Piešťany

Pamätná tabuľa Yisachar Schlomo Teichtal

Autor: Lubomir Streicher, 31.03.2021
Umístění: Piešťany, Kalinčiakova, bývalý Teplický cintorín
Nápis:
Táto plaketa je pamiatkou na rabína
Yisachar Schlomo Teichtal.
Slúžil ako rabín a hlava rabínskeho súdu
židovskej komunity v Piešťanoch až do jeho
deportácie do Osvienčimu v roku 1944.
Nech jeho meno a židovská komunita
ostane vo večnej pamäti.
Poznámka:

Pamätná žulová plaketa je venovaná ortodoxnému židovskému rabínovi Yisachar Shlomo Teichtalovi, od 16. decembra 2016 sa nachádza sa v parčíku na bývalom Teplickom cintoríne.
Yisachar Shlomo Teichtal sa narodil v rodine známych rabínov a židovských vodcov v roku 1885 v Maďarsku. Od roku 1921 pôsobil ako rabín v Piešťanoch. Zostal tu aj po roku 1938, keď sa začalo prenasledovanie židovského obyvateľstva a zažil deportácie mnohých svojich priateľov a susedov. V roku 1942 sa mu podarilo utiecť do Budapešti, kde dokončil svoju knihu Eim HaBanim Semeicha (Radostná matka detí). V nej prezentuje názor, že židovský národ môže dospieť k vykúpeniu iba v prípade zjednotenia sa a návratu do Izraela. To bolo v rozpore s ortodoxným učením a Yisachar Shlomo Teichtal bol jedným z mála európskych rabínov, ktorí túto myšlienku presadzovali. Robil to zrejme aj na základe hrôz, ktoré videl počas deportácií židovských obyvateľov z Piešťan.
Po príchode nacistov v roku 1944 do Maďarska sa aj tu začali deportácie židov, rabín Teichtal sa preto vrátil späť na Slovensko v domnienke, že tu bude bezpečnejšie. Nacisti ho však tu vypátrali a spolu s rodinou deportovali do koncentračného tábora Osvienčim. Zavraždený bol 24. januára 1945 vo vlaku prevážajúceho väzňov do koncentračného tábora Mauthausen.
(zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Yissachar_Shlomo_Teichtal )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'34.86'' E17°49'58.66''
Pomník přidal: Lubomir Streicher