Praha 5

Pomník Josef Horký

Autor: Josef Kareš, 16.05.2011
Umístění: Praha 5, Holečkova 103/31, Smíchov, na nádvoří kláštera Sacré Coeur
Nápis:
ZDE PADL
ZA SVOBODU NAŠÍ VLASTI
DNE 8.V.1945
JOS. HORKÝ
HOSTINSKÝ Z PODOLÍ
STÁR 37 LET.
ČEST BUDIŽ JEHO PAMÁTCE.
Poznámka:

Pomník přemístěn (neznámo kým) z původního historického umístění v ul. Zbraslavská do areálu Sacré Coeur (Holečkova ul.). Důvodem této manipulace byla stavba Barrandovského mostu a úprav jeho okolí. (zdroj databáze CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20185
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 23.10.2011
Umístění: Praha 5, Holečkova 106/10, v podloubí nalevo od vchodu do kostela sv. Gabriela
Nápis:
Vy, jejichž jména smrt vytesala do vzpomínání,
vy, kteří jdete s námi mlčenlivý,
vy, hrdinové vteřin oslepených a neprosících dlaní

FRANTIŠEK STŘÍBRNÝ
ZASTŘELEN 10.8.1942 V LIDICÍCH
FRANTIŠEK FÖRSTER
UMUČEN 16.9.1942 V TEREZÍNĚ
JAROSLAV PECHMAN
UMUČEN 5.10.1942 NA PANKRÁCI
KAREL POPELÁŘ
ZASTŘELEN A UPÁLEN 6.5.1945
V LESKOVICÍCH U TÁBORA

my nezapomeneme.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-29102
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček