Banská Bystrica

Československej armády, Dolná, Horná, Kapitulská, Kostiviarska cesta, kpt. Otakara Jaroša, Lazovná, Nám. Š. Moysesa, Námestie SNP, Námestie Š. Moyzesa, Námestie Štefana Moysesa, Národná, Rudlovská cesta, Sásovská cesta, Skuteckého

Hrob Jaroslav Semík

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, námestie Š. Moyzesa, cintorín, pravá horná časť
Nápis:
JAROSLAV SEMÍK
štkpt. peš. pl. 26.
*14.7.1900
†21.10.1938

Do videnia!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hroby Obetí 2. svetovej vojny a SNP

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Námestie Š. Moyzesa, cintorín, pravá horná časť
Nápis:
Tu odpočíva
PAVEL
SARČIAK
*15.III.1914
†5.XI.1944

Pokoj prachu jeho!

vojak
Ján
MISTRÍK
†8.11.1944

stotník
Ján
MEŠÍNA
†1944

major
Július
HANO
†29.10.1944

podporučík
Jozef
NEMEŠÁNI
27.4. †1944

vojak
Jozef
ČAHLOŠ
†1944

vojak
Emil
ŠULEK
†1944

žandár
Ondrej
MORIŠ
27.4.1905 – 1944

Peter
BOLEK
7.4.1905 – 9.9.1944

vojak
Štefan
ROVČÁK
†26.10.1944

TU SPOČÍVA V KRISTU PÁNU
PRAP. HOSP. SL.
JOZEF NEMEŠÁNI
*8. SEPT. 1912
†26. OKT..1944.

SPI SLADKO V SLOBODNEJ ZEMI!

KEĎ SVIEČKU ŠŤASTIE ROZŽALO
SMRŤ CHLADNÝM GESTOM OBNOVILA TMU....

MJR. PECH. VOJTECH HANO
1915 – 1944

PADOL V BOJI ZA OSLOBODENIE RODNÉHO KRAJA,
KTORÉHO ZEM NECH MU JE ĽAHKA.

vojak
Dominik
ŠTEBÁK
†1944

slobodník
Pavel
SURČIAK
†1944

podporučík
RIDUŠKO
†15.10.1944

podporučík
Jozef
HABURA
†15.10.1944

vojak
Jozef
PAVLÍK
†14.10.1944

vojak
Ján
MICHALIGA
2.12.1944

stotník
Karol
VALAŠTIN
†1944

partizán
Robert
RYS
4.4.1905 – 9.4.1944

stotník
František
POHRADSKÝ
†1944

neznámy poručík

rotmajster
Ján
ĎULOVIČ
†2.10.1944

STRM.
ONDREJ MORIŠ
1916 – 1944

žandár
Rudolf
CISÁRIK
†27.9.1944

Ladislav
CIGLER

Ján
SÝKORA

stotník
Rudolf
KUPČOK
†26.9.1944

stotník
Ernest
LOMSKÝ
†1944

Tu odpočíva
náš drahý syn a brat
JANKO MEŠINA
nar. 6.8.1922
zomr. 21.9.1944
Padol za povstania ako vojak

„Dopraj Ti Boh v nebi blaha
spočiň tíško duša drahá...“
Žialiaci otec, matka, sestry.

vojak
Anton
KONÚCH
5.4.1905 – 10.9.1944

Ján
BOLCER
†1944

Ján
SLEZÁK
27.10.1906 †1.9.1944

Juraj
ČIŽMÁR
†1944

Ján
PETROVIČ
†1944

František
MULLER

Arnošt
LANSKÝ
15.3.1907 †14.9.1944

neznámy vojak

Rudolf
FURSTER

TKAČENKO
†24.12.1944

SLOSIARIK
†8.10.1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 41 VPM
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrobka Gejza Arnold Petrogalli

Autor: Ivan Iver Chudý, 15.07.2020
Umístění: Banská Bystrica, Námestie Š. Moyzesa, katolický hřbitov
Nápis:
z fotografie nečitelné
Poznámka:

hrobka rodiny Petrogalli na banskobystrickom r.k. cintoríne, v ktorej je pochovaný aj nadporučík v zálohe 32. práporu poľných strelcov (FJB.32) Gejza Arnold Petrogalli (Petrogalli Géza). Narodil sa v Banskej Bystrici (Besztercebánya) dňa 18. júna 1881 v rodine profesora Artura Petrogalliho (Petrogalli Arthur) a jeho manželky Ludoviky rod. Hulley. V predvojnovom období bol profesorom na miestnom gymnáziu ale napr. aj člen predstavenstva banskobystrického Kasína a zaujímal sa aj o astronómiu. Padol dňa 23. júla 1917 v bitke pri Mielnik - Dolina na východnom fronte (v cirkevnej matrike je uvedený dátum 27.7.1917), kde bol aj pôvodne pochovaný (Podhajce, Folwark-Waga). Telo bolo neskôr na žiadosť rodiny prevezené do Banskej Bystrice a tu dňa 8. septembra 1917 uložené do rodinnej hrobky. Ešte predtým bola rakva s telom vystavená v sále gymnázia. Zanechal po sebe manželku - Evu rod. Pajerovú.
Bol nositeľom týchto vyznamenaní:
Rad Železnej koruny III.triedy s vojnovou dekoráciou (EKO.3 KD)
Strieborná vojenská záslužná medaila (SMVM)
Bronzová vojenská záslužná medaila (BMVM)
Karolov vojenský kríž (KTK)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lastovka
Doplnění informací: Ivan Iver Chudý

Hrob Camillo Ákos Cotteli

Autor: Ivan Iver Chudý, 25.06.2020
Umístění: Banská Bystrica, Námestie Štefana Moysesa, mestský cintorín
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Kadet Camillo Ákos Cotteli, příslušník banskobystrického 16. honvédskeho pešieho pluku (Besztercebányai 16. honvéd gyalogezred - HIR.16) narodený v Banskej Bystrici dňa 22. mája 1897 v rodine notára Camilla Cotteli a jeho manželky Anny, rodenej Klimo. Zomrel 27. augusta 1916 na následky zranenia bodákom v Záložnej nemocni č.2 v Užhorode (Res. Spital Nr.2 Ungvár) a pochovaný bol na cintoríne v Banskej Bystrici.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'18.97'' E19°8'47.91'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ivan Iver Chudý

Pomník Ladislav Novomeský

Autor: Ladislav Barabás, 02.06.2022
Umístění: Banská Bystrica, Národná 29, parčík vpravo od budovy štátnej opery
Nápis:
LACO
NOVOMESKÝ

sign. ŠTEFUNKO
Poznámka:

autorom busty je sochár Fraňo Štefunko


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 02.06.2022
Umístění: Banská Bystrica, Národná 12, Univerzita Mateja Bela, vpravo od vchodu
Nápis:
V TEJTO BUDOVE ZA
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA ROKU 1944 SÍDLILI:
NÁRODNÉ VÝBORY
TURČIANSKY SVÄTÝ MARTIN
ŽILINA KREMNICA TOPOĽČANY
PRIEVIDZA BAŤOVANY.

VENOVANÉ PRI OSLAVE
TRETIEHO VÝROČIA POVSTANIA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50843800102
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivan Iver Chudý, 01.07.2020
Umístění: Banská Bystrica, Rudlovská cesta, židovský hřbitov
Nápis:
Dieser Stein errichtet von der
CHEWRAKADISHA Verkünde
die Namen Jener welche im
schrecklichen Weltsturm vom Baume
des Lebens jung abgeschútte Kinre
ewige Ruhe hier gefunden haben.
Erdiene zum heiligen Altar, an
welchem die Pietät dem Gedachtnis
Jener eine Träna opfere, welche
von uns hinzogen und nimmer
zurück kehren werden.
(hebrejské nápisy nepřepsány)
Poznámka:

pomník židovským vojákům R-U armády na židovském hřbitově


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'36.84'' E19°9'8.99'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kamene zmiznutých - rodina Szántó

Autor: Ladislav Barabás, 02.06.2022
Umístění: Banská Bystrica, Rudlovská cesta 21, pred domom č. 21
Nápis:
TU ŽIL
FERDINAND SZÁNTÓ
NAR. 1889
ZATKNUTÝ 22.1.1945
ZAVRAŽDENÝ 19.2.1945
V KREMNIČKE

TU ŽILA
ESTERA SZÁNTOVÁ
NAR. 1896
ZATKNUTÁ 22.1.1945
ZAVRAŽDENÁ 19.2.1945
V KREMNIČKE

TU ŽILA
EVA SZÁNTOVÁ
NAR. 1925
ZATKNUTÁ 22.1.1945
ZAVRAŽDENÁ 19.2.1945
V KREMNIČKE
Poznámka:

Ferdinand Szántó (11.12.1889 Banská Bystrica – 19.2.1945 Kremnička) bol obchodník s miešaným tovarom v Banskej Bystrici. Rasovo prenasledovaný, obeť fašistického teroru. Po potlačení SNP boli spolu s manželkou Esterou a dcérou Evou zaistení nemeckou bezpečnostnou službou, väznení a popravení v Kremničke.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník M. R. Štefánik

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Sásovská cesta, pred zvonicou na rázcestí ulíc Sásovská cesta a Na Zábave v časti Sásová
Poznámka:

Autorom busty je sochár Ladislav Majerský.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°45'20.2'' E19°09'27.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Ing. Juraj Krajčovič

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Skuteckého 20, vedľa budovy Strednej priemyselnej školy (vľavo)
Nápis:
Ing. JURAJ KRAJČOVIČ

PRVÝ RIADITEĽ PRIEMYSELNEJ ŠKOLY
V BANSKEJ BYSTRICI
BOL PRE VÝCHOVU ŽIACTVA
V SLOVANSKOM DUCHU A PRE ÚČASŤ
V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ
VO SVOJOM 46. ROKU
NEMCAMI ZAVRAŽDENÝ
Poznámka:

Juraj Krajčovič, banský inžinier (24.3.1898 Bošáca – 19.2.1945 Melk, Rakúsko), počas SNP dal budovu priemyselnej školy k dispozícii Povereníctvu školstva a národnej osvety, po prechode povstalcov do hôr sa usiloval zachrániť zbierky školy. Nacistickými bezpečnostnými orgánmi zatknutý, väznený v Banskej Bystrici, od decembra 1944 v Bratislave. Zahynul pri nálete amerických lietadiel na transport väzňov do koncentračného tábora v Mauthausene.
Zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin, 1989.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'23.8'' E19°09'11.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás