Piešťany

Pamätná tabuľa Ľudovít Winter

Autor: Ladislav Barabás, 28.04.2010
Umístění: Piešťany, Winterova 19, grand hotel Zelený strom
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL A PRACOVAL
ĽUDOVIT
WINTER
BUDOVATEĽ
PIEŠŤANSKÝCH TERMÁLNCH
KÚPEĽOV
A TVORCA ICH SVETOVÉHO MENA

sign. L. POLLÁK 1990.
Poznámka:

Ľudovít Winter (1.11.1870 Šahy – 15.9.1968 Piešťany) podnikateľ, budovateľ piešťanských kúpeľov. Po vzniku Slovenského štátu Winterovci čelili perzekúciám. Tie vyvrcholili v roku 1944, keď skrývajúceho sa Ľ. Wintera našli a deportovali do zberného tábora v Seredi a odtiaľ do Terezína. V čase oslobodenia mal 75 rokov. Po znárodnení kúpeľov komunistickým režimom žil v ústraní a chudobe, mal dokonca zakázaný vstup na Kúpeľný ostrov.
(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDudov%C3%ADt_Winter )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých - Mária Schulzová

Autor: Ladislav Barabás, 27.08.2016
Umístění: Piešťany, Winterova 19, pred budovou na Winterovej 19
Nápis:
TU ŽILA
MÁRIA SCHULZOVÁ
ROD. WINTEROVÁ
NAR. 1907
DEPORTOVANÁ 5.1.1945
ZAVRAŽDENÁ V MÁJI 1945
V BERGEN-BELSENE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'25'' E17°50'8.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás