Praha 5

Pamětní deska Isak Šlomovič

 • + o skupině VPM (P-05, Peroutkova, Nový židovský hřbitov)
  • Nevelký hřbitov byl založen roku 1903 na pozemku, který přiléhá k západní straně malvazinského hřbitova. Na hřbitově jsou náhrobky z první poloviny 20. století. Pohřbívalo se tu do roku 1973, urny se zde ukládají dodnes.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 19.08.2006
Umístění: Praha 5, Peroutkova, Nový židovský hřbitov
Nápis:
NA PAMÁTKU MÉHO OTCE
ISAKA ŠLOMOVIČE
NAROZEN 1916
UMUČEN 1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války - místo je zrušené

Autor: Josef Kareš, 04.07.2011
Umístění: Praha 5, Peroutkova 329, v areálu továrny na stěně vrátnice
Nápis:
NAŠI ZAMĚSTNANCI
UMUČENI A PADLÍ ZA SVOBODU.
1939 – 1945

FORMÁNEK RUD, 24 r.
FIALA ZDENĚK, 27 r.
ING. FILIPEC MIROSL., 34 r.
CHÁB FRANT. , 29 r.
ILK FRANT, 46 r.
JIRÁSEJ JAROSL., 24 r.
JIRÁSEK VÁCL., 48 r.
JIRAS JAN, 55 r.
JIŘÍK JAN, 48 r.
JEŽEK FRANT. , 38 r.
KNOTEK ANT., 52 r.
KLETEČKA JOS., 61 r.
MACH JOSEF, 23 r.
MAŘÍK RUDOLF , 23 r.
NOVOTNÝ FRANT., 30 r.
POMEZNÝ VÁCL., 28 r.
POSPÍŠIL LADISL., 35 r.
POLÍVKA KAMIL, 54 r.
PRAŽSKÝ JAROSL., 35 r.
PŘÁDKA ROMAN, 45 r.
RŮŽIČKA JAN , 37 r.
SMETANA ANT., 38 r.
SOBOTKA EMIL, 62 r.
SVITÁK EMAN., 23 r.
VNOUČEK LADISL., 32 r.
VYKLOP ANT., 35 r.
VRTIŠKA JIŘÍ , 38 r.
ZELENKA JOS. , 32 r.
ŽÁK JAN, 32 r.
ČAPEK OLDŘICH, 22 r.
JELÍNEK ALOIS, 33 r.
KŮS FRANT., 22 r.
KOZÁK JAN , r.
RABENSTEIN BORIS., 22 r.
SVOBODA JAN, 40 r.
VESELÝ FRANT., 39 r.
ZIMA ZDENĚK, 21 r.
ZDOBINSKÝ JOS., 44 r.
Poznámka:

deska přemístěna do areálu Waltrovka na jednu z nových budov - https://www.vets.cz/vpm/41559-pametni-deska-obetem-2-svetove-valky/#41559-pametni-deska-obetem-2-svetove-valky


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0005-20155
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Kenotaf Otokar Novák

 • + o skupině VPM (P-05, Peroutkova, Nový židovský hřbitov)
  • Nevelký hřbitov byl založen roku 1903 na pozemku, který přiléhá k západní straně malvazinského hřbitova. Na hřbitově jsou náhrobky z první poloviny 20. století. Pohřbívalo se tu do roku 1973, urny se zde ukládají dodnes.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 19.08.2006
Umístění: Praha 5, Peroutkova, Nový židovský hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM
OTOKAR NOVÁK
4.XII. 1887
ZAHYNUL R. 1942 V IZBICI
Poznámka:

Během II. sv. války Němci v Izbici zřídili koncentrační tábor, který sloužil jako tranzitní při deportacích Židů z Německa a obsazeného polska do vyhlazovacích táborů Belzec a Sobibor (zdroj: Wikipedia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf rodina Grossmanova

 • + o skupině VPM (P-05, Peroutkova, Nový židovský hřbitov)
  • Nevelký hřbitov byl založen roku 1903 na pozemku, který přiléhá k západní straně malvazinského hřbitova. Na hřbitově jsou náhrobky z první poloviny 20. století. Pohřbívalo se tu do roku 1973, urny se zde ukládají dodnes.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 19.08.2006
Umístění: Praha 5, Peroutkova, Nový židovský hřbitov
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
ANTONÍN GROSSMANN A HELENA GROSSMANNOVÁ
JEJICH DCERA EVA PROVD. WEISSOVÁ
A JEJICH DĚTI JANA A JIŘÍČEK
KTEŘÍ ZAHYNULI V OSWIECZIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Max Nettel

 • + o skupině VPM (P-05, Peroutkova, Nový židovský hřbitov)
  • Nevelký hřbitov byl založen roku 1903 na pozemku, který přiléhá k západní straně malvazinského hřbitova. Na hřbitově jsou náhrobky z první poloviny 20. století. Pohřbívalo se tu do roku 1973, urny se zde ukládají dodnes.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 19.08.2006
Umístění: Praha 5, Peroutkova, Nový židovský hřbitov
Nápis:
JNG. CAND.
MAX NETTEL
KADETT ? K.K. INF. REG. NO.11
GEBOREN 14. MARZ 1890
GESTORBEN 18. JUNI 1915
Poznámka:

Nettel Max: aspirant p.pl.11, *1890 Smíchov, Praha, Čechy.
+18.6.1915, Grodek - Halič, pohřben tamtéž.
Zdroj:http://www.vuapraha.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: M. Lašťovka

Kenotaf Obětem 2. světové války

 • + o skupině VPM (P-05, Peroutkova, Nový židovský hřbitov)
  • Nevelký hřbitov byl založen roku 1903 na pozemku, který přiléhá k západní straně malvazinského hřbitova. Na hřbitově jsou náhrobky z první poloviny 20. století. Pohřbívalo se tu do roku 1973, urny se zde ukládají dodnes.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 19.08.2006
Umístění: Praha 5, Peroutkova, Nový židovský hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM
JOSEF SUCHÝ
15.XII.1882 – ? OSVĚTÍM
MARKÉTA ŠMOLKOVÁ ROZ. SUCHÁ
4.IV.1909 – 9.III.1944 OSVĚTÍM
PETR ŠMOLKA
2.VI.1933 - 9.III.1944 OSVĚTÍM

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Pavel Theimer

 • + o skupině VPM (P-05, Peroutkova, Nový židovský hřbitov)
  • Nevelký hřbitov byl založen roku 1903 na pozemku, který přiléhá k západní straně malvazinského hřbitova. Na hřbitově jsou náhrobky z první poloviny 20. století. Pohřbívalo se tu do roku 1973, urny se zde ukládají dodnes.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 19.08.2006
Umístění: Praha 5, Peroutkova, Nový židovský hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM
PAVEL THEIMER
27.11.1883 – 18.12.1941
MAUTHAUSEN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Růžena Ledererová

 • + o skupině VPM (P-05, Peroutkova, Nový židovský hřbitov)
  • Nevelký hřbitov byl založen roku 1903 na pozemku, který přiléhá k západní straně malvazinského hřbitova. Na hřbitově jsou náhrobky z první poloviny 20. století. Pohřbívalo se tu do roku 1973, urny se zde ukládají dodnes.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 19.08.2006
Umístění: Praha 5, Peroutkova, Nový židovský hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM
RŮŽENA LEDEREROVÁ
ROZ. ROBITSCHKOVÁ
* 6.VII.1874 DEPORTOVÁNA 31.X.1941.
NA VÝCHOD, KDE ZAHYNULA.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf rodina Kafkova

Autor: Vladimír Štrupl, 19.08.2006
Umístění: Praha 5, Peroutkova, Nový židovský hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM
ŠKPT. ARPÁD KAFKA 11.III.1892
ANNA KAFKOVÁ 19.IV.1901
MARUŠKA KAFKOVÁ 16.VII.1928
ZAHYNULI V ŘÍJNU 1944 V OSVĚTIMI
PETŘÍČEK KAFKA 16.VII.1937
ZEMŘEL V TEREZÍNĚ 21.IX.1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kenotaf Rodina Hojtašova

 • + o skupině VPM (P-05, Peroutkova, Nový židovský hřbitov)
  • Nevelký hřbitov byl založen roku 1903 na pozemku, který přiléhá k západní straně malvazinského hřbitova. Na hřbitově jsou náhrobky z první poloviny 20. století. Pohřbívalo se tu do roku 1973, urny se zde ukládají dodnes.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 19.08.2006
Umístění: Praha 5, Peroutkova, Nový židovský hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM
FRANTIŠKA HOJTAŠOVÁ
VALENTINA EISNEROVÁ ROZ. HOJTAŠOVÁ S RODINOU
OTTO HOJTAŠ S RODINOU
ZAHYNULI ROKU 1942 V KONCENTRAČ. TÁBORECH

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl