Piešťany

Beethovenova, Bratislavská, Kalinčiakova, Kukučínova, Kúpeľný ostrov, Nábrežie Ivana Krasku, Námestie Slobody, Námestie SNP, Pribinova, Štefánikova, Winterova, Žilinská

Pomník Milan Rastislav Štefánik

Autor: Ladislav Barabás, 20.03.2016
Umístění: Piešťany, Beethovenova, oproti Balneologickému múzeu
Nápis:
Gen. Dr.
MILAN R. ŠTEFÁNIK

VERIŤ • MILOVAŤ • PRACOVAŤ

CO-FOUNDER OF THE FIRST CZECHOSLOVAK REPUBLIK 1918
COFONDATEUR DE LA PREMIÉRE RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE 1918
SPOLUZAKLADATEĽ ČSR 1918

sign. A. CHOTVÁČ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'27.5'' E17°50'18.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník príslušníkom piešťanskej posádky leteckého pluku

Autor: Lubomir Streicher, 31.03.2021
Umístění: Piešťany, Beethovenova, mestský park
Nápis:
NA PAMIATKU ÚČASTNÍKOM SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA
LETCOM PIEŠŤANSKEJ POSÁDKY,
KTORÍ BOJOVALI ZA NAŠU SLOBODU
NA FRONTOCH V NOVEJ BANI,
TURČIANSKOM MARTINE,
VRÚTKACH A NA MALOM ŠTURCI
Poznámka:

V mestskom parku sa nachádza Pomník venovaný príslušníkom piešťanskej posádky leteckého pluku, ktorí pod vedením svojho veliteľa Ivana Haluzického, zanechali celý letecký park na letisku v Piešťanoch a na letisko Tri Duby sa presunuli ako motorizovaný oddiel. Ako plne motorizovaný prápor, boli nasadzovaní do bojov na najviac ohrozené územia povstania.
Pomník má tvar ulomeného krídla lietadla vytesaného z kameňa, na ktorom je nápis: „Na pamiatku účastníkom Slovenského národného povstania – letcom piešťanskej posádky, ktorí bojovali za našu slobodu na frontoch v Novej Bani, Turčianskom Martine, Vrútkach a na Malom Šturci.“
Po potlačení Povstania letci pod vedením inž. Haluzického odleteli do Sovietskeho zväzu, kde bol Ivan Haluzický veliteľom letky až do konca vojny.
Účastníci povstania z radov vojakov bývalej slovenskej armády sa roky od konca vojny snažili o vybudovanie pomníka ich padlým druhom. To však nebolo v súlade s doktrínou komunistov, ktorí prezentovali ideu, že SNP bolo dielom komunistov a partizánov a nie slovenskej armády, ktorá ešte pár rokov predtým bojovala proti ZSSR. Nakoniec súhlasili len s pamätnou tabuľou vo verejnosti neprístupnej časti kasární piešťanského letiska na stene kasárenskej budovy s oknami záchodov. Našťastie uvoľnené 60. roky žičili otvorenejšiemu pohľadu na našu históriu a pri 20. výročí SNP – 29. augusta 1964 bol odhalený dôstojný pomník v mestskom parku. Autorom je známy piešťanský sochár Ladislav Ľudovít Pollák (1912 – 2002). Tento pamätník je poškodený, nie dlho po roku 1989 bola z neho ukradnutá časť – bronzový samopal, ktorý symbolizoval, že piešťanskí letci bojovali v SNP ako pechota. Samopal pravdepodobne skončil v zberných surovinách a k obnoveniu pôvodného stavu pomníka dodnes nedošlo.
(Zdroj: Mgr. Andrej Bolerázky, Piešťanský denník 8.5.2020)

Ústredná evidencia vojnových hrobov: 50744000003


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'28.8'' E17°50'12.2''
Pomník přidal: Lubomir Streicher

Pamätník Obetiam holokaustu

Autor: Lubomir Streicher, 06.06.2021
Umístění: Piešťany, Bratislavská 108
Nápis:
PAMÄTNÍK OBETIAM HOLOCAUSTU

ABELES Alexander, Elza: Eleonóra
ABELES Bertold, Amália: Eduard, Matej
ABELES Eugen
ADLER Izidor, Janka: Erna, Fritz, Margita
ADLER Jozef, Šarlota: Katarína
ADLER Mark, Ida: Bedrich, František, Marcel
ADLER Mikša, Júlia: Jozef
ADLER Móric, Rozália: Ladislav
ADLER Róbert, Vilma
ADLER Salamon
ADLEROVÁ Janka: Alexander, Alžbeta, Emil, Helena
ALDOR Henrich
ALEXANDER Leo, MUDr., Ema
ALEXANDROVÁ Mária
ALMÁŠI Leopold, Johana: Simon
ALMÁŠIOVÁ Sidónia: Siegfried
ALTMANN Markus, Berta: Rozália
ALTOVÁ Rudolfína: Edita
ALTVATEROVÁ Amália
BACHRICH Ignác, Stela: Viola
BACHRICH Matiáš: Rozália
BALABÁN Alexander, Etela: Juraj, Max, Oto
BALKANY Dezider, Berta: Alžbeta, Jozefína, Júlia, Oľga
BAUER Adolf, Margita: Oľga
BECK Leopold, Margita
BERGER Jozef, Margita: Erika
BERGER Maximilián, Helena: Anna, Pavol
BERGER Samuel, Terézia: Alžbeta, Šarlota
BERNFELD Hugo, Frederika: Ráchel, Žofia
BINNENSTOCK Henrich, Adela
BLAU Ármin, Františka: Edita, Šarlota
BLAU Henrich
BLAU Maximilián, Helena: Anna, Pavel
BLUM Július, Alžbeta,
BLUM Július, Hedviga: Marta, Zoltán
BÖHM Markus, Margita: Arnošt, Jozefína
BRAUN Herman, Matilda: Anna, Tomáš
BREUER Ruben, Rozália
BUSTIN Jakub, Etela
DEUTELBAUM Eugen, Júlia: Cecília, Marcel
DEUTELBAUM Rudolf, Margita: Gabriela, Lívia, Tomáš
DEUTSCH Eduard, Gizela: Ernest, Gertrúda, Mikuláš, Noemi, Norbert
DEUTSCH Mikuláš, PhMr.
DEUTSCH Sigmund, Alžbeta: Božena, Irma
DEUTSCHOVÁ Božena, Janka
DEUTSCHOVÁ Malvína
DIAMANT Gábor, MUDr.
DIAMANT Leopold, Anna
DIAMANTOVÁ Lívia: Dezider
DONATH Leopold, Rela: Ružena, Serena
DREXLER Albert, Irena: Elza, Ilse
DREXLER Július, Katarína
DUSCHNITZ Jakub, Laura
EHRENTAL Adolf, Šarlota
EICHENBAUMOVÁ Johana: Ján, Tibor
EICHNER Imrich, Alžbeta: Marta
EINHORN Leopold, Dora: Ľudovít, Marek, Salamon
EINHORN Mojžiš, Helena: Betl, Edita, Henrich
EINHORN Salamon, Sára: Adolf, Ármin, Edita, Helena, Hugo, Judita, Richard
EISENBACH Mendel, Rozália
EISLER Bernat
EISLER Dávid, Gizela: Ružena
EISLER Koloman
EISLER Marcel, Matilda: Lea, Róbert, Vojtech
EISLEROVÁ Gizela, Jozefína
EISLEROVÁ Terézia: Dávid
ENGELMANN František, Margita
ERTL Viliam
ETINGER Salamon, Fany
FABEROVÁ Margita
FALUŠ Imrich, Leona
FEHÉR Ernest, Ing., Helena: Anna, Mikuláš
FEINER Gabriel
FEINER Samuel
FEINEROVÁ Hedviga: Alfréd, Gabriel, Margita, Marta
FELDMANN Eugen
FELDMANN Marcel, Alžbeta: Zuzana
FENYVES Ferdinand
FEUER Vojtech, Ružena
FISCHER Baruch
FISCHER Izidor, Ernestína: Tibor
FISCHER Jakub, Mária: Edita
FISCHER Markus, Hilda: Alica, Irma
FISCHEROVÁ Sali
FÖLDEŠ Martin, Malvína: Anna
FRANK Maximilián, Jozefína
FRANKEL Alexander: Ernest, Leo
FREIBERG Hermann
FRIED Alexander, Hermína: Brigita, Juraj
FRIED Leopold, Herta: Ladislav
FRIEDMANN Ármin, Fany: Judita, Sulamit
FRIEDMANN Bertalan, Sraga
FRIEDMANN Salamon, Margita: Alžbeta, Edita
FUCHSOVÁ Gizela
FÜRST Adolf
FÜRST Ignác, Leopold
FÜRST Ľudovít, Alžbeta: Sára
FÜRST Ľudovít
FÜRST Maximilián, Marta: Erika, Gertrúda
FÜRST Samuel, Karolína: Alžbeta, Róbert
GANZ Samuel, Pessal: Dávid, Juda, Salamon
GERÖOVÁ Margita: Alexander, Ladislav, Mikuláš, Ondrej
GLEICHMANNOVÁ Cecília: Jolana
GLÜCKOVÁ Irma
GOLDBERGER Arpád, JUDr., Greta: Judita
GOLBERGEROVÁ Terézia
GOLDNEROVÁ Irma
GOLDSTEIN Adolf, Paulína
GOLDSTEIN Ferdinand, PhDr.
GOLDSTEIN Izidor, Herta: Eva
GRABOVÁ Berta, Oľga
GROSSMANN Salamon, Ernestína
GRÜNFELD Izidor, Karolína: Ružena
GRÜNFELDOVÁ Sidónia
GRÜNOVÁ Margita
GRÜNHUTOVÁ Hana: Blanka, František, Gizela, Helena, Henrich
GRÜNWALD Dezider, Terézia: Katarína
GRÜNWALD František
GRÜNWALD Ľudovít, Gizela: Irena
HAAS Jakub, Etela: Pavol
HAAS Július, JUDr., Marta
HAAS Móric, Jozefína
HAASOVÁ Etela: Ignác
HASENFELD Salamon, Berta: Eugen, Magdaléna, Mikuláš
HAUSER Henrich
HAVASOVÁ Margita: Juraj
HECHTOVÁ Helena
HEIMANN Adolf, Emil
HERSTEINOVÁ Helena: Ármin, Bernát, Edita, Henrich, Jesika
HERTZ Ármin, Ernestína: Adela, Irena, Margita
HERTZ Ignác
HERZKA Natan, Klára: Hans, Kurt
HERZOG Eduard, MUDr., Gertrúda
HERZOG Július, Berta
HERZOGOVÁ Hermína, Katarína, Margita, Oľga, Ružena, Serafína
HOFFMANN Hillel
HOFFMANN Henrich, Mária: Rút
HOFFMANN Jakub, Edita: Peter
HOLZ Ármin, Arnold
HOLZER Ármin, Marta: Ervín, Mikuláš, Oto
HOLZER Móric, Helena: Eugen, Hugo, Lea
HOLZER Salamon, Ružena: Erika, Noemi
HOLZEROVÁ Netti
HORVATOVÁ Rudolfína
ISRAEL Salamon, Jolana
IWANOVSKÝ Alexander
JAKUBOVIČ Koloman, Cecília
JUNG Arpád, Koloman
JUSTHOVÁ Fany
JUSTHOVÁ Gizela: Janka
JUSTOVÁ Júlia: Marta, Rozália, Sigmund
KALIŠ Šimon, Netty: Alexander, Jolana
KATONA Alexander, Irma
KATSER Eugen
KATZ Adolf, Sára: Eva, Marek, Salamon
KATZ Ľudovít, Priska: Jozef
KAUFMENNOVÁ Malvína: Berta, Rút
KEMENYI Aladár
KEREKESOVÁ Berta: Ladislav, JUDr.
KLAPP Ferdinand, Netty: Beno, Emanuel, Lily
KLEIN Adolf
KLEIN Max, Riza
KLEINOVÁ Berta: Eugen
KNÖPFELMACHER Bedrich, Jolana: Ctibor
KOHN Adolf
KOHN Alexander, Lily: Tomáš
KOHN Alexander, Šarlota
KOHN Bernat, Mária: Alexander, Bedrich, Dezider, Mikuláš, Mór
KOHN Dávid, Rozália: Gejza
KOHN Emil, Sára
KOHN Jakub, Mária: Magdaléna
KOHN Joachim, Berta: Emil, Evelyn, Margita, Šarlota
KOHN Leopod, Sára: Eugen
KOHN Mikuláš, Helena
KOHN Sigmund, Margita
KOLMAN Arnold
KORACH Ladislav, Klára
KORNHAUSER Henrich, Berta: Alica, Katarína
KOVÁČ Alfréd
KÖNIG Koloman
KÖRPNEROVÁ Rozália
KRAUS Jozef, Berta,
KRAUS Leopold, Berta: Vojtech, Zlatica
KRONHEIM Ignác, Netty
KULKA Beno
KULKA Gustáv, Flóra: Evelyn
LAMPL Viliam
LANGER Adolf
LANGER Jakub
LEBOVIČ Viliam, Jozefína: Alica, Zoltán
LEBOVIČOVÁ Margita: Lily, Michal
LEBOWITS Moše, Karolína: Ružena
LEITNER Leopold
LEITNER Žigmund, Etela
LEWIN Dávid, Terézia: Alfréd, Andrej
LIEBER Natan, Malvína: Áron, Lazár, Ráchel, Šarlota
LICHTENBERG Karol
LICHTENSTEIN Artúr, Serena: Filip, Hillel, Jakub, Vittl
LICHTENSTEIN Fritz, Ladislav
LICHTENSTEIN Ješajahu
LICHTENSTEINOVÁ Hana
LILIENTAL Samuel, Rozália: Viola
LINK Vojtech, Sára: Dezider, Ernest
LÖWINGER Dávid, Rozália: Lily, Valéria, Viera
LÖWINGEROVÁ Berta: Hana
LÖWY Alexander, Ármin, Félix, Wilhelm
LÖWY Arnold, PhDr., Priska: Dávid
LÖWY Artúr, Gizela: Juraj, Pavol
LÖWY Dávid, Elza: Belo
LÖWY Filip: Ignác, Lujza, Sidónia
LÖWY Oskár, Frederika: Agneša, Peter
LÖWY Tibor, JUDr.
LUDVIK Ján
MANGOLD Sigmund, Ema: Alica
MANHEIMER Eugen, Dora: Artúr, Renáta
MANHEIMER Ignác
MANTELOVÁ Amália, Vojtech
MARTON Ernest, Šarlota: Pavol
MAUS Ignác, Emília: Alica
MEISEL Adolf, Sára: Ján, Jozef
MEISEL Dávid
METH Jozef, PhMr., Klára: Ľudovít, MUDr.
MILCH Jozef, Elza
MILCH Jozef, Margita
MOHR Alexander, Margita: Lily, Michal, Šarlota
MOHR Mikuláš
MOHROVÁ Berta, Móric
MUNK Filip, Berta: Walter
MÜLLER Alexander, Lily: Erich
MÜLLER Arnold
MÜLLER Bernat, Eva: Tomáš
MÜLLER Emanuel, Margita: Ján, Klára
MÜLLER Július
MÜLLEROVÁ Jetty
NAGEL Emanuel
NAGEL Eugen, Hilda: Ibolya, Pavol, Marcel
NAGEL Ignác, Ružena
NAGEL Leopold, Ela
NAGEL Max, Rozália: Erika, Herta, Richard
NAGEL Natan, Hermína: Ester, Ignác, Samuel, Šarlota
NAGELOVÁ Jetty: Jozef, Leopold, Valéria
NEUGRÖSCHL Leopold
NEUMANN Arpád, Hilda: Pavol
NEUMANN Filip, Janka: Eugen, Helena, Karolína, Margita
NEUMANN Vojtech
NEUMANNOVÁ Kornélia: Ernestína, Ružena
NOVAČKOVÁ Ema
OROVANOVÁ Terézia
PICK Rudolf, Lina: Rozália
POLLAKOVÁ Ružena: Móric
PONGER Dezider, Zlata
PONGER Hugo, Sára
PONGER Salamon
PONGER Samuel, Amália: Sára
PONGER Viliam
PORJES Móric, Malvína: Richard
PRETZELMAYER Dezider, Serena: Adolf, Erika, Ervín, Janka, Samuel, Viera
PRETZELMAYER Viliam, Ester: Lívia
PRETZELMAYEROVÁ Ida: Gertrúda, Jakub, Július, Samuel
PRETZELMAYEROVÁ Margita: Alexander, Arnold, Edita, Hilda
QUITTNER Alexander, Gizela: Lujza, Margita, Rozália
QUITTNER Henrich, Mária
QUITTNER Ignác, Margita
QUITTNEROVÁ Iluš
RAND Emanuel, Ela
RAPPAPORTOVÁ Berta
REICH Ignác
REICHOVÁ Jozefína
REISMANNOVÁ Rozália: Róbert, Silvia
REISS Jakub
REISS Pavol
ROSENBAUM Izidor, Natália: Alica
ROSENBAUM Pinkas
ROSENFELD Félix, Ružena: Eugen
ROSENZWEIG Móric, Johana: Eva
ROTH Dávid
ROTH Jozef, Helena: Abrahám, Efraim, Frederika, Hilda, Lila, Mina, Zlatica
ROTH Vojtech, Melánia: Zuzana
ROTHOVÁ Žofia
RUSNYAK
SAJÓ Adolf, JUDr., Gizela: Kornel, Peter (Eli)
SELFEN František, Magda
SCHAIMOVITS Ladislav, PhMr., Sára
SCHEINMANNOVÁ Rozália: Ivan
SCHILLER Abrahám: Eugen
SCHILLEROVÁ Helena
SCHLESINGER Artúr, Helena
SCHLESINGER Viliam
SCHLÜSSLEROVÁ Rozália
SCHMERZ
SCHMIDT Hans
SCHMIEDL Eduard, Adela
SCHMIEDL Henrich, Júlia: Berta, Erna, Margita
SCHMIELOVIČOVÁ Helena: Frida, Gizela, Jozefína, Lily, Róbert
SCHNEIDER
SCHÖNOVÁ Pircha
SCHOTTIG Ármin, Mina
SCHULMANN Edmund, Margita
SCHULMANN Samuel, Leona: Jozef
SCHULTZ Ernest
SCHULTZOVÁ Mária
SCHWARZ Henrich, Regina: Dorota, Edita, Hermann, Július, Kornélia, Marta
SCHWARZ Jakub, Blanka: Izrael
SCHWARZ Jecheskiel
SILBERBLATT Eugen, MUDr.
SILBERBLATT Mór, Žofia: Alexander, Bedrich, Hedviga, Helena, Oto
SILBERER Izidor, MUDr., Oľga
SINGER Posikar, MUDr., Sidónia
SINGEROVÁ Štefánia: Aranka
SIRMAY Belo
SMETANOVÁ Rozália
SONNENFELDOVÁ Sidónia
SONNENSCHEIN Alexander, Edmund
SONNENSCHEIN Ernest, Edita: Ilse, Viera
SONNENSCHEIN Július, Margita: Ervín, Ilse, Kurt
SONNENSCHEIN Samuel, Anna
SONNENSCHEINOVÁ Margita
SPAZIER Jozef, Amália
SPIEGEL Bernat, Sali
SPIEGELOVÁ Priska
SPIRA Hersch
SPRONZOVÁ Aurélia
SPRONZOVÁ Jolana
STADLER Beno, Ing., Karol
STANGEL Július, Paulína: Alica, Eva, Ružena
STANGEL Samuel
STEINER Leopold, Johana: Ján
STERN Adolf, Rozália: Katarína, Moses
STERN Bernat, Hermína: Jozef
STERN Eduard
STERN Filip
STERN Henrich
STERN Jeremiáš, Cecília: Artúr, Irena, Margita
STERN Július, Gizela: Lenka
STERN Moše
STERN Sigmund
STERNOVÁ Hana: Dora, Etela, Evžen, Izidor, Janka
STERNOVÁ Hermína: Jozef
STRAUS Emanuel
STRAUS Henrich
STRAUS Hugo
STRAUSOVÁ Pircha
STREICHER Dezider, Alžbeta: Pavol
STRIKEROVÁ Žofia: Pavol
SURANY Jozef
SURI Gejza
SÜSZ, Ilona
SZÉKELY Šimon, MUDr.
ŠAJMOVIČ Oskár
ŠAJMOVIČOVÁ Rozália
TAUBER Eugen, Jana
TAUBER Imrich
TÄNZER Gustáv
TEICHNER Artúr, Anna
TEICHTAL Salamon, Natália: Berta, Helena, Hilda, Margita
TEMPLER Bernat, Ráchel: Mojžiš
TESCHNAUER Móric, Ela: Barbara, Bernat, Helena, Johana
ULLMANN Eliezer, Etela: Oto
ULLMANN Hary
ULLMANN-WEINBERGER Oto
UNGAR Jozef, Helena: Judita, Koloman
UNGAROVÁ Janette: Jozef
UNGAROVÁ Terézia: Edita, Maximilián
URBAN Eugen
URBANOVÁ Alžbeta
URBANOVÁ Riza: Leo, Marta, Maximilián
VALENTIN Jozef
VALENTIN Móric, Gizela: Peter
VARGA
VIDOVSKÝ Abrahám, Katarína: Bernat, Ladislav, Vilma
VOGEL Ignác, Žofia: Pavol
VOGELOVÁ Frida: Alfréd
WALDAPFEL Móric, Gizela
WANTOCHOVÁ Berta: Júlia
WEBEROVÁ Gizela: Beno, Helena, Jozef, Salamon, Šimon
WECHSBERG Oskár
WEINBERGER Alexander, Sidónia: Adriana, Izidor, Zuzana
WEINBERGER Herman, Sali: Margita, Sidónia, Šimon, Žigmund
WEINBERGER Jakub, Lenka: Dávid
WEINBERGER Jozef, Alica: Erika
WEINBERGER Sigmund: Šimon
WEINMANN Leopold
WEINREB Adolf, Gizela
WEISS Artúr, Frida: Edita
WEISS Eugen, Adela: Anna, Pavol
WEISS Ferdinand: Leopold
WEISS Max, Jozefína
WEISSBRUNN Dezider
WEISSBRUNN Ernest, Malvína: Alexander, Mária, Mikša
WEISSBRUNN Eugen, Elza: Róbert
WEISZ Alexander
WEISZ Arnold, Ernestína: Alžbeta, Edmund, Mikuláš, Uje
WEISZ Emanuel
WEISZ Izidor, Serafína: Henrich, Juraj, Ladislav
WEISZ Jankel, Etela: Izák, Jozef, Magdaléna, Šarlota
WEISZ Július
WEISZ Leopold
WEISZ Max, Johana
WEISZ Mikša, Jozefína: Edita, Helena, Viliam
WEISZ Pavel, Ing. arch.
WELDER Adolf, Jozefína
WELTMANNOVÁ Karola, MUDr.
WERNEROVÁ Aurélia: Tomáš
WERNEROVÁ Júlia: Ján, Ladislav, Rudolf
WETZLER Abrahám, Kornélia: Dobruša
WETZLEROVÁ Berta
WETZLEROVÁ Sofia
WIENER Július, Bedřiška
WIESNEROVÁ Hermína: František
WILHELMOVÁ Regína: Anna, Hugo
WINKLER Eugen, Šarlota: Bedřiška
ZÁBORSKÝ
ZIEMLICHOVÁ Františka: Júlia
ZIROLNÍKOVÁ Ružena
ZUCKERMANN Viktor, Cecília: Irena, Karol
Poznámka:

Pamätník obetiam holokaustu sa nachádza v priestoroch bývalého židovského domu smútku.
Slávnostne otvorenie sa konalo dňa 15. decembra 2005. Koncipovaný je ako miesto verejnej pamäti na odvlečených občanov zo 415-tich židovských rodín z Piešťan. Mená 1067 obetí, ktorí zahynuli počas vojny alebo boli zavraždení v koncentračných táboroch, sú natrvalo vyryté do niekoľkých čiernych žulových platní.

Zásady uplatnené pri tvorbe zoznamu:
- Priezviská – či už v mužskom alebo ženskom tvare vždy v prvom páde jednotného čísla – sú zaznamenané majuskulou; za jedným priezviskom nasledujú mená všetkých zahubených rodinných príslušníkov.
- V rámci rodiny sú mená rodičov či rodiča (ak zahynul jeden) oddelené od mien detí dvojbodkou (:). • Čiarka (,) oddeľuje vlastné mená manželov a rovnako vlastné mená súrodencov. Ak za priezviskom nasleduje len jedno mužské a po čiarke jedno ženské meno nemusí ísť vždy o manželov, ale môže ísť aj o súrodencov (napríklad: ADLER Róbert, Vilma).
(zdroj: Ľubomír Mrňa, Pamätník holocaustu v Piešťanoch)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'14.8'' E17°48'58.3''
Pomník přidal: Lubomir Streicher

Hrob Obetí 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 29.08.2014
Umístění: Piešťany, Bratislavská, na cintoríne v sektore F
Nápis:
SPOLOČNÝ HROB VOJAKOV
Z I. SVETOVEJ VOJNY,
POCHOVANÝCH NA TEPLICKOM
CINTORÍNE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, SVK55838
Souřadnice: N48°35'16.2'' E17°48'45.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník padlým vojakom nemeckej armády

Autor: Ladislav Barabás, 29.08.2014
Umístění: Piešťany, Bratislavská, cintorín, v prednej zadnej časti
Nápis:
TU ODPOČÍVAJÚ

KARL FOGEL
RUDOLF WEBER

A
30 NEZNÁMYCH
NEMECKÝCH VOJAKOV
PADLÝCH V II. SVETOVEJ VOJNE
Poznámka:

Náhrobný kameň jasne hovorí o hrobe, avšak už v roku 1998 boli pozostatky vojakov exhumované a prenesené na Nemecký vojenský cintorín vo Važci, takže už to nie je hrob ale Pomník padlým vojakom nemeckej armády, ktorí boli pochovaní na tomto mieste. Pri exhumácii bola väčšina "neznámych" dodatočne identifikovateľná.
Všetci exhumovaní vojaci boli pochovaní na NVC Važec – v Bloku 1, rad 20-22, čísla hrobov 1/792 – 1/855

Menný zoznam identifikovaných vojakov:
Herbert Adam (8.6.1927 – 19.1.1945)
Georg Alt (19.8.1912 – 26.2.1945)
Heinz Becker (12.8.1919 – 3.1945)
Alfred Bröder (9.4.1923 – 12.3.1945)
Helmut Buse (18.9.1908 – 21.3.1945)
August Bussmann (18.7.1897 – 27.2.1945)
Arno Dressel (9.9.1913 – 4.1945)
Josef Ehr (27.5.1909 – 25.2.1945)
Johann Ernst (8.5.1925 – 25.1.1945)
Günter Frey (21.11.1923 – 1.3.1945)
Theodor Gilles (18.4.1903 – 3.1945)
Franz Jordan (17.5.1915 – 17.1.1945)
Helmut Kannenberg (29.3.1922 – 17.2.1945)
Wilhelm Kunze (6.6.1914 – 3.1945)
Horst Leipnitz (2.1.1919 – 3.1945)
Franz Protze (22.8.1899 – 12.10.1944)
Wenzel Pulz (13.9.1896 – 12.10.1944)
Franz Rupprich (12.6.1925 – 6.1.1945)
Johann Soukup (18.12.1918 – 12.2.1945)
Otto Sparfeld (8.7.1923 – 10.3.1945)
Hans Steiger (13.6.1914 – 8.3.1945)
Artur Stein (4.11.1917 – 2.3.1945)
Josef Stuchowek (12.4.1923 – 3.2.1945)
Karl Vorel (1.7.1892 – 12.10.1944)
Heinrich Walter (18.2.1901 – 13.3.1945)
Rudolf Weber (27.1.1893 – 12.10.1944)
Andreas Zecher (22.2.1895 – 14.2.1945)
Rudolf Zeising (18.1.1922 – 26.2.1945)
(zdroj: Spoločnosť starostlivosti o nemecké vojnové hroby na Slovensku)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'17.3'' E17°48'51.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás
Doplnění informací: Ľubomír Streicher

Hrob Ivan Haluzický

Autor: Ladislav Barabás, 04.07.2014
Umístění: Piešťany, Bratislavská, prvý rad hrobov za domom smútku
Nápis:
ING. PPLK. LET.
IVAN
HALUZICKÝ
1913 – 1965
Poznámka:

Ivan Haluzický (9.3.1913 Uherský Brod – 3.11.1965 Bratislava) bol od roku 1934 dôstojník-letec z povolania okrem iného veliteľ letky v Olomouci, neskôr v Piešťanoch, po roku 1945 veliteľ leteckej brigády v Brne. V roku 1944 ho ústredie Slovenskej národnej rady poverilo viesť odboj v leteckom pluku v Piešťanoch a pripravovať ho na povstanie. Po vypuknutí SNP pod jeho velením odišla väčšina príslušníkov pluku na povstalecké územie. Veliteľ osobitného práporu letcov, ktorý sa z nich na Sliači sformoval (prápor, jediný motorizovaný na území SNP, tvoril zálohu Hlavného veliteľstva 1. čs. armády na Slovensku, patril k najbojaschopnejším jednotkám, bojoval pri Strečne, Vrútkach, Martine, Čremošnom). V roku 1944 boli výkonní letci presunutí na územie ZSSR. Po precvičení na sov. lietadlá veliteľ 2. čs. stíhacieho pluku 1. zmiešanej leteckej divízie v ZSSR, s ktorou bojoval až do konca vojny. V roku 1951 nespravodlivo obvinený, krátko väznený, neskôr rehabilitovaný. R. 1945 vyznamenaný Radom SNP I. tr., 1969 in memoriam Radom červenej hviezdy.
Zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'15.8'' E17°48'57.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Mikloš Baláž

Autor: Ladislav Barabás, 04.07.2014
Umístění: Piešťany, Bratislavská, približne v polovici cintorína, vpravo, pri betónovom múre
Nápis:
Mikloš
BALÁŽ
vojak
Poznámka:

Vojak Slovenskej armády - obeť 2. sv. vojny.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'17.4'' E17°48'49.4''
Pomník přidal: Ladislav BarabásL

Hrob Jozef Gevenda

Autor: Ladislav Barabás, 04.07.2014
Umístění: Piešťany, Bratislavská, približne v polovici cintorína, vpravo, pri betónovom múre
Nápis:
Jozef
GEVENDA
vojak
Poznámka:

vojak Slovenskej armády - obeť 2. sv. vojny.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'17.4'' E17°48'49.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ferdinand Korýtko

Autor: Ladislav Barabás, 04.07.2014
Umístění: Piešťany, Bratislavská, približne v polovici cintorína, vpravo. pri betónovom múre
Nápis:
Ferdinand
KORÝTKO
vojak
Poznámka:

vojak Slovenskej armády - obeť 2. sv. vojny.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'17.4'' E17°48'49.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Rudolf Kynčl

Autor: Ladislav Barabás, 04.07.2014
Umístění: Piešťany, Bratislavská, na začiatku cintorína, za domom smútku
Nápis:
MJR. RUDOLF KYNČL
1929 – 1979

KTO V SRDCIACH ŽIJE, NEZOMIERA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'15.7'' E17°48'57.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás