Praha 1

Pamětní deska Josef Bílý

Autor: Mojmír Churavý, 02.07.2018
Umístění: Praha 1, Mikulandská 119/10, pasáž, která propojuje ulici Mikulandskou a Národní
Nápis:
PASÁŽ GENERÁLA JOSEFA BILÉHO
Zde v Mikulandské ulici žil armádní generál
JOSEF BÍLÝ
(30. červen 1872 až 28. září 1941)
spoluzakladatel a první velitel ilegální vojenské odbojové
organizace Obrana národa. 28. září 1941 byl za svou
protinacistickou činnost popraven. Jeho hrdinství,
s nímž čelil nepříteli, a služba vlasti nám
budiž věčnou inspirací.
Čest jeho památce!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mojmír Churavý

Připomínka osvobození Prahy v roce 1945

Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2006
Umístění: Praha 1, Míšeňská, nároží ulic Míšeňská a U lužického semináře
Nápis:
Смихов
Poznámka:

"Smíchov"


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Henrietta Mayerová

Autor: Vladimír Štrupl, 28.05.2005
Umístění: Praha 1, Na baště svatého Tomáše 229/9
Nápis:
PAMÁTCE
P. HENRIETTE MAYEROVÉ
ROZ. VIOLON
11.5.1901 V JARNAC /CHARENTE/
PADLÉ V TOMTO DOMĚ
5.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska František Trojan

Autor: Vladimír Štrupl, 17.04.2006
Umístění: Praha 1, Na Františku 811/10
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME
FRANTIŠEK TROJAN
Z PRAXY IX
70. LETÝ 5.V.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20479
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 16.02.2015
Umístění: Praha 1, Na Františku 1039, v budově Ministerstva průmyslu a obchodu
Nápis:
V LETECH 1939 -1945
OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY ZA VLAST

AMCHA ROBERT
BRŮŽEK JAN
JUDr. GLASSER HUGO
JUDr. ELIÁŠ MOJMÍR
HEIDLER KAREL
JUDr. CHVOJ ALOIS
JUDr. JIRSÁK JOSEF
KODET LADISLAV
KRÁKORA JINDŘICH
KRYCNAR MIROSLAV
LETTL JAN
LUŇÁK FRANTIŠEK
MAŠEK KAREL
NEJEDLÝ KAREL
JUDr. NOVÁK BOHUMIL
ING. OCHRANA ČENĚK
PADEVĚT VÁCLAV
ROHLÍČEK ALOIS
SVOBODA BEDŘICH
ŠANDERA JAN

ZAHYNULI PŘI NÁLETECH
A V PRACOVNÍM PŘIKÁZÁNÍ

DOLANSKÝ FERDINAND
JAROŠ FRANTIŠEK
KNÍŽEK VÁCLAV
RAČENSKÝ JAROSLAV
ŠIMEK JAROSLAV
TRNĚČEK JAROSLAV

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Franta Skála

Autor: Vladimír Štrupl, 17.04.2006
Umístění: Praha 1, Na Můstku
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME
FRANTA SKÁLA Z PRAHY XVI
58. LETÝ 5.V.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20468
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Českým námořníkům

Autor: Vladimír Štrupl, 30.01.2011
Umístění: Praha 1, Na Perštýně 345/7
Nápis:
ZDE V DOMĚ "U MEDVÍDKŮ" SE V LETECH 1924 - 1940 SCHÁZELI
ČLENOVÉ ČSL. OBCE BÝVALÝCH NÁMOŘNÍKŮ A ÚČASTNÍKŮ
NÁRODNÍHO ODBOJE NA JADRANU.
TA SDRUŽOVALA ČESKÉ NÁMOŘNÍKY RAKOUSKO-UHERSKÉHO
VÁLEČNÉHO LOĎSTVA, KTEŘÍ SVOU ÚČASTÍ NA VZPOUŘE V BOCE KOTORSKÉ DNE 1. ÚNORA 1918 BYLI MEZI PRVNÍMI, KDO BRÁNILI ÚZEMNÍ CELISTVOST MLADÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY V BOJÍCH O SLOVENSKO. MNOZÍ PŘINESLI VELKÉ OBĚTI I V ODBOJI ZA OKUPACE V LETECH 1939 - 1945.

VĚNOVÁNO PAMÁTCE VŠECH POPRAVENÝCH, UTONULÝCH, PADLÝCH
A ZEMŘELÝCH ČESKÝCH NÁMOŘNÍKŮ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 22.07.2004
Umístění: Praha 1, Na Poříčí 1061/37
Nápis:
V TOMTO DOMĚ BYLO OD ROKU 1929 SÍDLO
SVAZU LETCŮ RČS
PO OKUPACI ČESKOSLOVENSKA 15. BŘEZNA 1939
BYLI Z TOHOTO MÍSTA ILEGÁLNĚ ODESÍLÁNÍ PŘÍSLUŠNÍCI
ČS. LETECTVA DO ZAHRANIČNÍHO ODBOJE, Z NICHŽ
546 POLOŽILO ŽIVOTY ZA OBNOVENÍ A SVOBODU
NAŠEHO STÁTU.
ZA ÚČAST PŘI ORGANIZOVÁNÍ TÉTO AKCE BYLI
V LETECH 1942-1945 NACISTY POPRAVENI
TITO ČLENOVÉ VEDENÍ SVAZU LETCŮ RČS

KPT. LET. VLADIMÍR ČERNÝ
PPLK. LET. JOSEF HAMŠÍK
POR. LET. JOSEF ŽAMPACH

V DEN 80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 14.11.1998 VĚNOVAL
SVAZ LETCŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 03.04.2006
Umístění: Praha 1, Na Poříčí 1041/12, v budově YMCA
Nápis:
PAMÁTCE SEKRETÁŘŮ
DRA. RUDOLFA MAREŠE * 22.XII.1909 + 20.X.1944 PANKRÁC
DRA. JAROSLAVA ŠIMSY * 12.X.1900 + 8.II.1945 DACHAU
DRA. JAROSLAVA VALENTY * 8.II.1911 + 24.X.1942 MAUTHAUSEN
A VŠECH ČLENŮ YMCA A AKADEMICKÉ YMCA, KTEŘÍ ZEMŘELI V LETECH 1939-1945 VĚRNI SVÉMU PÁNU.

VĚTŠÍHO MILOVÁNÍ NAD TO ŽÁDNÝ NEMÁ,
NEŽ ABY DUŠI SVOU POLOŽIL ZA PŘÁTELY SVÉ
JAN 15.13.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - Rodina Krásova

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Tomáš Klokočník, 12.11.2014
Umístění: Praha 1, Na Poříčí 1040, naproti bočnímu vchodu do nákupního centra Paladium, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽIL
OTA KRÁSA
NAR. 1897
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V RIZE

ZDE ŽILA
IRMA KRÁSOVÁ
NAR. 1898
DEPORTOVÁNA 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V RIZE

ZDE ŽIL
JIŘÍ KRÁSA
NAR. 1927
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V RIZE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Tomáš Klokočník