Kutná Hora

Kameny zmizelých - Otto, Ivo, Augusta Reiterovi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 21.12.2019
Umístění: Kutná Hora, Sokolská 601/2, chodník
Nápis:
ZDE BYDLEL
OTTO REITER
NAR. 1889
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLEL
IVO REITER
NAR. 1928
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
AUGUSTA REITEROVÁ
NAR. 1904
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Otto (Ota) Reiter, narozen 13.10.1889, poslední bydliště před deportací Kutná Hora, adresa/místo registrace v Protektorátu Kutná Hora.
Transport AAb, č. 67 (5.6.1942, Kolín-Terezín). Transport El, č. 1233 (29.9.1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Ivo Reiter, narozen 23.6.1928, poslední bydliště před deportací Kutná Hora, adresa/místo registrace v Protektorátu Kutná Hora.
Transport AAb, č. 69 (5.6.1942, Kolín-Terezín). Transport El, č. 1234 (29.9.1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Augusta Reiterová, narozena 6.3.1904, poslední bydliště před deportací Kutná Hora, adresa/místo registrace v Protektorátu Kutná Hora.
Transport AAb, č. 68 (5.6.1942, Kolín-Terezín). Transport En, č. 1158 (4.10.1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Tyto kameny zmizelých byly položeny dne 15. srpna 2018.
(zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Busty Jan Žižka, Jan Hus, Prokop Holý

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 22.09.2020
Umístění: Kutná Hora, Sokolská 627/10, na domě
Nápis:
J. ŽIŽKA, M. J. HUS, PROKOP

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká