Ostrava

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Radim Jarošek, 08.11.2008
Umístění: Ostrava, Mitrovická, Stará Bělá, u čp. 216
Nápis:
T. G. MASARYK

PAMÁTCE PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914–1918

ADÁMEK ANT. padl 6.7.1917
BLAHUT ALOIS padl 1915
ČIMALA PAVEL padl 1915
FOLTA ARNOŠT padl 6.7.1916
GABOREK ALOIS padl 12.1.1916
HOLAŇ JOS. padl 21.6.1918
HOLUŠA ALFONS padl 31.8.1914
HOŘÍNEK FRANT. padl 3.9.1915
KLEČKA JAN padl 23.8.1915
KLEČKA VILÉM padl 18.11.1914
KREJČÍČEK JAN padl 1.11.1915
KUDĚLKA CYRIL nezvěstný
LYČKA EMIL nezvěstný
MENŠÍK FRANT. padl 23.11.1915
MENŠÍK VOJT. padl 10.10.1918
MIKULA JOS. nezv.
NAIWIRT EMIL padl 1915
NOVÁČEK VAL. zemř. 21.12.1918
NOVÁK HEŘM. padl 25.7.1917
NOVÁK JAN padl 10.8.1916
NOVÁK JAN padl 27.4.1916
RICHTER JOS. padl 21.10.1918
STANĚK ANT. padl 22.7.1915
STUCHLÝ PETR zemř. 1.5.1917
SÝKORA EMIL nezv.
ŠEVČÍK KAREL padl 8.10.1917
ŠEVČÍK STAN. 12.7.1916
TICHOPÁD EMIL padl 8.7.1915
VALA JAROSL. zemř. 27.8.1917

Odhaleno 5.7.1936
Poznámka:

Vlevo je socha prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka s listinou naší samostatnosti; byla odhalena 5. července 1936. Drobný nápis na listině: Prohlášení naší samostatnosti 28. října 1918. Na podstavci je nápis T. G. Masaryk. Autorem je František Juráň z Příbora.
Vpravo se nachází stejný podstavec bez nápisu, na kterém stála socha Antonína Švehly. V roce 1941 byla socha TGM odstraněna a tajně uschována ve stodole Antonína Polcera v Husově osadě. Po r. 1945 došlo k slavnostnímu znovuodhalení sochy na původním místě, ale socha A. Švehly, která byla v době války rovněž stržena, již obnovena nebyla. Masarykova socha stála na svém místě do 5. prosince 1961, kdy byla v dopoledních hodinách naložena vojáky na nákladní auto a odvezena do zámku ve Frýdku. Dne 17. července 1968 byla pak převezena zpět a 27. října 1968 znovu a naposledy odhalena. V roce 2005 byla deska se jménem na podstavci sochy TGM i pamětní deska padlým opravena.
V publikaci Stará Bělá 1272–1918 (s. 476–477) jsou odlišné údaje u těchto jmen: Klečka Jan – uvedeno datum úmrtí 23. 8. 1918, Lyčka Emil – uvedeno, že padl, Menšík František – uvedeno datum úmrtí 23. 1. 1915, Najvirt Emil (na pomníku Naiwirt), Nováček Václav – údaj o úmrtí v publikaci 12. 12. 1918 a Tichopád Emil – uvedeno, že padl 3. 7. 1915.
V materiálu Pomníky a pamětní desky okresu Ostrava-město (uložen v Archivu města Ostravy) jsou odlišně uvedena jména Cimala Pavel (na pomníku Čimala), Holan Josef (na pomníku Holaň) a navíc jméno Krejčiřík Jan, padl 23. 8. 1915 (záměna za Krejčíček?).
Pomník byl publikován ve vlastivědném časopise POODŘÍ č. 4/2008.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8119-07954
Pomník přidal: Radim Jarošek
Příprava dat: Roman Ujfaluši