Piešťany

Pamätná tabuľa Gejza Vámoš

Autor: Ladislav Barabás, 28.04.2010
Umístění: Piešťany, Kukučínova 2, vila Ilček
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL A PRACOVAL
V ROKOCH 1929 -1939
MUDR. GEJZA VÁMOŠ
1901 – 1956
LEKÁR A VÝZNAMNÝ SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ
Poznámka:

Gejza Vámoš (22.12.1901 Devaványa. Uhorsko – 18.3.1956 Muriaé, Brazília) slovenský prozaik a lekár. Na výkon prezenčnej vojenskej služby nastúpil 1.10.1926 pri pešom pluku 16. Od 9.11.1926 začal štúdium v škole pre dôstojníkov zdravotníctva v zálohe, ktorú ukončil 31.3.1927. Po absolvovaní školy bol ako slobodník ašpirant prevelený do Bratislavy, kde zastával funkciu sekundárneho lekára v divíznej nemocnici. Dňa 6.8.1935 absolvoval skúšku na kapitána zdravotníctva v zálohe. Po vyhlásení všeobecnej mobilizácie slúžil ako šéflekár práporu tankov. Pre svoj židovský pôvod emigroval deň pred vznikom Slovenského štátu a na Slovensko sa už nevrátil.
(zdroj: http://www.vhu.sk/data/att/12507.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás