Piešťany

Pomník Osvoboditelům

Autor: Feďo Vrábel, 18.10.2010
Umístění: Piešťany, Námestie SNP, v parku pred budovou MÚ
Nápis:
VĎAKA OSLOBODITEĽOM

PADLÍ V DRUHOM ODBOJI
pplk. VOJTECH ÁBEL 1911 - 1945
JOZEF HORSKÝ 1905 - 1945
RUDOLF ONDRIS 1914 - 1945
LADISLAV LACKOVIČ 1918 - 1944
RAFAEL ŠIMANSKÝ 1892 - 1945
MICHAL VAVRO 1900 - 1945
ALOIZ VAVRO 1907 - 1945
VOJTECH POBIECKÝ 1899 - 1945
EMIL MELICHER 1921 - 1944
Poznámka:

sign. V. VAVRO


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Feďo Vrábel
Doplnění informací: Ladislav Barabás, Ľubomír Streicher

Pamätná tabuľa Rafael Šimanský

Autor: Ladislav Barabás, 12.02.2015
Umístění: Piešťany, Námestie SNP 8, vľavo od vchodu do budovy
Nápis:
ODKAZU SLOV. NÁRODNÉHO POVSTANIA
VERNÍ ZOSTANEME !

NA PAMIATKU PRVÉMU ČLENOVI REVOLUČ-
NÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU V PIEŠŤANOCH
s. RAFAELOVI ŠIMANSKÉMU, KTORÉHO
NEMECKI FAŠISTI UMUČILI V KONCENTRAČ-
NOM TÁBORE MATTHAUSENU 1944.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Ivan Stodola

Autor: Ladislav Barabás, 03.05.2010
Umístění: Piešťany, Námestie SNP 5, dom na námestí
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL A TVORIL
NÁRODNÝ UMELEC
MUDr. IVAN STODOLA
1888 - 1977
VÝZNAMNÝ SLOVENSKÝ DRAMATIK
Poznámka:

MUDr. Ivan Stodola (10.3.1888 Lipt. Mikuláš - 26.3.1977 Piešťany) spisovateľ, dramatik a lekár. V rokoch 1914-18 pôsobil na ruskom fronte ako vojenský lekár. V decembri 1951 ho zaistila Štátna bezpečnosť a obvinila ho zo sabotáže. Bol odsúdený na 8 rokov väzenia a konfiškáciu celého majetku. V rokoch 1951 bol väznený v Košiciach, Bratislave, Ilave a v Prahe na Pankráci. Prepustený bol v roku 1953 na základe prezidentskej amnestie, naďalej však bol perzekvovaný.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992.)

Autorom busty je sochár Valér Vavro.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás