á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

plukovník in memoriam Josef Hamšík

* 7.3.1895 (Zádveřice, okr. Holešov)
† 8.4.1943 (Berlín–Charlottenburg)

Josef navštěvoval obecnou školu ve Vizovicích a poté byl přijat ke studiu na učitelský ústav do Hradce Králové, kde roku 1914 úspěšně odmaturoval. Své učitelské povolání však vykonával jen krátce, protože v únoru 1915 musel narukovat.
Inteligentní mladík se nestal řadovým infanteristou, a tak byl v září 1915 vyřazen z důstojnické školy a zařazen jako velitel čety u 51. pěšího pluku na ruské frontě. Od srpna následujícího roku je příslušníkem 3. pěšího pluku a s ním se také v květnu 1917 nakrátko stěhuje na italskou frontu a pak zpět na tu ruskou.
Během této služby si několikrát zažádal o přijetí k leteckému výcviku, ale vyhověno mu bylo až v květnu 1918. Nastoupil do vídeňské Fliegeroffiziersschule do kursu pro letecké pozorovatele. Po jeho absolvování byl přidělen k jednotce Flik 102 G na italské frontě - na Piavě.
Poručík Josef Hamšík v roce 1918 absolvoval kurs leteckého pozorovatele a závěrečné období války prožil u rakousko-uherské bombardovací perutě Flik 102G, umístěné na letišti v Roveretu. Po návratu do vlasti se stal československým vojenským letcem s hodností poručíka a v řadách francouzské perutě BRE 590 se v roce 1919 zúčastnil jako bombardovací letec bojů na Slovensku proti maďarské armádě. Byl zde vyznamenán za své bojové úspěchy, mezi které patřil například úspěšný zásah maďarského obrněného vlaku dne 13. června 1919 u Štúrova a je veden jako italský legionář. V meziválečném období absolvoval pilotní výcvik a sloužil u letectva jako velitel stíhacích jednotek na úrovni perutě, velel například peruti I/4, pověřené obranou Prahy. Dosáhl hodnosti podplukovníka. Po okupaci se zapojil do domácího odboje v rámci ilegálních organizací Obrana národa a Svaz letců RČS. Měl velký podíl na organizaci ilegálního odchodu československých vojenských letců do zahraničí. V roce 1940 se spolu s bratrem Janem neúspěšně pokusil o přechod hranic na Slovensko, poté působil v ilegalitě až do svého zatčení v noci z 19. na 20. března 1940. Po tříletém věznění byl odsouzen k smrti a popraven dne 8. dubna 1943 ve věznici Berlín–Charlottenburg. Spolu s ním byli nacisty popraveni i někteří jeho kolegové a spolupracovníci z odboje. V roce 1946 byl in memoriam povýšen do hodnosti plukovníka. Jeho bratr Jan Hamšík byl rovněž zatčen a vězněn v několika koncentračních táborech, dožil se však konce války. Druhý bratr, kapitán československého letectva Timoteus Hamšík (1907 – 1940) sloužil ve Francii jako stíhací pilot, padl počátkem války v leteckém boji u Sedanu.

Zdroje (mimo informací z desek):
http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase
http://www.fronta.cz/josef-hamsik-letec-a-odbojar

VPM:
pamětní deska - Praha 1, okres Praha 1
pomník - Zádveřice-Raková, okres Zlín
pomník - Zlín, okres Zlín
pomník - Plzeň - město, okres Plzeň - město


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.