Piešťany

Pamätná tabuľa Ivan Krasko

Autor: Ladislav Barabás, 03.05.2010
Umístění: Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 2, rodinný dom
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL
NÁRODNÝ UMELEC - BÁSNIK
IVAN KRASKO
VL. MENOM Dr. ING. JÁN BOTTO
1876 - 1958
TVORCA MODERNEJ SLOVENSKEJ LYRIKY.
Poznámka:

Ivan Krasko (vl. meno Ján Botto), (12.7.1876 Lukovištia - 3.3.1958 Bratislava) bol básnik, prekladateľ, chemik a posladnec NZ. V rokoch 1897-98 absovoval vojenskú službu ako dobrovoľník v Tridente a vo Viedni. V rokoch 1914-18 npor. 16. honvédskeho pluku v Banskej Bystrici, potom v Haliči, Taliansku a na Zakarpatskej Ukrajine.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás