Praha 1

Kameny zmizelých - Heřman, Eva a Zdenka Abelesovi

Autor: Marek Lanzendorf, 07.10.2020
Umístění: Praha 1, Pařížská 1068/10, v chodníku před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽIL
HEŘMAN ABELES
NAR. 1892
DEPORTOVÁN 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚN

ZDE BYDLELA
EVA ABELESOVÁ
NAR. 1930
DEPORTOVÁNA 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA
ZDENKA ABELESOVÁ
NAR. 1903
DEPORTOVÁNA 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Ing. Hermann Abeles, narozen 3. 6. 1892. Poslední bydliště před deportací Praha I. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha I, Norimberská 10. Transport B, č. 409 (21. 10. 1941, Praha-Lodž). Zahynul.
Eva Abelesová, narozena 29. 10. 1930. Poslední bydliště před deportací Praha I. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha I, Norimberská 10. Transport B, č. 411 (21. 10. 1941, Praha-Lodž). Zahynula.
Zdenka Abelesová, narozena 12. 5. 1903. Poslední bydliště před deportací Praha I. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha I, Norimberská 10. Transport B, č. 410 (21. 10. 1941, Praha-Lodž). Zahynula.
(zdroj: www.holocaust.cz )

Hermann (Heřman) Abeles byl pražský, německy hovořící architekt. Rodiče Vilém a Zdeňka Abelessovi. Vystudoval pravděpodobně Německou vysokou školu technickou v Praze. Bydlel v Dlouhé třídě č. 41/727, posledním známým bydlištěm před transportem je Pařížská 1068/10. Vila Auerbach - Funkcionalistická vila z let 1933-1934 navržená architekty Hermannem Abelesem a Leo Mayerem. Stavba je "mistrovsky zvládnutým příkladem funkcionalistické architektury tohoto typu se všemi atributy tzv. internacionálního stylu (ploché střechy, terasy, rampové schodiště, pásová okna), s řadou původních detailů".
(zdroj: https://prazdnedomy.cz/ )

Jeden z prvních deseti kamenů (Eva Abelesová), odhalených 8.10.2008 v ulicích Prahy 1. Zbylé 2 kameny byly odhaleny dodatečně.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - rodina Loew

Autor: Josef Kareš, 03.03.2013
Umístění: Praha 1, Pařížská 28/131, Staré Město
Nápis:
ZDE BYDLEL
DR. HANS LOEW
NAR. 1908
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
DR. GERTRUDE LOEW
NAR. 1912
DEPORTOVÁNA 1943
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Kameny zmizelých - Lore a Štěpán Michael Winternitzovi

Autor: Marek Lanzendorf, 23.05.2020
Umístění: Praha 1, Pařížská 1075/5, chodník
Nápis:
ZDE ŽILA
LORE
WINTERNITZOVÁ
NAR. 1904
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
ŠTĚPÁN MICHAEL
WINTERNITZ
NAR. 1935
DEPORTOVÁN
1942 DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN
Poznámka:

Lore Winternitzová narozena 17. 5. 1904. Poslední bydliště před deportací Praha I. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha I, Norimberská 5. Transport Cc, č. 48 (20. 11. 1942, Praha-Terezín). Transport En, č. 1472 (4. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Štěpán Winternitz narozen 13. 10. 1935. Poslední bydliště před deportací Praha I. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha I, Norimberská 5. Transport Cc, č. 49 (20. 11. 1942, Praha-Terezín). Transport En, č. 1473 (4. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Josef Kuník

Autor: Josef Kareš, 30.05.2011
Umístění: Praha 1, Petrská 16/1157, Nové Město
Nápis:
ZDE ŽIVOT ZA VLAST POLOŽIL
DNE 5.5.1945
JOSEF KUNÍK
Z PRAHY
NEZAPOMENEME

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0001-55398
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Kameny zmizelých - Ilse a Franz Messnerovi

Autor: Marek Lanzendorf, 07.10.2020
Umístění: Praha 1, Petrská 1161/24, chodník
Nápis:
ZDE ŽILA
ILSE MESSNEROVÁ
NAR. 1906
DEPORTOVÁNA
1942 DO TEREZÍNA
1942 DO ZAMOŠČE
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
FRANZ MESSNER
NAR. 1896
DEPORTOVÁN 1942
DO MAUTHAUSENU
ZAVRAŽDĚN 10.7.1942
TAMTÉŽ
Poznámka:

Ilsa Messnerová, narozena 7. 7. 1906. Poslední bydliště před deportací Praha II. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha II, Peterská 24. Transport Ez-St_03, č. 1 (7. 2. 1942, Protektorát Čechy a Morava-Terezín). Transport As, č. 2 (30. 4. 1942, Terezín-Zamošč). Zahynula.
(zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Masarykovi vnuci

Autor: Vladimír Štrupl, 20.05.2007
Umístění: Praha 1, Petřínské sady, v Seminářské zahradě
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Autor: KAREL DVOŘÁK 1948
Pomník dvou hrajících si aktů dětí se šesti žabkami a dvěma ještěrkami představuje dva Masarykovy vnuky, děti jeho mladší dcery Olgy a jejího švýcarského manžela lékaře Henryho Revillioda. Narodili se v r. 1921 a 1922. F/O Leonard Revilliod, příslušník RAFVR (matriční číslo 153375), sloužil u 518. squadrony (tato jednotka operující v rámci Coastal Command zajišťovala meteorologický průzkum). Stal se jednou ze šestnácti obětí tragické srážky dvou letounů Halifax nad letištěm Tiree (souostroví Hebridy) dne 16.8.1944.
(zdroj: www.zpravy.idnes.cz, www.fronta.cz )
Herbert těžce onemocněl a zemřel 1945. Dílo vytvořil sochař Karel Dvořák podle skutečné podoby chlapců v dětském věku. Teprve v r. 1989 bylo odhaleno, koho představují.
(zdroj: www.pis.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Bedřich Kůla

Autor: Vladimír Štrupl, 14.11.2005
Umístění: Praha 1, Platnéřská 110/17
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME
BEDŘICH KŮLA Z PRAHY III.
21. LETÝ 8.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0001-39096
Souřadnice: N50°5'14.8'' E14°25'4.6''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - Gabriela Bloch, Eva S. Benda, Zuzana a Hedvika Steinerovy

Autor: Vladimír Štrupl, 14.05.2019
Umístění: Praha 1, Platnéřská 88/9, napravo od vchodu, před domem v chodníku
Nápis:
ZDE BYDLELA
GABRIELA BLOCH
ROZ. STEINEROVÁ
NAR. 1891
DEPORTOVÁNA 1941
DO TEREZÍNA
OSVOBOZENA

ZDE BYDLELA
EVA S. BENDA
ROZ. BLOCHOVÁ
NAR. 1924
DEPORTOVÁNA 1941
DO TEREZÍNA
OSVOBOZENA

ZDE BYDLELA
ZUZANA
STEINEROVÁ
NAR. 1927
DEPORTOVÁNA 1942
DO TREBLINKY
ZAVRAŽDĚNA

ZDE BYDLELA
HEDVIKA
STEINEROVÁ
NAR. 1929
DEPORTOVÁNA 1942
DO TREBLINKY
ZAVRAŽDĚNA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Josef Jiří Švec - místo je zrušené

Autor: Jiří Padevět - archiv, 01.05.2022
Umístění: Praha 1, Pohořelec, zhruba v místech jižního cípu tramvajové zastávky
Nápis:
J. J. ŠVEC
Poznámka:

Josef Jiří Švec byl legionářský důstojník, který spáchal v roce 1918 sebevraždu poté, co mu jeho vojáci pod vlivem komunistických agitátorů odepřeli poslušnost. Jeho pomník byl postaven v roce 1934 a odstraněn během nacistické okupace. Socha, uschovaná v depozitáři, byla zničena v roce 1949 komunisty.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Ji%C5%99%C3%AD_%C5%A0vec , http://www.vhu.cz/exhibit/pomnik-hrdiny-ruskych-legii-plukovnika-josefa-jiriho-svece/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'14.71'' E14°23'17.68'' (přibližné místo pomníku)
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 29.05.2005
Umístění: Praha 1, Politických vězňů 931/20
Nápis:
1939 1945
V DOBĚ
NACISTICKÉ OKUPACE
BYLY V TÉTO BUDOVĚ
MUČÍRNY GESTAPA.
ZDE BOJOVALI, TRPĚLI
A UMÍRALI BOJOVNÍCI
ZA SVOBODU NAŠÍ VLASTI.
NIKDY NEZAPOMENEME
JEJICH PAMÁTKY
A ZŮSTANEME VŽDY VĚRNI
JEJICH ODKAZU.
LIDÉ BDĚTE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20525
Pomník přidal: Vladimír Štrupl