Bratislava

Kamene zmiznutých - Šalamon Rotter

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 15.08.2016
Umístění: Bratislava, Gorkého 4, roh Gorkého ulice a Komenského námestia
Nápis:
TU ŽIL
ŠALAMON ROTTER
NAR. 1879
DEPORTOVANÝ 1944
DO SEREDE
DO OSVIENČIMU
ZAVRAŽDENÝ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'34.6'' E17°6'40.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých - Elza Rotterová

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 15.08.2016
Umístění: Bratislava, Gorkého 4, roh Gorkého ulice a Komenského námestia
Nápis:
TU ŽILA
ELZA ROTTEROVÁ
ROD. SPITZEROVÁ
NAR. 1889
DEPORTOVANÁ 1944
DO SEREDE
DO OSVIENČIMU
ZAVRAŽDENÁ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'34.6'' E17°6'40.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Ivan Stodola

Autor: Ladislav Barabás, 17.08.2009
Umístění: Bratislava, Grösslingová 43, na Grösslingovej ulici č. 43
Nápis:
V TOMTO DOME V ROKOCH 1935 - 1951
ŽIL A TVORIL
Doc. MUDr. IVAN STODOLA

DRAMATIK
A
ZAKLADATEĽSKÁ OSOBNOSŤ
SOCIÁLNEHO LEKÁRSTVA

RODÁKOVI VENOVAL LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
2006
Poznámka:

MUDr. Ivan Stodola (10.3.1888 Lipt. Mikuláš - 26.3.1977 Piešťany) spisovateľ, dramatik a lekár. V rokoch 1914-18 pôsobil na ruskom fronte ako vojenský lekár. V decembri 1951 ho zaistila Štátna bezpečnosť a obvinila ho zo sabotáže. Bol odsúdený na 8 rokov väzenia a konfiškáciu celého majetku. V rokoch 1951 bol väznený v Košiciach, Bratislave, Ilave a v Prahe na Pankráci. Prepustený bol v roku 1953 na základe prezidentskej amnestie, naďalej však bol perzekvovaný.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Ignác Gessay

Autor: Ladislav Barabás, 07.12.2017
Umístění: Bratislava, Grösslingová 23, Liga pasáž
Nápis:
IGNÁC GESSAY
1874 - 1928
Poznámka:

Ignác Gessay (17.6.1874 Tvrdošín - 12.8.1928 Bratislava) novinár a spoluzakladateľ Slovenskej ligy v Amerike. Pred perzekúciou uhorskými orgánmi odišiel do USA, kde sa zameriaval na kultúrne a politické povznesenie amerických Slovákov. Počas prvej svetovej vojny organizoval čs. zahraničný odboj a zostavoval slovenské dobrovoľnícke jednotky. Zúčastnil sa na príprave Clevelandskej dohody a bol jedným zo signatárov Pittsburgskej dohody a členom čs. národnej rady v USA. V rokoch 1919-20 bol členom čsl. delegácie na mierovej konferencii v Paríži.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, Ondrejský cintorín. Bratislava 1990)

Sochu vytvoril Ladislav Majerský.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'40.7'' E17°6'57.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých - Manfred-Moritz, Elizabeta a Alica Rübnerovi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 27.09.2017
Umístění: Bratislava, Grösslingová 55, pred vchodom do domu na Grösslingovej 55
Nápis:
TU ŽIL
MANFRED-MORITZ
RÜBNER
NAR. 1885
ZAISTENÝ V ŠAŠTÍNE
INTERNOVANÝ V ŽILINE
DEPORTOVANÝ 1942
DO OSVIENČIMU
ZAVRAŽDENÝ 16.6.1942

TU ŽILA
ELIZABETA
RÜBNEROVÁ
ROD. GRÜNWALDOVÁ
NAR. 1899
ZAISTENÁ V ŠAŠTÍNE
INTERNOVANÁ V ŽILINE
DEPORTOVANÁ 1942
DO OSVIENČIMU
ZAVRAŽDENÁ 12.6.1942

TU ŽILA
ALICA RÜBNEROVÁ
NAR. 1929
ZAISTENÁ V ŠAŠTÍNE
INTERNOVANÁ V ŽILINE
DEPORTOVANÁ 1942
DO OSVIENČIMU
ZAVRAŽDENÁ 12.6.1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 07.09.2009
Umístění: Bratislava, Heydukova 13, v priechode synagógy
Nápis:
JEDNOTNE
ŽIDOVSTVO SLOVENSKA
VENUJE TÚTO
OBNOVENÚ SYNAGOGU
PIETNEJ PAMIATKE
70.000
V DEPORTÁCII ZAVRAŽDENÝM
BRATOM A SESTRÁM.

ŠVUOT 5706 - 1946

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'48.2'' E17°06'44.5'' (chodník pred synagógou)
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Aron Grünhut

Autor: Ladislav Barabás, 23.11.2015
Umístění: Bratislava, Heydukova 6, oproti synagóge
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL
BRATISLAVSKÝ PATRIOT
ARON GRÜNHUT
(1895 – 1974)

V ČASE DRUHEJ SVETOVEJ
VOJNY POMÁHAL RASOVO
PRENASLEDOVANÝM OBČANOM
NA SLOVENSKU ZACHRÁNIL VIAC
AKO 1300 ĽUDSKÝCH ŽIVOTOV.
PO KOMUNISTICKOM PREVRATE
EMIGROVAL DO IZRAELA A STAL
SA STRÁŽCOM ŽIDOVSKÉHO
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA.

NECH JE JEHO PAMIATKA POŽEHNANÁ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'49.1'' E17°6'44.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Maximilián II.

Autor: Ladislav Barabás, 20.04.2011
Umístění: Bratislava, Hlavné námestie, na vrchole fontány
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Maximilián II. Habsburský (*31.7.1520 Viedeň +12.10.1576 Regensburg) bol rakúsky arcivojvoda, český, rímsky, poľský a uhorský kráľ, rímskonemecký cisár. Do obdobia jeho vlády spadá obrana proti tureckej expanzii. Na obranu krajiny zorganizoval veľkú výpravu (vyše 100 tis. vojakov), s ktorou sa vydal do Uhorska. Výprava sa skončila neúspechom. Na základe podpísania tzv. Drinopolského mieru (r. 1568) bol Maximilián nútený platiť Turkom ročnú rentu 30 000 dukátov. Maximilián II. zomrel počas rokovania ríšskeho snemu v Regensburgu. Po smrti bol pochovaný vedľa svojich rodičov pod renesančným náhrobkom v katedrále sv. Víta na Pražskom hrade.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'36'' E17°6'29.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých Alexander Neumann

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 27.09.2017
Umístění: Bratislava, Hlavné námestie 5, pred kaviarňou Roland
Nápis:
TU ŽIL
ALEXANDER NEUMANN
NAR. 1876
ZAISTENÝ V OKT. 1944
DEPORTOVANÝ
DO OSVIENČIMU
ZAVRAŽDENÝ V JAN. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých Margit Neumannová

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ladislav Barabás, 27.09.2017
Umístění: Bratislava, Hlavné námestie 5, pred kaviarňou Roland
Nápis:
TU ŽILA
MARGIT NEUMANN
ROD. SCHLESINGER
NAR. 1890
ZAISTENÁ V NOV. 1944
DEPORTOVANÁ
DO SEREDE
DO RAVENSBRÜCKU
ZAVRAŽDENÁ VO FEB. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás