Praha 5

Kameny zmizelých - Josef a Petr Winternitzovi

Autor: Marek Lanzendorf, 17.06.2020
Umístění: Praha 5, Na Cihlářce 2092/10, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
JUDR. JOSEF
WINTERNITZ
NAR. 1896
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
PETR WINTERNITZ
NAR. 1928
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI
Poznámka:

DR. Josef Winternitz, narozen 21. 3. 1896. Poslední bydliště před deportací Praha I. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha XII, Mánesova 72. Transport Di, č. 112 (13. 7. 1943, Praha-Terezín). Transport Em, č. 930 (1. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Petr Winternitz, narozen 29. 6. 1928. Poslední bydliště před deportací Praha I. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha XII, Mánesova 72. Transport Di, č. 113 (13. 7. 1943, Praha-Terezín). Transport Et, č. 1164 (23. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf