Praha 5

Pamětní desky Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 04.11.2005
Umístění: Praha 5, náměstí 14. října 17, Smíchov, kostel Svatého Václava
Nápis:
PAMÁTCE CHRABRÝCH HRDINŮ
Z NAŠÍ FARNOSTI PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VÁLCE

P. JOS. SYSEL, KURÁT, MIR. TŮMA, KAPITÁN, ED. REBEC, HEJTMAN, JAR. HEGER, PORUČÍK, DR. JOS. MALINA, PORUČÍK, JAR. SLÁDEK, PORUČÍK, ING. VLAD. ŠÍSTEK, PORUČÍK, EMIL HAVRDA, PRAPORČÍK, FR. KEJŘ, PRAPORČÍK, ING. OLD. POLÁČEK, PRAPORČÍK, JUC. KAR., SPORA, PRAPORČÍK, BEDŘ. SPORA, PRAPORČÍK, LUMÍR SOUKUP, PRAPORČÍK, JOS. ZELLER, PRAPORČÍK, ANT. SOJKA, ŠIKOVATEL, JUC, LUDVÍK VOŘÍŠEK, PECHAČ JOSEF, ALOIS ADAMEC, ANT. BĚLÍK,, ANT. BÍLEK, EMAN. BÍLEK, JAROSL. BUBENÍK, JOS. BRYNDA, LAD. ČÁSLAVSKÝ, ŠTĚP. ČUMPELÍK, JOS. ELTERLEIN, HYNEK, FIEDLER,, EMIL HANČL, FRANT. HOLEC, JAN HORÁČEK, ANTON., HOJER, THEODOR JEČNÝ, VILÉM KAPLAN, LUDVIK KALHOUS, JAROSL. KALISTA, JOSEF DYRŠMÍD, FRANT. KALAŠ, JAN KLENER,, JOSEF KLENER, KAREL KOLÍN, JAROSL. KOTRSAL, JOSEF KOPECKÝ, ANTON. KRAUS, VÁCLAV KRATOCHVÍL, VÁCLAV LEHEČKA, VLADIM. MALIČKÝ, KAREL MALIČKÝ, FRANT. MATERNA, ANTON. MUDROCH, JAROSL. NOSÁK, JOSEF OBST, ANT. OTRADOVEC, KAREL PROCHÁZKA, VENDEL. PROKOP, JOSEF DLOUHÝ, KAREL PTÁČEK, JOSEF PUDIL, VÁCLAV ROSA, FRANT. SKALICKÝ, KAREL SOUKUP, FRANT. SOMMER, EDUARD STRNAD, ANT. ŠOUTA, ANT. ŠŤOVÍČEK, ANT. ŠTĚPÁN, BOHUMIL TAUŠ, FRANTIŠEK TLAMKA, VLADIMÍR VLASÁK, JOSEF VITÁSEK, VÁCLAV VOLEMAN, BEDŘICH WEINERT, EMAN. ZÁBRANSKÝ, BOHUSL. ZELLER, VÁCLAV KOŠEK

OBĚTEM PADLÝM ZA VLAST
V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH, VĚZNICÍCH A KÁZNICÍCH 1939-1945
OBĚTI VÁLKY 1939-1945
BEITLER RUDOLF, BIDLO JOSEF, BROŽ JAN, DLOUHÝ JOSEF, JUDR. FELICH VOJTĚCH, FIALA VÁCLAV, DR. FRANKENBERGER OT., MUDR. GJURIČ ALEXANDR, GÖRNER LEOŠ, HABÁN KAREL, HAMERLOVÁ-LIMBURSKÁ K., HLAVÁČ OLDŘICH MUDR., HORÁČEK RUDOLF, PH.DR. KEFER JAN, KEFEROVÁ DAGMAR, KOLMAN JAROSLAV, KOŠÁL JOSEF, KROUPA STANISLAV, KRUPIČKA EMIL ROTMISTR, LIMBURSKÝ V., LIŠKA KAREL, BRIG. GEN. MALÝ JOSEF, DR. MEJSTŘÍK ZDENĚK, JUDR. MICHÁLEK JAROSL., DR. MIKLENDA VLADIMÍR, ING. MORAVEC OLDŘICH, NEUFUS ALOIS, NINGER JOSEF, PEIKER JAN MAJOR SNB., DR. POLÁK EMIL

NAŠIM FARNÍKŮM OBČANŮM SMÍCHOVSKÝM PADLÝM NA BARIKÁDÁCH V KVĚTNU 1945.
OBĚTI VÁLKY 1939-1945
DR. PROCHÁZKA EDMUND, ING. PŘIDAL VOJTĚCH, PŘIDALOVÁ LUDMILA, RAPP ADOLF, ROD JAROSLAV, SCHVARZ VINCY, SCHVARZOVÁ ZDEŇKA, SVÁTEK JOŽKA, SVÁTEK OLEG, SVOBODA JOSEF, SUCHOMEL MILOSLAV, ŠÁRA BOHUSLAV, ŠÁRA MIROSLAV PROF. HUDBY, ŠEVČÍK JOSEF, DR. ŠNEBERGER MILOSLAV, ŠVEJDA FRANTIŠEK, TOBIÁŠEK VLADIMÍR, TRNKOVÁ ANNA, VACEK JAROSLAV TOVÁRNÍK, MUDR. VACEK VLADIMÍR, VÍT ALFRÉD, VÍTKOVSKÝ ČENĚK, ARCH. VÍTOVEC TOMÁŠ, VOJTA JAROSLAV, VRTÍŠEK JIŘÍ, WEIDNER ARNOŠT, WEIS JOSEF, WEISL PAVEL, ZAHRADNÍK BŘETISLAV, ZIKA FRANTIŠEK

Soubor pamětních desek, napravo v kostele:
PAMÁTCE FARÁŘŮ BASILIKY SV. VÁCLAVA
INFULOVANÝ PRELÁT TH. C. MSGRE JAN PAULY
APOŠT. PROTONOTÁŘ, ARCIB. PRAŽ. VIKÁŘ, KANOVNÍK,
PRVNÍ ARCIDĚKAN BASILIKY SV. VÁCLAVA NA SMÍCHOVĚ
1913-1944

JUDR HÁJEK JOS. EMIL, KAPLAN SENIOR, UMUČEN 1942

DR. NĚMEC ZDENĚK HUDEBNÍ KRITIK A SPISOVATEL POPRAVEN 1945
Poznámka:

Desky obsahují jména 76 padlých (obětí) 1. sv. války (a také bojů o Slovensko v r. 1919) a 2. sv. války 60 padlých (obětí).
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20091
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Busta František Langer

Autor: Vladimír Štrupl, 05.09.2015
Umístění: Praha 5, náměstí 14. října 2213/5, na rohu s ulicí Preslova
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL V L. 1945-65
FRANTIŠEK LANGER SPISOVATEL
Poznámka:

MUDr. František Langer (3. března 1888 Královské Vinohrady – 2. srpna 1965 Praha) byl československý spisovatel, dramatik a vojenský lékař.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl