Praha 5

Bieblova, Butovická, Drtinova, Duškova, Habartovská, Hlubočepská, Holečkova, Janáčkovo nábřeží, Jindřicha Plachty, Jinonická, K Barrandovu, Ke Smíchovu, Klamovka, Kováků, Kříženeckého náměstí, Křížová, Kukulova, Lesnická, Lipová alej, Matoušova, Mělnická, Mošnova, Musílkova, Na Cihlářce, Na Doubkové, Na Farkáně III, Na Hřebenkách, Na Skalce, Na Srpečku, Na Šumavě, Na Václavce, Na Zlíchově, Nádražní, náměstí 14. října, náměstí Kinských, náměstí Pod Lipou, Naskové, Pavla Švandy ze Semčic, Pechlátova, Peroutkova, Plaská, Plzeňská, Pod Habrovou, Pod Klikovkou, Pod Kotlářkou, Pod Žvahovem, Preslova, Prosluněná, Radlická, Slávy Horníka, Souběžná III, Strakonická, Stroupežnického, Štefánikova, Švédská, Tůmova, U Kostela, U Mrázovky, U Nikolajky, U Pernikářky, U Santošky, U Smíchovského hřbitova, V Cibulkách, V Úvalu, Vavřinecká, Višňovka, Vítězná, Vrázova, Vrchlického, Výmolova, Walterovo náměstí, Xaveriova, Zahradníčkova, Zborovská, Žvahovská

Pamětní deska Ferdinanad Peroutka

Autor: Vladimír Štrupl, 23.02.2006
Umístění: Praha 5, Matoušova 1286/5, Smíchov
Nápis:
FERDINAND PEROUTKA
ČESKÝ NOVINÁŘ A SPISOVATEL
V TOMTO DOMĚ ŽIL A ODSUD MUSEL ODEJÍT
1939 - KONCENTR. TÁBOR BUCHENWALD
1948 - EXIL
SNCFP 2005

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska kpt.Augustin Hladil - Kamil Sojka

Autor: Vladimír Štrupl, 23.02.2006
Umístění: Praha 5, Matoušova 1355/14
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL V LETECH 1948-1960
KPT. AUGUSTIN HLADIL – KAMIL SOJKA
* 1912 + 1980
ÚČASTNÍK PROTIFAŠISTICKÉHO ODBOJE V LETECH 1939-45. ZPRAVODAJSKÝ DŮSTOJNÍK, ČLEN ŠTÁBU A VELITEL 1. PRAPORU ODBOJOVÉ ORGANIZACE ZPRAVODAJSKÁ BRIGÁDA
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska František Hrubeš

Autor: Vladimír Štrupl, 23.02.2006
Umístění: Praha 5, Mělnická 580/9, Malá Strana
Nápis:
ZDE PADL V PRAŽSKÉM POVSTÁNÍ
FRANTIŠEK HRUBEŠ
ČEST JEHO PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20157
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef Bláha

Autor: Vladimír Štrupl, 23.02.2006
Umístění: Praha 5, Mělnická 581/11, Malá Strana
Nápis:
JOSEF BLÁHA
NAROZEN 16.5.1911
PADL V PRAŽSKÉM POVSTÁNÍ
DNE 8.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20158
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Milada Horáková

Autor: Vladimír Štrupl, 02.04.2011
Umístění: Praha 5, Mošnova 376/2
Nápis:
ZDE ŽILA
JUDr. MILADA HORÁKOVÁ
*25.12.1901 +27.6.1950
POSLANKYNĚ NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ
KTERÁ ZA SVOBODU A DEMOKRACII
POLOŽILA ŽIVOT.
VĚRNI ZŮSTANEME
ČS. STRANA SOCIALISTICKÁ
BŘEZEN 1992
Poznámka:

Více zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Milada_Hor%C3%A1kov%C3%A1


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 11.06.2006
Umístění: Praha 5, Musílkova 208/5
Nápis:
LIDÉ BDĚTE!
5.5.1945
PADLI – ABYCHOM MY ŽILI!
J. BABÁK, F. DVOŘÁK, F. KOTRČ, E. KUNA, A. KOPECKÝ, V. PROCHÁZKA, J. PAVLÍČEK, S. SOBOLÁK, K. STUDENÝ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0005-21770
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - Josef a Petr Winternitzovi

Autor: Marek Lanzendorf, 17.06.2020
Umístění: Praha 5, Na Cihlářce 2092/10, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
JUDR. JOSEF
WINTERNITZ
NAR. 1896
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
PETR WINTERNITZ
NAR. 1928
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI
Poznámka:

DR. Josef Winternitz, narozen 21. 3. 1896. Poslední bydliště před deportací Praha I. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha XII, Mánesova 72. Transport Di, č. 112 (13. 7. 1943, Praha-Terezín). Transport Em, č. 930 (1. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Petr Winternitz, narozen 29. 6. 1928. Poslední bydliště před deportací Praha I. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha XII, Mánesova 72. Transport Di, č. 113 (13. 7. 1943, Praha-Terezín). Transport Et, č. 1164 (23. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 14.09.2011
Umístění: Praha 5, Na Doubkové 2040/8
Nápis:
V TÉTO BUDOVĚ
SE V LETECH
1942 – 1944
SCHÁZELI MLADÍ LIDÉ,
KTEŘÍ NA PODZIM
1943
VYTVOŘILI ZÁKLAD
ILEGÁLNÍ KOMUNISTICKÉ
ORGANIZACE
PŘEDVOJ
PRO VĚTŠINU
Z VEDOUCÍCH
PŘEDVOJE
SKONČIL ŽIVOT
V KVĚTNU
1945
V MĚSÍCI, KTERÝ MILIONUM
PŘINESL SVOBODU
DRUHÉHO KVĚTNA
V TEREZÍNSKÉ
MALÉ PEVNOSTI
MEZI SEDUMDESÁTI
OSTATNÍMI BYLI POPRAVENI
I ORGANIZÁTOŘI
PŘEDVOJE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20083
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jan Kincl, 21.10.2020
Umístění: Praha 5, Na Farkáně III, v parku
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚT HRDINŮM
KTEŘÍ POLOŽILI ŽIVOTY ZA SVOBODU
V REVOLUCI, V DOBĚ OKUPACE A
OBĚTEM NÁLETU 14. II. 1945
NA FARKÁNĚ

ČERNICKÁ MARIE, 78 R
ČERNICKÁ BOŽENA, 77 R
ČERNICKÁ MILADA, 27 R
ČERNICKÁ HELENA, 3 R
ING. ČERNICKÝ LADISLAV, 33 R
ČERNICKÝ MILAN, 2 R
HAMERLÍKOVÁ MARIE, 65 R
CHAMRA KAREL, 30 R
JANOSKOVÁ DANIELA, 6 TÝDNŮ
JELÍNEK ALOIS, 33 R
KNOTEK ANTONÍN, 52 R
POLÁČEK ANTONÍN, 42 R
SEDLÁK FRANTIŠEK, 56 R
SEDLÁČEK ZBYNĚK, 2 R
STEFANEC JANKO, 4 R
TOMÁŠKOVÁ FRANTIŠKA, 23 R
VÁHAL JOSEF, 35 R
VALTEROVÁ MARIE, 24 R
Poznámka:

hrob rodiny Černických - https://www.vets.cz/vpm/44302-hrob-obeti-2-svetove-valky/#44302-hrob-obeti-2-svetove-valky


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20168
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Zdeněk Mejstřík

Autor: Vladimír Jouda, 14.12.2015
Umístění: Praha 5, Na Hřebenkách 1320/40
Nápis:
Zde žil
JUDr. Zdeněk Mejstřík
státní zástupce
nar. 29.11.1900 a zatčen
gestapem 15.6.1940
popraven v Berlíně 22.2.1943
Čest jeho památce
Poznámka:

Není VH podle zákona č. 122/2004 Sb.
Deska umístěna na fasádě domu, kde JUDr. Mejstřík žil a byl zatčen. Desku instalovala rodina. Byl zapojen do odboje (pomoc při emigraci osob z protektorátu). Po zatčení 15.6.1940 byl vězněn pravděpodobně na Pankráci a pak v Berlíně ve věznici Moabit a následně popraven ve věznici Plötzensee.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-42626
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl