Banská Bystrica

Pomník Ladislav Novomeský

Autor: Ladislav Barabás, 02.06.2022
Umístění: Banská Bystrica, Národná 29, parčík vpravo od budovy štátnej opery
Nápis:
LACO
NOVOMESKÝ

sign. ŠTEFUNKO
Poznámka:

autorom busty je sochár Fraňo Štefunko


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 02.06.2022
Umístění: Banská Bystrica, Národná 12, Univerzita Mateja Bela, vpravo od vchodu
Nápis:
V TEJTO BUDOVE ZA
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA ROKU 1944 SÍDLILI:
NÁRODNÉ VÝBORY
TURČIANSKY SVÄTÝ MARTIN
ŽILINA KREMNICA TOPOĽČANY
PRIEVIDZA BAŤOVANY.

VENOVANÉ PRI OSLAVE
TRETIEHO VÝROČIA POVSTANIA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50843800102
Pomník přidal: Ladislav Barabás