Praha 1

Pamětní desky Josef Bílý a Obrana národa

Autor: Mojmír Churavý, 02.07.2018
Umístění: Praha 1, Mikulandská 122/4
Nápis:
JOSEF BÍLÝ
armádní generál
30.6.1872 - 28.9.1941
V tomto domě
žil v letech 1937 - 1939
se svou ženou Hanou
hrdinný voják,
první vrchní velitel
odbojové organizace
Obrana národa.
Byl popraven nacisty
v ruzyňských kasárnách.
Jeho poslední slova
před statečnou smrtí byla:
„Ať žije
Československá republika!
Psi palte!“

OBRANA NÁRODA
V tomto domě v bytě
armádního generála
Josefa Bílého
byla založena v březnu 1939
po nacistické okupaci
Československa
vojenská odbojová organizace
Obrana národa.
Na jejím vzniku se podíleli
elitní generálové bývalé
československé armády,
stovky bývalých vojáků,
členů Čs. obce sokolské
a dalších statečných Čechů.
Mnozí z nich za tuto činnost
zaplatili cenou nejvyšší,
svým životem.
Čest jejich památce!
Poznámka:

Dne 28. června 2018 na vnějším plášti domu v Mikulandské ulici číslo 122/4 v Praze 1 byly slavnostně odhaleny dvě kamenné pamětní desky. První z nich připomíná armádního generála Josefa Bílého. Ten v tomto domě žil v letech 1937 až 1939 se svou ženou Hanou Bílou. Druhá pamětní deska připomíná založení vojenské ilegální odbojové organizace Obrana národa v březnu roku 1939, které se odehrálo rovněž v tomto domě (a také v bytě armádního generála Josefa Bílého).
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_B%C3%ADl%C3%BD )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mojmír Churavý

Pamětní deska Josef Bílý

Autor: Mojmír Churavý, 02.07.2018
Umístění: Praha 1, Mikulandská 119/10, pasáž, která propojuje ulici Mikulandskou a Národní
Nápis:
PASÁŽ GENERÁLA JOSEFA BILÉHO
Zde v Mikulandské ulici žil armádní generál
JOSEF BÍLÝ
(30. červen 1872 až 28. září 1941)
spoluzakladatel a první velitel ilegální vojenské odbojové
organizace Obrana národa. 28. září 1941 byl za svou
protinacistickou činnost popraven. Jeho hrdinství,
s nímž čelil nepříteli, a služba vlasti nám
budiž věčnou inspirací.
Čest jeho památce!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mojmír Churavý

Připomínka osvobození Prahy v roce 1945

Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2006
Umístění: Praha 1, Míšeňská, nároží ulic Míšeňská a U lužického semináře
Nápis:
Смихов
Poznámka:

"Smíchov"


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Henrietta Mayerová

Autor: Vladimír Štrupl, 28.05.2005
Umístění: Praha 1, Na baště svatého Tomáše 229/9
Nápis:
PAMÁTCE
P. HENRIETTE MAYEROVÉ
ROZ. VIOLON
11.5.1901 V JARNAC /CHARENTE/
PADLÉ V TOMTO DOMĚ
5.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska František Trojan

Autor: Vladimír Štrupl, 17.04.2006
Umístění: Praha 1, Na Františku 811/10
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME
FRANTIŠEK TROJAN
Z PRAXY IX
70. LETÝ 5.V.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20479
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 16.02.2015
Umístění: Praha 1, Na Františku 1039, v budově Ministerstva průmyslu a obchodu
Nápis:
V LETECH 1939 -1945
OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY ZA VLAST

AMCHA ROBERT
BRŮŽEK JAN
JUDr. GLASSER HUGO
JUDr. ELIÁŠ MOJMÍR
HEIDLER KAREL
JUDr. CHVOJ ALOIS
JUDr. JIRSÁK JOSEF
KODET LADISLAV
KRÁKORA JINDŘICH
KRYCNAR MIROSLAV
LETTL JAN
LUŇÁK FRANTIŠEK
MAŠEK KAREL
NEJEDLÝ KAREL
JUDr. NOVÁK BOHUMIL
ING. OCHRANA ČENĚK
PADEVĚT VÁCLAV
ROHLÍČEK ALOIS
SVOBODA BEDŘICH
ŠANDERA JAN

ZAHYNULI PŘI NÁLETECH
A V PRACOVNÍM PŘIKÁZÁNÍ

DOLANSKÝ FERDINAND
JAROŠ FRANTIŠEK
KNÍŽEK VÁCLAV
RAČENSKÝ JAROSLAV
ŠIMEK JAROSLAV
TRNĚČEK JAROSLAV

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Franta Skála

Autor: Vladimír Štrupl, 17.04.2006
Umístění: Praha 1, Na Můstku
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME
FRANTA SKÁLA Z PRAHY XVI
58. LETÝ 5.V.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20468
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Českým námořníkům

Autor: Vladimír Štrupl, 30.01.2011
Umístění: Praha 1, Na Perštýně 345/7
Nápis:
ZDE V DOMĚ "U MEDVÍDKŮ" SE V LETECH 1924 - 1940 SCHÁZELI
ČLENOVÉ ČSL. OBCE BÝVALÝCH NÁMOŘNÍKŮ A ÚČASTNÍKŮ
NÁRODNÍHO ODBOJE NA JADRANU.
TA SDRUŽOVALA ČESKÉ NÁMOŘNÍKY RAKOUSKO-UHERSKÉHO
VÁLEČNÉHO LOĎSTVA, KTEŘÍ SVOU ÚČASTÍ NA VZPOUŘE V BOCE KOTORSKÉ DNE 1. ÚNORA 1918 BYLI MEZI PRVNÍMI, KDO BRÁNILI ÚZEMNÍ CELISTVOST MLADÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY V BOJÍCH O SLOVENSKO. MNOZÍ PŘINESLI VELKÉ OBĚTI I V ODBOJI ZA OKUPACE V LETECH 1939 - 1945.

VĚNOVÁNO PAMÁTCE VŠECH POPRAVENÝCH, UTONULÝCH, PADLÝCH
A ZEMŘELÝCH ČESKÝCH NÁMOŘNÍKŮ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2004
Umístění: Praha 1, Na Poříčí 1061/37
Nápis:
V TOMTO DOMĚ BYLO OD ROKU 1929 SÍDLO
SVAZU LETCŮ RČS
PO OKUPACI ČESKOSLOVENSKA 15. BŘEZNA 1939
BYLI Z TOHOTO MÍSTA ILEGÁLNĚ ODESÍLÁNÍ PŘÍSLUŠNÍCI
ČS. LETECTVA DO ZAHRANIČNÍHO ODBOJE, Z NICHŽ
546 POLOŽILO ŽIVOTY ZA OBNOVENÍ A SVOBODU
NAŠEHO STÁTU.
ZA ÚČAST PŘI ORGANIZOVÁNÍ TÉTO AKCE BYLI
V LETECH 1942-1945 NACISTY POPRAVENI
TITO ČLENOVÉ VEDENÍ SVAZU LETCŮ RČS

KPT. LET. VLADIMÍR ČERNÝ
PPLK. LET. JOSEF HAMŠÍK
POR. LET. JOSEF ŽAMPACH

V DEN 80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 14.11.1998 VĚNOVAL
SVAZ LETCŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 03.04.2006
Umístění: Praha 1, Na Poříčí 1041/12, v budově YMCA
Nápis:
PAMÁTCE SEKRETÁŘŮ
DRA. RUDOLFA MAREŠE * 22.XII.1909 + 20.X.1944 PANKRÁC
DRA. JAROSLAVA ŠIMSY * 12.X.1900 + 8.II.1945 DACHAU
DRA. JAROSLAVA VALENTY * 8.II.1911 + 24.X.1942 MAUTHAUSEN
A VŠECH ČLENŮ YMCA A AKADEMICKÉ YMCA, KTEŘÍ ZEMŘELI V LETECH 1939-1945 VĚRNI SVÉMU PÁNU.

VĚTŠÍHO MILOVÁNÍ NAD TO ŽÁDNÝ NEMÁ,
NEŽ ABY DUŠI SVOU POLOŽIL ZA PŘÁTELY SVÉ
JAN 15.13.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl