Praha 5

Pamětní deska bojovníkům z Waltrovky

Autor: Vladimír Štrupl, 05.12.2020
Umístění: Praha 5, Walterovo náměstí 329/2, v recepci uvnitř objektu
Nápis:
Památce bojovníků za svobodu

V době Pražského povstání se zaměstnanci Waltrovky
pod vedením plk. letectva Václava Víčka aktivně zapojili
do osvobození Prahy.
Po získání kontroly nad továrnou se mj. podíleli na
likvidaci německého obrněného vlaku i bojů v okolí
továrny. Vojenské velitelství ve Waltrovce bylo po celou
dobu povstání důležitým bojovým a komunikačním
uzlem.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska povstání ve Waltrovce

Autor: Vladimír Štrupl, 05.12.2020
Umístění: Praha 5, Walterovo náměstí 329/2, nalevo od vchodu
Nápis:
KONEC II. SVĚTOVÉ VÁLKY
POVSTÁNÍ VE WALTROVCE

JIŽ NA POČÁTKU PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ 5. KVĚTNA 1945
OSVOBODILI ZAMĚSTNANCI POD VEDENÍM PLK. LETECTVA
VÁCLAVA VLČKA CELÝ OBJEKT A. S. WALTER A ZMOCNILI SE
NĚMECKÉHO OBRNĚNÉHO VLAKU OHROŽUJÍCÍHO TOVÁRNU.

DNE 7. KVĚTNA PŘIJALI VE WALTROVCE VELITELE VIASOVSKĚ
DIVIZE GENMJR. S. K. BUŇAČENKA, KTERÁ PŘISPĚCHALA
PRAŽANŮM NA POMOC. JEJICH DĚLOSTŘELECTVO Z JINONIC
ÚČINNĚ ZASÁHLO PROTI RUZYŇSKÉMU LETIŠTI A NĚMECKÝM
JEDNOTKÁM NA PETŘÍNĚ.

PO CELOU DOBU BYLA WALTROVKA DŮLEŽITÝM BOJOVÝM,
ZÁSOBOVACÍM A KOMUNIKAČNÍM CENTREM POVSTÁNÍ.

PLK. VACLAV VLČEK PŘED VÁLKOU DOSÁHL NĚKOLIKA SVĚTOVÝCH
REKORDŮ NA LETOUNU AVIA BH-9 S MOTOREM WALTER.
Poznámka:

Pamětní deska byla slavnostně odhalena 1. prosince 2020. Odhalení se zúčastnil i syn Václava Vlčka.
Foto z odhalení v příloze - vlevo historik Pavel Žáček a zástupkyně majitele budovy Walter, vpravo Václav Vlček (syn plk. Vlčka) a místostarosta radnice Praha 5 L. Herold.
Nahrávka z odhalení desky - https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-5/14160/waltrovku-zdobi-pametni-deska


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Doplnění informací: Václav Vlček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 05.12.2020
Umístění: Praha 5, Walterovo náměstí 329/2, napravo od vchodu do objektu
Nápis:
NAŠI ZAMĚSTNANCI
UMUČENÍ A PADLÍ ZA SVOBODU.
1939 – 1945

FORMÁNEK RUD. 24 r.
FIALA ZDENĚK 27 r.
ING. FILIPEC MIROSL. 34 r.
CHÁB FRANT. 29 r.
ILK FRANT. 46 r.
JIRÁSEK JAROSL. 24 r.
JIRÁSEK VÁCL. 48 r.
JIRAS JAN 55 r.
JIŘÍK JAN 48 r.
JEŽEK FRANT. 38 r.
KNOTEK ANT. 52 r.
KLETEČKA JOS. 61 r.
MACH JOSEF 23 r.
MAŘÍK RUDOLF 23 r.
NOVOTNÝ FRANT. 30 r.
POMEZNÝ VÁCL. 28 r.
POSPÍŠIL LADISL. 35 r.
POLÍVKA KAMIL 54 r.
PRAŽSKÝ JAROSL. 35 r.
PŘÁDKA ROMAN 45 r.
RŮŽIČKA JAN 37 r.
SMETANA ANT. 38 r.
SOBOTKA EMIL 62 r.
SVITÁK EMAN. 23 r.
VNOUČEK LADISL.32 r.
VYKLOP ANT. 35 r.
VRTIŠKA JIŘÍ 38 r.
ZELENKA JOS. 32 r.
ŽÁK JAN 32 r.

ČAPEK OLDŘICH 22 r.
JELÍNEK ALOIS 33 r.
KŮS FRANT. 22 r.
KOZÁK JAN 35 r.
RABENSTEIN BORIS 22 r.
SVOBODA JAN 40 r.
VESELÝ FRANT. 39 r.
ZIMA ZDENĚK 21 r.
ZDOBINSKÝ JOS. 44 r.
Poznámka:

Deska byla původně umístěna na původní vrátnici areálu Motorlet /
Waltrovka https://www.vets.cz/vpm/15127-pametni-deska-obetem-2-svetove-valky/#15127-pametni-deska-obetem-2-svetove-valky

Text z jedné informačních tabulí v areálu:
V době okupace Československa během 2. sv. války byl výrobní program plně podřízen potřebám německé armády, vyrábějí se letecké motory Argus pro německé okupanty. Podnik používal německý název Walter Automobil und Flugmotoren Fabrik A.G.

Brzy po okupaci Československa je do Waltrovky dosazen německý zmocněnec Gustav Klestil. Rodilý Vídeňák se po absolvování vojenské akademie stal důstojníkem z povolání v československé armádě. Z ní odešel a pravděpodobně působil již před válkou v zahraničí pro Německo. Ing. Antonín Kumpera jej jmenoval svým zástupcem. V roce 1941 proběhla stávka dělníků proti nízkým přídělům potravin. Klestil povolal gestapo, které po surových výsleších odvezlo 69 dělníků do Terezína. Deset z nich dostalo označení „RU" (Rückkehr unerwünscht = návrat nežádoucí) a bylo odesláno do koncentračního tábora. Po válce se vrátil jen jeden z nich - Josef Krátký, který byl šťastnou náhodou poslán jako zámečník z vyhlazovacího koncentračního tábora Mauthausen do pobočky v Gusenu. Mohl proto po návratu podat svědectví o konci ostatních. Při spojeneckém náletu na Prahu dne 14. února 1945 byla Waltrovka v ohrožení, bomby dopadaly v blízkosti továrny, zničily několik domů a zabily několik osob v ulici Na Farkáně III.

Skončením druhé světové války a osvobozením Československa nastal konec nacistické okupace a hrozeb vězení i smrti. Pověstnou „Pečkárnou“ prošlo 112 waltrováků a 27 se jich nevrátilo.

Autorem reliéfu na pamětní desce je A. Lhoták.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0005-20155
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi