Kutná Hora

Barborská, Benešova, Čáslavská, Čelakovského, Česká, Gruntecká, Havlíčkovo náměstí, Husova, Ke Kalichu, Ke Trojici, Masarykova, Mincířská, Mincovní, Na Náměstí, náměstí Národního odboje, Pod Valy, Radnická, Sedlecká, Seifertovy sady, Smíškova, Sokolská, Šultysova, Táborská, U pomníku, Vocelova, Vorlíčkovy sady

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jiří Suchomel, 01.06.2015
Umístění: Kutná Hora, U pomníku, parčík u křižovatky s ulicí Pod školou
Nápis:
1914 1918 1939 1945
VÁCLAV BŘINČIL
FRANT. RADOMĚŘSKÝ
JOSEF KNESPL
JAROSLAV ŠÁLENÝ
JOS. HUSA
DAN. MAZÁČOVÁ
KAR. ČERVENÝ
JAR. ŘIMEK
JOS. JURKA
KAR. ČERVENÝ
KAR. JURKA
JOS. KÝBL
JOS. LHOTKA
LAD. MATĚJKA
1945
ST. HORNÍČEK

PADLÝM OBĚTEM VÁLKY
VÁC. VENYŠ
VÁC. VLK
ANT. VLK
JAN VOCL
JOS. VÁŠA
JOS. ŠULC
JIND. BURIAN
FR. VACEK
KAREL VESELÝ
JOS. REIMAN
FRANT. BROŽEK
JOSEF VESELÝ
ALOIS JELÍNEK
FRANT. SEKERA
VÁCLAV TŘEŠŇÁK
FRANT. KOČÁRNÍK
KAREL ŠPATENKA
JOSEF PROCHÁZKA
JOSEF KRATOCHVÍL
JOS. MAZÁČ
JOS. BÍLÝ
FR. VLK
KAR. SÁGL
FR. VOCL
VIL. EISLER
KAR. VÁŠA
VÁCL. KLOČEK
FR. KOLÁŘ
JOSEF ŠÁLENÝ
JOS. BROŽEK
JOSEF DAVÍDEK
JOSEF VESELÝ
KAREL KARÁSEK
KAREL VAINGAT
ANTONÍN KOČÁRNÍK
JAN ČTVERÁK
FRANT. KOSTELECKÝ
ALOIS ŠAFRÁNEK
Poznámka:

pomník se nachází ve čtvrti Malín, dříve samostatné obci. Popis událostí ze května 1945 zde:
http://kutnohorsky.denik.cz/zpravy_region/vrazedne-besneni-nemcu-v-maline-na-konci-valky-si-mistni-pripominaji-dodnes-20150522.html


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2112-02697
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Jan Zeman

Autor: Roman a Klára Ujfaluši, 21.06.2009
Umístění: Kutná Hora, Vocelova, parčík
Nápis:
ZDE PADL
DNE 10.5.1945
JAN ZEMAN
ČEST JEHO PAMÁTCE.
Poznámka:

Pamětní deska odcizena, text opsán z databáze CEVH MOČR.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2112-02689
Souřadnice: N49°57'08.94'' E15°16'13.64''
Pomník přidal: Roman a Klára Ujfaluši

Kameny zmizelých - Oběti holocaustu

Autor: Marek Lanzendorf, 21.12.2019
Umístění: Kutná Hora, Vocelova 344/7, chodník
Nápis:
ZDE BYDLEL
JOSEF REINIGER
NAR. 1878
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V MALÝM TROSTINCI

ZDE BYDLELA
OLGA REINIGEROVÁ
NAR. 1882
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V MALÝM TROSTINCI

ZDE BYDLEL
KAREL MORAVEC
NAR. 1895
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V TRAWNIKI

ZDE BYDLELA
JOSEFA MORAVCOVÁ
NAR. 1892
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V TRAWNIKI
Poznámka:

Josef Reiniger, narozen 18.3.1878, poslední bydliště před deportací Kutná Hora, adresa/místo registrace v Protektorátu Kutná Hora.
Transport AAb, č. 79 (5.6.1942, Kolín-Terezín). Transport AAz, č. 624 (4.8.1942, Terezín-Malý Trostinec). Zahynul.
Olga Reinigerová, narozena 29.12.1882, poslední bydliště před deportací Kutná Hora, adresa/místo registrace v Protektorátu Kutná Hora.
Transport AAb, č. 80 (5.6.1942, Kolín-Terezín). Transport AAz, č. 625 (4.8.1942, Terezín-Malý Trostinec). Zahynula.
Karel Moravec, narozen 31.1.1895, poslední bydliště před deportací Kutná Hora, adresa/místo registrace v Protektorátu Kutná Hora.
Transport AAb, č. 156 (5.6.1942, Kolín-Terezín). Transport AAk, č. 394 (12.6.1942, Terezín-Trawniki). Zahynul.
Josefa Moravcová, narozena 3.5.1892, poslední bydliště před deportací Kutná Hora, adresa/místo registrace v Protektorátu Kutná Hora.
Transport AAb, č. 157 (5.6.1942, Kolín-Terezín). Transport AAk, č. 395 (12.6.1942, Terezín-Trawniki). Zahynula.
(zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Lípa 17. listopadu

Autor: Vladimír Štrupl, 07.03.2014
Umístění: Kutná Hora, Vorlíčkovy sady
Nápis:
LÍPA
17. LISTOPADU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi