Bratislava

Pamätná tabuľa Miloš Ruppeldt

Autor: Ladislav Barabás, 24.08.2009
Umístění: Bratislava, Františkánske námestie 4, bývalá hudobná škola
Nápis:
V TEJTO BUDOVE PÔSOBIL V ROKOCH 1934-1936
ZAKLADATEĽ HUDOBNEJ ŠKOLY PRE SLOVENSKO
PROF. MILOŠ RUPPELDT
sign. vika 69
Poznámka:

Miloš Ruppeldt ( 29.5.1881 Liptovský Mikuláš – 18.11.1943 Bratislava) v prvej svetovej vojne bojoval na ruskom fronte, kde padol do zajatia a pripojil sa k čsl. legionárom. Po návrate do vlasti sa v roku 1919 pridal k Dobrovoľníckej družine Bratislavskej župy, ktorá bojovala proti maďarským boľševikom.
(zdroj: https://snn.sk/news/dobrovolnicka-druzina-bratislavskej-zupy/ )
Autorom busty je sochár Alexander Vika.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.05.2006
Umístění: Bratislava, Furmanská, Lamač, križovatka ulíc Furmanská a Lamačská cesta
Nápis:
TÝMTO SMEROM
DŇA 5. APRÍLA 1945
PO OSLOBODENÍ
BRATISLAVY
POSTUPOVALI
GARDOVÉ JEDNOTKY
SOVIETSKEJ ARMÁDY.
ABY OSLOBODILI
ĎALŠIE KRAJE
NAŠEJ VLASTI
OD HITLEROVSKÝCH
OKUPANTOV.
ČESŤ A SLÁVA
HRDINSKEJ
SOVIETSKEJ ARMÁDE!

В
ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ
4 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА
ПОСЛЕ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
БРАТИСЛАВЫ
НАСТУПАЛИ
ГВАРДЕЙСКИЕ ЧАСТИ
СОВЕТСКОЙ АРМИИ
ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ
ОСТАЛЬНУЮ
ТЕРРИТОРИЮ
НАШЕЙ РОДИНЫ
ОТ ГИТЛЕРОВСКИХ
ОККУПАНТОВ
ЧЕСТЬ И СЛАВА
ГЕРОИЧЕСКОЙ
СОВЕТСКОЙ АРМИИ !

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°11'18.3'' E17°02'48.0''
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka
Doplnění informací: Ladislav Barabás

Pamětní deska SNR

Autor: Feďo Vrábel, 19.01.2013
Umístění: Bratislava, Gajova 11, Bratislava I., Staré Mesto
Nápis:
V tejto budove
sa v decembri 1943 konštituovala ilegálna Slovenská národná rada
a bol prijatý jej program protifašistického a národnooslobodzovacieho zápasu Vianočná dohoda.
Poznámka:

Vianočnú dohodu podpísali odbojári v byte Dr. Mateja Josku na Gajovej ulici v Bratislave na Vianoce 1943. Za KSS boli signatármi Karol Šmidke, Gustáv Husák a Ladislav Novomeský, za demokratov Jozef Lettrich, Ján Ursíny a Matej Josko.
Účastníci tajnej schôdzky sa dohodli na vytvorení spoločného politického vedenia, ktorým bude Slovenská národná rada ako jediný reprezentant politickej vôle slovenského národa doma a koordinátor ozbrojeného vystúpenia proti domácemu kolaborantskému režimu. SNR spolu s Vojenským ústredím pripravovali Slovenské národné povstanie. Jedným z najdôležitejších cieľov SNP bolo otvorenie karpatských priesmykov postupujúcej Červenej armáde, to sa však nepodarilo. Jedným z dôsledkov potom boli ťažké boje a aj veľké obete v oblasti Duklianskeho priesmyku a aj faktická vojenská porážka Povstania, z ktorého po ústupe do hôr zostali až do oslobodenia slovenského územia len izolované partizánske skupinky.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'37.43'' E17°07'02.22''
Pomník přidal: Feďo Vrábel

Pamätná tabuľa M. R. Štefánik

Autor: Ladislav Barabás, 30.12.2013
Umístění: Bratislava, Galvaniho 17/C, vestibul business centra IV, oproti vrátnici
Nápis:
GENERÁL
MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
1880 -1919
"VERIŤ - MILOVAŤ - PRACOVAŤ"
Poznámka:

Autorom pamätnej tabule je sochár Milan Lukáč.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°09'46.5'' E17°10'41.4'' (vchod do budovy)
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých - Lazar Weissfisch

Autor: Ladislav Barabás, 15.08.2016
Umístění: Bratislava, Godrova 2, kameń je z ulice Palisády
Nápis:
TU ŽIL
LAZAR WEISSFISCH
NAR. 1895
DEPORTOVANÝ 1942
DO OSVIENČIMU
ZAVRAŽDENÝ
Poznámka:

kameň je z ulice Palisády, vchod do domu je z Godrovej 2


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'54.1'' E17°6'4.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých - Judita Weissfischová

Autor: Ladislav Barabás, 15.08.2016
Umístění: Bratislava, Godrova 2, kameň je z ulice Palisády
Nápis:
TU ŽILA
JUDITA
WEISSFISCHOVÁ
NAR. 1935
DEPORTOVANÁ 1944
DO OSVIENČIMU
ZAVRAŽDENÁ
Poznámka:

kameň je z ulice Palisády, vchod do domu je z Godrovej 2


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'54.1'' E17°6'4.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých - Miriam Weissfischová

Autor: Ladislav Barabás, 15.08.2016
Umístění: Bratislava, Godrova 2, kameň je z ulice Palisády
Nápis:
TU ŽILA
MIRIAM
WEISSFISCHOVÁ
NAR. 1938
DEPORTOVANÁ 1944
DO OSVIENČIMU
ZAVRAŽDENÁ
Poznámka:

kameň je z ulice Palisády, vchod je z Godrovej 2


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'54.1'' E17°6'4.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých - Terézia Weissfischová

Autor: Ladislav Barabás, 15.08.2016
Umístění: Bratislava, Godrova 2, kameň je z ulice Palisády
Nápis:
TU ŽILA
TERÉZIA
WEISSFISCHOVÁ
ROD. UNREICH
NAR. 1901
DEPORTOVANÁ 1944
DO OSVIENČIMU
ZAVRAŽDENÁ
Poznámka:

kameň je z ulice Palisády, vchod do domu je z Godrovej ulice


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'54.1'' E17°6'4.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa November 1989

Autor: Ladislav Barabás, 27.05.2021
Umístění: Bratislava, Gondova 2, Filozofická fakulta UK
Nápis:
„Zoberme ako občania
svoje záležitosti
do vlastných rúk!“

VEREJNOSŤ
PROTI
NÁSILIU

ŠTUDENTSKÉ
HNUTIE

V tejto budove
dňa 20. novembra 1989
vzniklo prvé vyhlásenie
Verejnosti proti násiliu,
ktorá spolu so
Študentským hnutím
bola hlavnou iniciátorkou
Nežnej revolúcie
na Slovensku.

Filozofická fakulta
Univerzity Komenského
November 2019

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých Friedrich Weinwurm

Autor: Ladislav Barabás, 02.09.2015
Umístění: Bratislava, Gorkého 11, pred budovou na Gorkého 11
Nápis:
TU ŽIL
FRIEDRICH
WEINWURM
nar. 1885
ZMIZOL NA ÚTEKU
V ROKU 1942
Poznámka:

Friedrich Weinwurm – architekt, nar. 30.8.1885 v Borskom Mikuláši. V rokoch 1891-98 navštevoval základnú školu, študoval na lýceu v Bratislave, 1898-1906 na technickej univerzite v Drážďanoch a v Berlíne. Po I. svetovej vojne, v ktorej bol ťažko ranený, samostatný architekt, 1921 učiteľ na stavebnej priemyselnej škole, asi od 1923 pracoval v spoločnej projektovej kancelárii s I. Vécseim v Bratislave. V roku 1941 väznený gestapom v Ilave, na jar 1942 pri pokuse prejsť ilegálne slovenské hranice s cieľom dostať sa do ZSSR ho zastrelili maďarskí fašisti. V Bratislave realizoval viaceré významné stavby.
Zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'35.6'' E17°6'41.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás