Praha 5

Pamětní deska Edith Stein

Autor: Vladimír Štrupl, 29.05.2017
Umístění: Praha 5, Jinonická 760/22
Nápis:
EDITH STEIN
S. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE
1891 - 1942
Poznámka:

Svatá Terezie Benedikta od Kříže, rodným jménem Edith Stein *12. října 1891 ve Vratislavi, tehdy německé části Slezska, v rodině ortodoxních židů. Byla katolická filosofka a řeholnice, členka řádu bosých karmelitek.
K hluboké víře a řeholnímu životu se propracovala od ortodoxního judaismu přes ateismus.
V roce 1904 odmítla židovskou víru a stala se ateistkou. Po maturitě vystudovala germanistiku a historii na univerzitě ve Vratislavi.
V roce 1921 konvertovala ke katolicismu (velký vliv na ni měla četba vlastního Života svaté Terezie od Ježíše). Pokřtěna byla 1. ledna 1922, poté se vzdala asistentského místa u Husserla a odešla učit na dívčí školu ve Špýru, kterou vedly dominikánky (1922–1932). Ve volném čase studovala katolickou filosofii a překládala do němčiny spisy sv. Tomáše Akvinského. V roce 1932 nastoupila na Institut pedagogiky, ale již o rok později musela pod tlakem nacistické vlády a jejích protižidovských zákonů místo opustit. Tehdy posílá dopis papeži Piu XI., v němž předpovídá osud Židů v Německu a prosí jej, aby se jich zastal.
V roce 1934 vstoupila k bosým karmelitkám a přijala řeholní jméno Terezie Benedikta od Kříže.
Vzhledem k rostoucímu tlaku proti Židům v Německu zemi v r. 1939 opustila a usadila se v karmelitánském klášteře v nizozemském Echtu.
V roce 1940 bylo Nizozemsko dobyto a obsazeno Německem a Židům nastaly krušné časy. Křesťanským církvím v čele s katolíky se ještě podařilo dojednat výjimky z některých perzekucí a transportů pro pokřtěné Židy, když protesty proti jednání se Židy jako celkem selhaly, a pokoušely se dojednat jejich vycestování mimo Němci ovládaný prostor. Veškerá jednání ale zkrachovala, když nizozemští biskupové vystoupili s veřejně čteným prohlášením, ve kterém ostře odsoudili rasistické základy nacismu a vyzvali věřící, aby podpořili Židy. Nacisté zareagovali tak, že přerušili jednání o vycestování, pozatýkali všechny pokřtěné Židy a odeslali je do vyhlazovacích táborů. Byly mezi nimi i Edith Steinová a její sestra Rosa. Edith během přesunu a krátkého pobytu v koncentračním táboře zorganizovala péči o děti, které byly odloučeny od svých matek nebo se o ně zničené matky nedokázaly postarat.
+ 9. srpna (pravděpodobně) 1942 zahynula v plynové komoře KT Auschwitz-Birkenau společně se stovkami dalších pokřtěných Židů z Nizozemska, jejichž přednostní vyhlazení bylo pomstou za společné veřejné prohlášení nizozemských katolických biskupů a vůdců protestantských církví, kteří v něm odmítli pronásledování Židů a vyzvali věřící k tomu, aby jim pomáhali.
Blahoslavenou byla prohlášena 1. května 1987, kanonizována 11. října 1998. 1. října 1999 byla prohlášena spolupatronkou Evropy.
(Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Terezie_Benedikta_od_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe )
Její pomník stojí např. v rodné Vratislavi, Kolíně nad Rýnem, v Hamburku, v Kasselu, v Aylesford Carmelite Priory v Kentu, ve Stella Maris Monastery v Haifě v Izraeli aj.
Je vzpomenuta i na dvou poštovních známkách Německé pošty.
Další informace např. zde:
https://www.youtube.com/watch?v=rK2IoADDi8k
http://kehilalinks.jewishgen.org/Wroclaw/Edith_Stein.html


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl