Banská Bystrica

Hrob Samuel Máľach-Petrovský

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, hrob č. VIII/1/21 na evanjelickom cintoríne
Nápis:
KPT. MALACH-PETROVSKÝ
POVSTALECKÝ BÁSNIK
NARODIL SA 15.II.1916 V PETROVCI, V JUHOSLÁVII.
ZOMREL NA NÁSLEDKY ZRANENIA V BOJOCH SNP 3.X.1944

HOR SA, JUNAČ
CHOP SA ZBRANÍ
DOSŤ SME BOLI UTLÁČANÍ,
HOR SA, HOR SA,
SYNA SLÁVY
POD ZÁSTAVY, POD ZÁSTAVY!
Poznámka:

Samuel Máľach-Petrovský (15.2.1916 Bački Petrovac – 3.10.1944 Podbrezová) študoval na gymnáziu v Petrovci, v r.1938-40 na vojenskej akadémii v Belehrade. Po okupácii Vojvodiny Maďarskom žil v Petrovci pod policajným dozorom. V roku 1942 prišiel ilegálne na Slovensko, kde sa zapojil do SNP. Bojoval pri Červenej skale a Telgárte, kde bol vážne ranený a po náročnej operácii zomrel. R. 1946 bol vyznamenaný in memoriam Čs. vojnovým krížom 1939.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viliam Soltész

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, cintorín, ľavý predný roh
Nápis:
MUDR. VILIAM SOLTÉSZ
LEKÁR
1888 – 1914
STAL SA OBEŤOU SVETOVEJ VÁLKY.

PÁN BOH DAJ VÁM RADOSŤ VEČNÚ!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'23.9'' E19°8'31.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján a Ivan Bakoss

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, cintorín, sektor 2
Nápis:
1895 JÁN BAKOSS 1945
EV. SENIOR, BOŽÍ BOJOVNÍK
A NÁRODNÝ MUČENÍK
MUDR. I. M. IVAN BAKOSS
1925 SYN – OBEŤ FRONTU 1945
Poznámka:

Ján Bakoss (31.3.1895 Pukanec – 31.1.1945 Martin, poch. Banská Bystrica) - čs. vlastenec, po vypuknutí SNP člen RNV v Banskej Bystrici, po jeho ústupe do hôr žil v ilegalite, 5.1.1945 zatknutý fašistami v Martine a neskôr zavraždený. Po oslobodení sa jeho ostatky našli v masovom hrobe Pod Stráňami v Martine. R. 1947 in memoriam vyznamenaný Radom SNP I. tr. čs. vojnovým krížom 1939.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'25.5'' E19°8'29.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Pohranc

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, cintorín, pravá strana
Nápis:
ŠTEFAN POHRANC
PODPLUKOVNÍK PION. VOJSKA
*20.I.1900 †30.IX.1941

ČESŤ TVOJEJ PAMIATKE!
Poznámka:

mjr. Štefan Pohranc bol veliteľom ženijného vojska poľnej armády Bernolák určenej na útok proti Poľsku


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavol Mikleš

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2016
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, evanjelický cintorín
Nápis:
PAVOL MIKLEŠ
TECHNICKÝ ÚRADNÍK SLOV. POŠTY.
*8.AUGUSTA 1912.
+23.JÚLA 1944.

PREČO SOM SA STAL NEVINNOU OBEŤOU?
VEĎ RODU SVOJMU SOM SLÚŽIL,
VŽDY SA SNAŽIL A ZBOŽNE ŽIL.
V TOM SOM HĽADAL ŽIVOT A SVET.
VERÍM, ŽE NA TO VŠETKO
SÁM HOSPODÍN DÁ ODPOVEĎ!

PLATON:
"LEN BOH MÁ PRÁVO NA ŽIVOT!"
Poznámka:

Dňa 23.VII.1944 pri Rakovčíku (okr. Svidník) partizáni smrteľne postrelili úradníka P. Mikleša pri pokuse opraviť diaľkový kábel, poškodený partizánmi zv. Čapajev. Slovenskú opravárenskú skupinu pokladali partizáni za nemeckú.
(zdroj: https://www.29august1944.sk/pravda-o-snp/povstanie-roku-1944/130-1-bolo-povstanie-slavne )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Martin Ježo

Autor: Ladislav Barabás, 18.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, cintorín, sektor V
Nápis:
MARTIN JEŽO
1880 - 1946
Poznámka:

Martin Ježo (6.5.1880 Stará Turá – 21.12.1946 Banská Bystrica) bol počas Slovenského národného povstania členom Revolučného národného výboru, po ústupe povstania do hôr bol väznený Gestapom v Banskej Bystrici. Vyznamenania: 1939 Čsl. vojnový kríž, 1947 Rad SNP I. triedy in memoriam
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Július Flache

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, evanjelický cintorín, sektor IV, hrob č. 20/10
Nápis:
Július
FLACHE
akad. maliar
1892 - 1967
Poznámka:

Július Flache (7.11.1892 Budapešť – 18.9.1967 Banská Bystrica) maliar. V rokoch 1914-1917 bol vojnový kresliar hlavného štábu rakúsko-uhorskej armády.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Alexander Matuška

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, cintorín, sektor IV/19/6
Nápis:
národný umelec
ALEXANDER MATUŠKA
1910 – 1975
Poznámka:

Alexander Matuška (26.2.1910 Vlkanová – 1.4.1975 Bratislava, poch. v Banskej Bystrici) literárny kritik, esejista, národný umelec. Aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania, pracoval v tlačovom odbore SNR v Banskej Bystrici, spolupracoval s povstaleckým vysielačom. Po ústupe povstalcov do hôr bol 6 týždňov väznený.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Miloš Cambel

Autor: Ladislav Barabás, 02.06.2022
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, evanjelický cintorín
Nápis:
MILOŠ CAMBEL
1901 – 1958

ODPOČÍVAJ V POKOJI
Poznámka:

Miloš Cambel (14.6.1901 Slovenská Ľupča – 14.11,1958 Banská Bystrica) slovenský pedagóg a protifašistický bojovník. V júni 1944 zorganizoval 17-člennú skupinu študentov, ktorá sa pripravovala na ozbrojený boj. V polovici septembra 1944 sa na jej základe sformoval vyše 200-členný Vysokoškolský strážny oddiel. Pri ústupe do hôr padol 2.11.1944 v priestore Prašivej do zajatia, väznený v Banskej Bystrici. 28. novembra odvlečený do zajateckého tábora Altenburg, odkiaľ sa vrátil po oslobodení. Vyznamenanie: Za chrabrosť pred nepriateľom, Rad SNP I. triedy, Za zásluhy 1. stupňa, Čsl. vojnový kríž 1939
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Alžbeta Göllnerová-Gwerková a Edmund Gwerk

Autor: Ladislav Barabás, 02.06.2022
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, evanjelický cintorín, sektor III
Nápis:
Prof. PhDr. ALŽBETA GÖLLNEROVÁ
vydatá GWERKOVÁ
1905 – 1944

Pracovala perom a slovom za vyššiu
kultúrnu a mravnú úroveň mládeže,
horlive hájila vedeckú pravdu,
hrdinsky bojovala za slovanskú a socialistickú ideu.

EDMUND GWERK
ak. maliar
*15.II.1895 +6.XII.1956
Poznámka:

Alžbeta Göllnerová-Gwerková (19.10.1905 Čierny Balog – 18.12.1944 Kremnička) slovenská literárna historička a stredoškolská profesorka. Účastníčka Slovenského národného povstania, pre svoj židovský pôvod rasovo prenasledovaná. Dňa 10.11.1944 bola nacistami zatknutá v Banskej Bystrici a popravená v Kremničke.
(zdroj: Wikipédia)

Edmund Gwerk (15.2.1895 Banská Štiavnica – 4.12.1956 Bratislava) maliar. Koncom I. svetovej vojny vstúpil do radov Maďarskej republiky rád. Počas II. svetovej vojny účastník ilegálneho protifašistického hnutia a príprav Slovenského národného povstania.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás