Ostrava

Pomník Gordon A. Kidder a Thomas G. Kirby-Green

Autor: Klára a Roman Ujfaluši, 27.05.2008
Umístění: Ostrava, Metodějská, Hrabůvka, u kostela Panny Marie, Královny posvátného růžence
Nápis:
SQUADRON
156
ROYAL AIR FORCE
WE LIGHT THE WAY

F/O GODEN
A. KIDDER, RCAF
*9.2.1914
ST. KATHARIN, CANADA
+29.3.1944 HRABŮVKA

SQUADRON
40
HOSTEM ACOELO EXRELLERE

S Q/L THOMAS
G. KIRBY – GREEN, RAF
*28.2.1918
YUKOMA – NYASALAND, JAR
+29.3.1944 HRABŮVKA

BOTH WERE CAPTURED BY GESTAPO IN ZLÍN AFTER ESCAPING
FROM THE POW CAMP SAGAN. THEIR CAPTERS, PRETENDING
TO TAKE THEM BACK TO SAGAN, SHOT THEM FROM BEHIND
AT POINT – BLANK RANGE DURING A BRIEF PAUSE
IN THEIR JURNEY.

OBA BYLI ZATČENI GESTAPEM VE ZLÍNĚ PO ÚTĚKU ZE
ZAJATECKÉHO TÁBORA SAGAN. JEJICH STRÁŽCI, PŘEDSTÍRAJÍCÍ,
ŽE JE DOPRAVUJÍ ZPĚT DO SAGANU, JE ZASTŘELILI RANOU
Z BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI DO TÝLU BĚHEM KRÁTKÉ
ZASTÁVKY NA JEJICH CESTĚ.

ČSBS – ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ.
MĚSTO OSTRAVA.
Poznámka:

Další informace k "Velkému útěku" ze zajateckého tábora pro spojenecké letce Stalag Luft III ležícího v těsné blízkosti německého města Sagan (nyní polská Žagaň) viz http://www.historickykaleidoskop.cz/2-3-2009/65.-vyroci-velkeho-uteku-zagan.html


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8119-07953
Souřadnice: N49°47'17.04'' E18°16'11.61''
Pomník přidal: Klára a Roman Ujfaluši
Doplnění informací: Ing. František Jedlička