Praha 5

Pomník Obětem válek

Autor: Vladimír Štrupl, 01.06.2006
Umístění: Praha 5, Radlická 115/40, Radlice, nalevo před školou
Nápis:
Padlým hrdinům
1914-1918
1939-1945
Vy jste umírali pro čest pro blaho svého národa
- my z téže příčiny chceme žíti a pracovati
Poznámka:

autoři pomníku - Mod. J. Matějů 1914-1918 Tesal R. Ducháček


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20911
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 01.06.2006
Umístění: Praha 5, Radlická 115/40, Radlice, napravo před školou
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ OBČANŮ Z OBLASTI RADLIC,
KTEŘÍ V LETECH 1939 – 1945
POLOŽILI ŽIVOTY ZA SVOBODU NAŠÍ VLASTI
VÁCLAV DVOŘÁK * 16.8.1902 + 2.2.1945
PŘEMYSL FRIDRICH * 6.12.1921 + 8.5.1945
JOSEF HOUT * 6.4.1911 + 7.7.1942
VÁCLAV HRNČÍŘ * 24.4.1916 + 15.5.1940
KAREL CHAMRA * 27.1.1915 + 5.5.1945
EDUARD JANEČEK * 16.2.1904 + 6.5.1945
OLDŘICH KOŤÁTKO * 7.3.1911 + 7.5.1945
JAN KREJČÍ * 4.4.1903 + 30.9.1941
JOSEF PLACHÝ * 11.3.1899 + 5.5.1945
EDMUND PROCHÁZKA * 8.4.1884 + 6.5.1945
JAN RŮŽIČKA * 13.6.1904 + 26.6.1942
JAROSLAV SKŘIVAN * 10.6.1922 + 9.5.1945
ANTONÍN SMETANA * 30.4.1905 + 13.1.1942
VÁCLAV STAREC * 7.2.1897 + 7.2.1943
OLEG SVÁTEK * 3.2.1888 + 1.10.1941
JOSEF SVOBODA * 17.4.1901 + 29.4.1945
JOSEF TLAPÁK * 11.7.1900 +5.5.1945
KAREL VLASTNÍK * 31.10.1914 + 5.5.1945
JOSEF WEIS * 13.9.1902 + 3.5.1945
JOSEF ZDOBINSKÝ * 28.2.1901 + 8.5.1945
ANTONÍN ZVÁRA * 3.2.1911 + 13.5.1645
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20166
Pomník přidal: Vladimír Štrupl