Ostrava

28. října, 30. dubna, Anny Letenské, Bažanova, Blanická, Blanická ulice, Bohumínská, Březinova, Cihelní, Československé armády, Číhalíkova, Erbenova, Frýdecká, Hlučínská, Hulvácká, Chemická, Klegova, Komenského sady, Kopaniny, Krmelínská, Matrosova, Metodějská, Mírové náměstí, Mitrovická, Na Baranovci, Na Najmanské, nábřeží Svazu protifašistických bojovníků, Nádražní, náměstí Jiřího z Poděbrad, Náměstí Svatopluka Čecha, Nerudova, Odboje, Parcelní, park Československých letců, Pod Landekem, Podlahova, Prokešovo náměstí, Rudná, Ruská, Sirotčí, Sládečkova, Sokolská třída, Škrobálkova, Štramberská, Těšínská, U Hrůbků, U Studia, Vřesínská, Výstavní, Závodní, Závoří, Zelená, nezařazeno

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Radim Jarošek, 02.07.2007
Umístění: Ostrava, Anny Letenské, Polanka nad Odrou, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝCH
VE
SVĚTOVÉ VÁLCE
1914–1918

BERGER JOSEF 1882
BUJNOCH ADOLF 1877
DLUHOŠ ANTONÍN 1883
DLUHOŠ JOSEF 1882
DOBEŠ ANTONÍN 1891
DOSTÁL ALOIS 1897
FEŠAR EUSTACH 1889
FILIP FRANT. 1888
FRANĚK ADOLF 1890
FRIEDEL ALOIS 1891
FRIEDEL JOSEF 1882
FRIEDEL RUDOLF 1889
GELNAR FRANT. 1892
GELNAR ADOLF 1884
HONĚK ALFONS 1893
HOŘÍNEK EMAN. 1873
HOŘÍNEK JOSEF 1882
HRBÁČ ANTONÍN 1883
KAVALA JAN 1890
KLAPUH FRANT. 1876
KLAPUH JAN 1881
KOVALČÍK ROBERT 1887
KRÁL ČENĚK 1889
KURKA JOSEF 1892
LUBOJACKÝ JOSEF 1890
NEUVIRT ADOLF 1880
NEUVIRT ŠTĚPÁN 1870
NIKEL RUDOLF 1894
NITKA ŠTĚPÁN 1886
OPAVSKÝ ALFONS 1885
PLANKA FRANT. 1885
PLANKA PAVEL 1885
PRAUZEK ALOIS 1884
PRAUZEK EDUARD 1875
PRAUZEK TEODOR 1892
ROMANSKÝ ANT. 1894
RUSEK JAN 1881
RYPEL EUSTACH 1891
STAREČEK JOSEF 1888
STOLEK EMIL 1880
STRAKOŠ JOSEF 1896
STRAKOŠ VILÉM 1894
ŠIGUT VILÉM 1891
ŠINDLER FRANT. 1887
TEICHMAN RUD. 1891
TOMÁŠEK BOH. 1890
TOMÁŠEK LUD. 1876
ULMAN FRANT. 1890
ULMAN JOSEF 1889
SOJKA ČENĚK 1883
RYPEL JOSEF 1889
ŠIROKÝ JOSEF 1882

1939 - 1945
BESTA LADISLAV, BÍLÝ ZDENĚK, BLAŽEJ JOSEF, FIGALA VÁCLAV, FRANEK FRANTIŠEK, GOLDA FRANTIŠEK, HONĚK JOSEF ST., HOŇKOVÁ FRANTIŠKA, HONĚK JOSEF, KAVALA JOSEF, KRÁL JIŘÍ MJR., KUBICA ČENĚK, ROSENBLUM JOSEF, ROSENBLUMOVÁ ROZALIE, KUBICA EDUARD ML., KUČERA ADOLF, KUČERA MILOUŠ, MRÁZEK JAN, NEDVÍDEK ALOIS, NEUVIRT FRANTIŠEK, POLÁŠEK BOHUMIL, STUDENÍK OLDŘICH, VAVROŠ JOSEF, VAVROŠ MILOŠ, TOMÁŠEK BOHUMIL, TOMÁŠEK JOSEF, ROSENBLUM EMANUEL, ROSENBLUM JINDŘICH.
Poznámka:

V roce 1927 se začalo v místní osvětové komisi jednat o postavení pomníku padlým. V jubilejním roce 1928 však bylo usneseno postavit místo pomníku mateřskou školu. K tomu v roce 1929 některé spolky přispěly peněžitými dary a celkový obnos ve výši 500 Kč byl uložen v místní kampeličce jako fond pro zřízení mateřské školy. Roku 1933 se na návrh Vítězslava Bergera začalo opět vážně jednat o postavení pomníku a nakonec byl školkový fond přeměněn na fond pomníkový. O Velikonocích 1934 vynesla pořádaná sbírka 1 984 Kč a sbírka se stala plebiscitem polanského obyvatelstva k pomníkové otázce. Pro zvětšení sbírky byla konána 28. října 1934 oslava a v roce 1935 pěvecko-hudební akademie. Obě místní tělesa účinkovala zdarma a v následujícím roce byla provedena ještě velikonoční sbírka.
Z četných návrhů vybrala místní osvětová komise v roce 1934 jako nejlepší a nejlevnější návrh známého sochařského mistra Františka Juráně z Příbora.
Pomník byl zhotoven z hořického pískovce a jeho hmotnost byla 34 metrických centů. Cena pomníku byla tehdy 7 460 Kč a celkový náklad i s úpravou okolí dosáhl 9 500 Kč.
Pomník byl postaven 24. května 1935 a do jeho základního kamene byla vložena zinková krabice s pamětní listinou a s pěti periodiky, které vyšly toho dne. Slavnostní odhalení pomníku, který stál před obecním domem (dnešní radnicí městského obvodu) proběhlo dne 9. června 1935. Prezident T. G. Masaryk v tomto roce slavil své 85. narozeniny a obecní zastupitelstvo se na své schůzi 3. března 1935 usneslo ho jmenovat čestným občanem Polanky. Odhalení pomníku byla tenkrát velká sláva, byl vydán pamětní list a pomník byl předán obci.
Masarykova busta z pomníku měla pohnutý osud. Zanedlouho, v roce 1938, byla před zlobou německých okupantů některým z polanských občanů z pomníku sundána a po celou dobu války byla ukryta. Někdy po válce byla opět umístěna na pomník. V letech 1962–1963 byla za nejasných okolností z pomníku někým odstraněna a pak se o ní dlouho nic nevědělo. Až v sedmdesátých letech ji náhodně objevil pohozenou ve skladových prostorách dnešní radnice pan Bemš, který ji opatroval až do roku 1990, kdy na popud manželů Stanovských vznikla občanská iniciativa za znovupostavení busty, k čemuž došlo 8. dubna 1990. Pro opětovné postavení byl zbudován nový betonový podstavec, který byl umístěn na jiné místo, než kdysi stával pomník z roku 1935 (blíže k objektu radnice). Z důvodu značného poškození vlivem klimatických podmínek bylo obecním zastupitelstvem schváleno zhotovení kopie busty TGM. Originál z pomníku byl zrestaurován a nyní je umístěn v prostorách schodiště radnice ÚMOb Polanka nad Odrou. V pondělí 27. října 2008 byl pak u obecního úřadu slavnostně odhalen nový pomník TGM. Jeho autorem je sochař Jan Gajda.
Mezitím byl 27. dubna 1965 na obecní hřbitov přemístěn i samotný pomník obětem 1. světové války.
V devadesátých letech byly na pomník umístěny desky se jmény obětí z pomníku obětem 2. světové války, který stál před budovou radnice. (Pozn.: Tento pomník byl pak v roce 1999 zcela rozebrán a polovina bludného balvanu, která byla jeho součástí, byla posléze umístěna do parku ke kostelu sv. Anny.)
Na hřbitově tak vznikl společný památník obětem obou světových válek, a protože byl již poměrně zchátralý, byla kamenickou firmou PROKEŠ provedena jeho rekonstrukce, která byla dokončena v listopadu 1999.
(Mgr. Jaroslav Král, kronikář Polanky nad Odrou)
Pomník byl publikován ve vlastivědném časopise POODŘÍ č. 4/2008


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8119-07882
Pomník přidal: Radim Jarošek
Příprava dat: Roman Ujfaluši

Hrob Josef Šebesta

Autor: Petr Kudláček, 23.02.2019
Umístění: Ostrava, Anny Letenské, část Polanka nad Odrou, hřbitov
Nápis:
JOSEF ŠEBESTA
SVOBODNÍK – PILOT – LETEC
23.1.1914 14.7.1938

ZAHYNUL V TROSKÁCH HOŘÍCÍHO
LETADLA NA KOJŠOVSKÉ HOLI
NA SLOVENSKU PŘI KONÁNÍ
SVÉ TĚŽKÉ SLUŽBY

JEN VZPOMÍNKY NÁM ZŮSTALY.
Poznámka:

Pilot svob. Josef Šebesta od 13. letky LP3 zemřel 14.7.1938 následkem zranění, utrpěného při letecké nehodě u Kojšova na východním Slovensku dne 13.7.1938.
Během letu nad horským terénem došlo k poruše motoru, při pokusu o nouzové přistání na severním hřebeni Kojšovské hoľe havarovali a letadlo začalo hořet. Pozorovatel ppor. Antonín Maňák v letadle uhořel, pilotovi Josefu Šebestovi se podařilo z hořícího letadla dostat, ale na následky zranění a popálenin zemřel v nemocnici v Krompachoch. Nebylo zjištěno, proč se pokoušeli o nouzové přistání v horském terénu, místo aby včas vyskočili s padáky.
Smuteční rozloučení s oběma letci ve Spišské Nové Vsi (kde byla v té době umístěna jejich průzkumná 13. letka II. perutě Leteckého pluku 3) proběhlo 16.7.1938, následujícího dne byli pohřbeni v rodných obcích.
Popis nehody je v článku Dr. Petra Švandy CSc v časopisu L+K 2010, č. 6, str. 65 – 67.

Více na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Vlastimil Čermák

Autor: CEVH MO ČR, archiv
Umístění: Ostrava, Bažanova, hřbitov Ostrava-Hrabová
Nápis:
VLASTIMIL ČERMÁK
*9.1.1923 PADL JAKO RUSKÝ ROZVĚDČÍK DNE 3.5.1945
Poznámka:

Vladislav Čermák, narozen 9. 1. 1923 v Hrabové. Aktivní člen podzemní skupiny „Záře“. Po osvobození Hrabové pomáhá sovětské armádě jako jejich rozvědčík a umírá 3. 5. 1945 ve Fryčovicích, kdy je ubit pažbou německým vojákem. Tento mu po svém bestiálním činu pověsil na krk své identifikační známky. Z tohoto důvodu byl Vladislav Čermák omylem pohřben s padlými německými vojáky v místě. Po zoufalém pátrání jeho rodičů byl omyl napraven a jeho ostatky byly za přispění obce převezeny a pohřbeny v kovové rakvi na našem hřbitově v Hrabové. (zdroj: https://www.hrabova.info/2015/08/28/hrabova-v-obdobi-druhe-svetove-valky-1-cast/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE8119-41451
Souřadnice: N49°46'28.95'' E18°16'22.84'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob Fridolín Gemrot

Autor: Jaroslav Dolejška, 28.05.2022
Umístění: Ostrava, Bažanova, hřbitov, doleva z kopce, hned za bránou 5 hrob
Nápis:
FRIDOLÍN GEMROT
*2.11.1918 +6.1.1990
Poznámka:

- radar operátor 68. noční stíhací perutě RAF, B česká letka. 3 sestřelené letadla, 3 V 1
- jeho bratr Josef Gemrot, paravýsadek CALCIUM
více na https://www.palba.cz/viewtopic.php?p=327698&fbclid=IwAR0y2-iG8-Vvg7H7oF87AUPa_1POgpN0dP93VrYXOtJyqBV5feWeLcRETbc#p327698
VPM přidal: Spolek na podporu válečných veteránů, z.s. : Jaroslav a Jiří Dolejškovi, Michal Kuča

GEMROD Fridolín, W/O, 787829 , 68 Sqdn, rtm./R/plk.
* 02/11/18, Rychvald /Karviná/, Navigator, Radar Operator
+ 06/01/90
(zdroj: Seznam příslušníků československého letectva v RAF)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°46'28.92'' E18°16'22.87''
Pomník přidal: Spolek na podporu válečných veteránů, z.s

Pomník Obětem 2. světové války a vojákům Rudé armády

Autor: CEVH MO ČR, archiv
Umístění: Ostrava, Blanická, v parku naproti hřbitovu Stará Bělá
Nápis:
(střed)
NEZAPOMEŇ!
VĚČNÉ PAMÁTCE
UMUČENÝCH OBCE
STARÉ BĚLÉ
1939-1945
(PD vpravo)
NA PAMĚŤ
57 VOJÁKŮ SOVĚTSKÉ ARMÁDY
KTEŘÍ POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY
ZA SVOBODU NAŠÍ OBCE
(PD vlevo)
NA PAMĚŤ
OBĚTÍ LETECKÝCH ÚTOKŮ
1944 – 1945
BOČKOVÁ LUDMILA, BLACHUT VLADIMÍR, BLACHUT VLADIMÍR, KATERYNYČOVÁ ANNA, KOTIK JAN
LÝSEK JOSEF, LÝSEK JINDŘICH, NOVÁČKOVÁ VĚRA, PAZDERKOVÁ MARIE, SLAVÍK JAN

(portál CEVH MO ČR uvádí další oběti, na pomníku neuvedené: Jan Blachut, Pavel Ďatka, Rudolf Dokoupil, Rostislav Filla, Alois Folta, Jaromír Holaň, Gustav Hořínek, Emil Hula, Jan Hula, Bohumil Chrobák, Vladimír Klečka, Silvestr Kratochvíl, Břetislav Lyčka MUDr., Arnošt Malík, Oldřich Motyčka, František Mutina, Ludmila Mutinová, Ondřej Nevlud, Cyril Nováček, Josef Pepřica, Josef Prokop, Otto Rudolf, Čestmír Rusek, Rostislav Slavík, Antonín Urbánek, Jenovefa Urbánková, Jaroslav Vála, Vladimír Vašut)
Poznámka:

Hodnota památníku 1 154 600,- Kč (CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE8119-7960
Souřadnice: N49°45'51.86'' E18°14'4.02''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník František Doležal

Autor: Jaroslav Dolejška, 02.06.2012
Umístění: Ostrava, Blanická ulice, část Výškovice, při silnici ve směru na Majerovec
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Deska byla odstraněna nebo zcizena.

Zástupce velitele 3. Letky, 8. slp , pilot 1.třídy mjr. František Doležal se zúčastnil 12.11.1974 nočního nácviku přepadů na vzdušný cíl. Během přistávacího manévru došlo ve výšce 1000 metrů nad Ostravou na letounu Mig-21PF č. 1315 k technické závadě, k požáru motoru a ten ztrácel rychle na výkonu. Příčinou požáru byla technická závada motoru R-11 F2 S 300. Došlo k zadření obou středových ložisek, které nedostávaly olej kvůli poruše olejového čerpadla a následnému požáru motoru. Hlavní a počáteční příčinou pak byly chybějící vymezovací podložka, kterou zapomněl do agregátu vložit při revizi pracovník Leteckých opraven Malešice.
Mjr.Doležal vyvedl hořící letoun mimo neobydlené oblasti a pokusil se o katapultáž, na kterou bylo díky nízké výšce (90 metrů) pozdě. Vystřelovací sedadlo SK1 v této výšce katapultáž neumožňovalo, letec dopadl v sedačce nedaleko letounu a při pádu zahynul.
zdroj: http://www.pomnikyletcu.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Dolejška
Příprava dat: Martin Brynych

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jan Gara, 30.04.2005
Umístění: Ostrava, Bohumínská, Slezská Ostrava, na křižovatce Bohumínská a 28.října, před mostem Miloše Sýkory
Nápis:
(hlavní deska)
ČEST A SLÁVA HRDINŮM
1.ČSL. SAMOSTATNÉ TANKOVÉ BRIGÁDY V SSSR
ŘÁDU SUVOROVA III.STUPNĚ A SOVĚTSKÉ ARMÁDY
OSVOBODITELŮM OSTRAVY
30.DUBNA 1945

(postranní deska)
TENTO ČESKOSLOVENSKÝ TANK, DAR
SOVĚTSKÉ ARMÁDY, VNIKL PŘI OSVOBOZOVA-
CÍCH BOJÍCH S NACISTICKÝMI OKUPANTY
DNE 30. DUBNA 1945 PRVNÍ DO OSTRAVY.
BUDIŽ TRVALOU PŘIPOMÍNKOU OBĚTÍ,
Z NICHŽ ZNOVU VYROSTLA SVOBODA
ČESKOSLOVENSKA A SYMBOLEM STATEČNOSTI,
VĚRNOSTI A BRATRSTVÍ NÁRODŮ SSSR A ČSR
ZPEČETĚNÉHO SPOLEČNĚ PROLITOU KRVÍ
V LETECH 1939-1945.

OBČANÉ A ÚNV MĚSTA OSTRAVY DNE 30. DUBNA 1948.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8119-07969
Souřadnice: N49°50'16.83'' E18°17'52.06''
Pomník přidal: Jan Gara
Doplnění informací: Jitka Lenková

Pamětní desky Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, archiv
Umístění: Ostrava, Březinova 52, v přízemí základní školy, Ostrava-Zábřeh
Nápis:
1939 – 1945
M. SÝKORA

ZEMŘELI,
ABYCHOM MY MOHLI
ŽÍT

BICHLER JOSEF, BOŘUCKÝ AUGUSTIN, BRYDŇÁK JAN, BŘEŽNÝ RUDOLF, DANĚK MIREK, DOLANSKÝ JOSEF, DOSTALÍK JOSEF, FIALA ANTONÍN, FLÖSSNER ARNOŠT, FRANK ANTONÍN
FREIBERGER VIKTOR, GELNAR EDUARD, HALAMÍČEK JAN, DR. HALBICH PAVEL, HANZELKA JOSEF, HRBÁČ VLÁĎA, HUSAR JOSEF, HÝL ALOIS, CHOLEVA JAN, CHROBÁK KAREL
JANEČKA JAN, JAVŮREK JINDŘICH, JIRÁČEK VÁCLAV, JURČEK ALOIS, KÁŇA FRANTIŠEK, KASALICKÝ ANTONÍN, KAŠPAR JOSEF, KIJONKA AUGUSTIN, ING. KNEJZLÍK ADOLF, KOŠŤÁL JINDŘICH
KRESTA ALOIS, KUBIČ EDVARD, KUČERA ALOIS, LOŠÁK ALOIS, MATĚJ VÁCLAV, MIČAN FRANTIŠEK, MOTYČKA OLDŘICH, NĚMEC JAN, NOVÁČEK KAREL, PADALÍK MICHAL
PETRONĚC FRANTIŠEK, PETRUČKA FRANTIŠEK, PETRUČKA JAN, PODRAZA RUDOLF, POKORNÝ JAN, RAMIAN JAKUB, ROTTER ALOIS, ROTTER MILAN, ČAPKA EMIL, SIREK JOSEF
SEHNALÍK FRANTIŠEK, STANČÍK FERDINAND, SUCHAN JINDŘICH, SUMÍK EMAN, ŠLOFAR JOSEF, ŠTEFEK JOSEF, TARNAVA JOSEF, TICHOPÁD ANTONÍN, URBAN JOSEF, VALA AUGUSTIN
VAVROŠ JOSEF, VIČAN FRANTIŠEK, VOCELKA LADISLAV, VOJKOVSKÝ VILÉM, VYSOCKÝ ALOIS, WALIŠEVSKÝ KAREL, ŽATEK JOSEF, KRAUT ALFRÉD, KURNICKÝ ANTONÍN, ZÁVADA JOSEF

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8119-27349
Souřadnice: N49°47'46.83'' E18°15'29.84''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, archiv
Umístění: Ostrava, Cihelní, budova galerie Budoucnost
Nápis:
1939 1945

ZA SVOBODU NÁRODA POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY
ZAMĚSTNANCI NAŠEHO DRUŽSTVA:
Blejchař Rudolf, Demel Arnold, Filipec Josef, Hýsek Vladimír, Jařmík Karel, Knoflíček Břetislav, Kokeš Jan, Konečný František, Korta Jakub, Košťál Jindřich, Křiva František
Kunc Rudolf, Lipina František, Malík Jaroslav, Pavlán Miroslav, Pepřica Josef, Plaček Štěpán, Poledník Antonín, Tobola Augustin, Vrubel Karel, Ziemba Tomáš
Bezruč Karel, Čuraj Leopold
VAŠICH OBĚTÍ NEZAPOMENEME!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE8119-27229
Souřadnice: N49°50'18.15'' E18°16'36.83''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Dagmar Titzová, 07.11.2018
Umístění: Ostrava, Československé armády, vestibul bývalého dolu Michal
Nápis:
OBĚTEM NACISMU 1939 -1945
Z DOLU PETR CINGR
*
BANÁŠ JOSEF 1888 - 1943
BOHÁČ ADOLF 1920 - 1943
BOHÁČ BOHUMIL 1907 - 1942
BOHÁČ VILÉM 1909 - 1943
JAMROZY ALOIS 1907 - 1943
KASALICKÝ ANT. ING. 1897 - 1943
KRUPA JAN 1897 - 1944
KURNICKÝ ANTONÍN 1896 - 1943
PAŠA JOSEF 1881 - 1943
POLAK TEODOR 1899 - 1941
RYGEL ANTONÍN 1904 - 1945
ŠTĚPNIČKA MIROSLAV 1910 - 1942
VOZŇÁK FRANTIŠEK 1904 - 1943
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE8119-30298
Pomník přidal: Milan Lašťovka