Praha 1

Pamětní deska Josef Hájek

Autor: Vladimír Štrupl, 24.03.2006
Umístění: Praha 1, Mezibranská 1684/3
Nápis:
ZDE PADL V BOJI O PRAHU
JOSEF HÁJEK
5.5.1945
Z PRAHY JINONIC
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - rodina Hasterlíkova

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Josef Kareš, 03.10.2011
Umístění: Praha 1, Michalská 21/435, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽIL
LUDVÍK HASTERLÍK
NAR. 1881
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V TREBLINCE

ZDE ŽILA
MATYLDA HASTERLÍKOVÁ
NAR. 1872
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
TAMTÉŽ

ZDE ŽIL
VILÉM HASTERLÍK
NAR. 1891
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 28.4.1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
RŮŽENA HASTERLÍKOVÁ
NAR. 1892
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 28.4.1943
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní desky Josef Bílý a Obrana národa

Autor: Mojmír Churavý, 02.07.2018
Umístění: Praha 1, Mikulandská 122/4
Nápis:
JOSEF BÍLÝ
armádní generál
30.6.1872 - 28.9.1941
V tomto domě
žil v letech 1937 - 1939
se svou ženou Hanou
hrdinný voják,
první vrchní velitel
odbojové organizace
Obrana národa.
Byl popraven nacisty
v ruzyňských kasárnách.
Jeho poslední slova
před statečnou smrtí byla:
„Ať žije
Československá republika!
Psi palte!“

OBRANA NÁRODA
V tomto domě v bytě
armádního generála
Josefa Bílého
byla založena v březnu 1939
po nacistické okupaci
Československa
vojenská odbojová organizace
Obrana národa.
Na jejím vzniku se podíleli
elitní generálové bývalé
československé armády,
stovky bývalých vojáků,
členů Čs. obce sokolské
a dalších statečných Čechů.
Mnozí z nich za tuto činnost
zaplatili cenou nejvyšší,
svým životem.
Čest jejich památce!
Poznámka:

Dne 28. června 2018 na vnějším plášti domu v Mikulandské ulici číslo 122/4 v Praze 1 byly slavnostně odhaleny dvě kamenné pamětní desky. První z nich připomíná armádního generála Josefa Bílého. Ten v tomto domě žil v letech 1937 až 1939 se svou ženou Hanou Bílou. Druhá pamětní deska připomíná založení vojenské ilegální odbojové organizace Obrana národa v březnu roku 1939, které se odehrálo rovněž v tomto domě (a také v bytě armádního generála Josefa Bílého).
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_B%C3%ADl%C3%BD )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mojmír Churavý

Pamětní deska Josef Bílý

Autor: Mojmír Churavý, 02.07.2018
Umístění: Praha 1, Mikulandská 119/10, pasáž, která propojuje ulici Mikulandskou a Národní
Nápis:
PASÁŽ GENERÁLA JOSEFA BILÉHO
Zde v Mikulandské ulici žil armádní generál
JOSEF BÍLÝ
(30. červen 1872 až 28. září 1941)
spoluzakladatel a první velitel ilegální vojenské odbojové
organizace Obrana národa. 28. září 1941 byl za svou
protinacistickou činnost popraven. Jeho hrdinství,
s nímž čelil nepříteli, a služba vlasti nám
budiž věčnou inspirací.
Čest jeho památce!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mojmír Churavý

Připomínka osvobození Prahy v roce 1945

Autor: Ivo Šťastný, 01.06.2006
Umístění: Praha 1, Míšeňská, nároží ulic Míšeňská a U lužického semináře
Nápis:
Смихов
Poznámka:

"Smíchov"


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Henrietta Mayerová

Autor: Vladimír Štrupl, 28.05.2005
Umístění: Praha 1, Na baště svatého Tomáše 229/9
Nápis:
PAMÁTCE
P. HENRIETTE MAYEROVÉ
ROZ. VIOLON
11.5.1901 V JARNAC /CHARENTE/
PADLÉ V TOMTO DOMĚ
5.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska František Trojan

Autor: Vladimír Štrupl, 17.04.2006
Umístění: Praha 1, Na Františku 811/10
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME
FRANTIŠEK TROJAN
Z PRAXY IX
70. LETÝ 5.V.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20479
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 16.02.2015
Umístění: Praha 1, Na Františku 1039, v budově Ministerstva průmyslu a obchodu
Nápis:
V LETECH 1939 -1945
OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY ZA VLAST

AMCHA ROBERT
BRŮŽEK JAN
JUDr. GLASSER HUGO
JUDr. ELIÁŠ MOJMÍR
HEIDLER KAREL
JUDr. CHVOJ ALOIS
JUDr. JIRSÁK JOSEF
KODET LADISLAV
KRÁKORA JINDŘICH
KRYCNAR MIROSLAV
LETTL JAN
LUŇÁK FRANTIŠEK
MAŠEK KAREL
NEJEDLÝ KAREL
JUDr. NOVÁK BOHUMIL
ING. OCHRANA ČENĚK
PADEVĚT VÁCLAV
ROHLÍČEK ALOIS
SVOBODA BEDŘICH
ŠANDERA JAN

ZAHYNULI PŘI NÁLETECH
A V PRACOVNÍM PŘIKÁZÁNÍ

DOLANSKÝ FERDINAND
JAROŠ FRANTIŠEK
KNÍŽEK VÁCLAV
RAČENSKÝ JAROSLAV
ŠIMEK JAROSLAV
TRNĚČEK JAROSLAV

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Franta Skála

Autor: Vladimír Štrupl, 17.04.2006
Umístění: Praha 1, Na Můstku
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME
FRANTA SKÁLA Z PRAHY XVI
58. LETÝ 5.V.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20468
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Českým námořníkům

Autor: Vladimír Štrupl, 30.01.2011
Umístění: Praha 1, Na Perštýně 345/7
Nápis:
ZDE V DOMĚ "U MEDVÍDKŮ" SE V LETECH 1924 - 1940 SCHÁZELI
ČLENOVÉ ČSL. OBCE BÝVALÝCH NÁMOŘNÍKŮ A ÚČASTNÍKŮ
NÁRODNÍHO ODBOJE NA JADRANU.
TA SDRUŽOVALA ČESKÉ NÁMOŘNÍKY RAKOUSKO-UHERSKÉHO
VÁLEČNÉHO LOĎSTVA, KTEŘÍ SVOU ÚČASTÍ NA VZPOUŘE V BOCE KOTORSKÉ DNE 1. ÚNORA 1918 BYLI MEZI PRVNÍMI, KDO BRÁNILI ÚZEMNÍ CELISTVOST MLADÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY V BOJÍCH O SLOVENSKO. MNOZÍ PŘINESLI VELKÉ OBĚTI I V ODBOJI ZA OKUPACE V LETECH 1939 - 1945.

VĚNOVÁNO PAMÁTCE VŠECH POPRAVENÝCH, UTONULÝCH, PADLÝCH
A ZEMŘELÝCH ČESKÝCH NÁMOŘNÍKŮ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi