Ostrava

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Jan Gara, 29.04.2005
Umístění: Ostrava, Rudná, Zábřeh, u cesty Rudná před mostem přes řeku Odra vedle Shopping parku Ostrava
Nápis:
Zde 29. dubna 1945 vojska 4. Ukrajinského frontu vedla hlavní boje s německými fašistickými okupanty za osvobození města Moravská Ostrava.

Bojů se účastnily jednotky generálplukovníka Moskalenka, generálporučíka Bondareva, generálmajora Guseva, generálmajora Koldubova, generálmajora Vasilevského, plukovníka Vlasova.

ЗДЕСЬ
29-ГО АПРЕЛЯ
1945 ГОДА
ВОЙСКА 4-ГО УКРА-
ИНСКОГО ФРОН-
ТА ВЕЛИ ОЖЕ-
СТОЧЕННОЕ СРА-
ЖЕНИЕ С НЕМЕЦКО-
-ФАШИСТСКИМИ
ЗАХВАТЧИКАМИ
ЗА ОВЛАДЕНИЕ
ГОРОДОМ
МОРАВСКА ОСТРАВА
В БОЯХ ОТЛИ-
ЧИЛИСЬ СОЕДИНЕНИЯ
И ЧАСТИ ГЕНЕРАЛ-
-ПОЛКОВНИКА МОСКАЛЕНКО,
ГЕНЕРАЛ ЛЕИТЕ-
НАНТА БОНДАРЕВА, ГЕНЕ-
РАЛ-МАИОРА КОЛДУБОВА,
ГЕНЕРАЛ-МАИОРА ВАСИ-
ЛЕВСКОГО, ПОЛКОВНИКА
ВЛАСОВА
Poznámka:

text ověřen a doplněn pouze v azbuce, zbylé detailní snímky chybí


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8119-07955
Souřadnice: N49°47'58.78'' E18°13'23.37''
Pomník přidal: Jan Gara

Pomník Milan Rotter

Autor: Klára a Roman Ujfaluši, 27.05.2008
Umístění: Ostrava, Rudná, Zábřeh, Rotterův sad
Nápis:
PAMÁTCE
J. A. KOMENSKÉHO
PRAOTCE ČESKÝCH
PRŮKOPNÍKŮ IDEE
POMOCNÉHO JAZYKA
MEZINÁRODNÍHO.
VIA LUCIS 1641 XIX 14
EFEKTIVIGIS
DE ESPERANTO
26.VII.1887

1592 1952
ESPERANTEM
K SVĚTOVÉMU MÍRU

RENOVIGIS
OSVĚTOVÁ BESEDA FACO DE
ESPERANTISTOJ KOMENSKÝ
Poznámka:

Památník z umělého kamene je postavený na třístupňovém soklu. Je ve tvaru lichoběžníkové desky ve vrcholu opatřeného pěticípou hvězdou.
Sad pojmenován po skautu Milanu Rotterovi, zastřeleném na konci 2. světové války. Památník charakterizuje ideu "Esperantem k světovému míru 1592-1952". U památníku se konají pietní akty.
Hodnota památníku 70 000,- Kč
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8119-07991
Souřadnice: N49°48'01.64'' E18°15'10.12''
Pomník přidal: Klára a Roman Ujfaluši
Doplnění informací: Ing. František Jedlička