Kutná Hora

Barborská, Benešova, Čáslavská, Čelakovského, Česká, Gruntecká, Havlíčkovo náměstí, Husova, Ke Kalichu, Ke Trojici, Masarykova, Mincířská, Mincovní, Na Náměstí, náměstí Národního odboje, Pod Valy, Radnická, Sedlecká, Seifertovy sady, Smíškova, Sokolská, Šultysova, Táborská, U pomníku, Vocelova, Vorlíčkovy sady

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Novák, 15.04.2007
Umístění: Kutná Hora, Barborská, naproti Muzeu stříbra
Nápis:
PADLÝM ČEST A MÍR,
ŽIVÝM ODPOVĚDNOST – BOJ
Poznámka:

autor pomníku Karel Dvořák (1934)
další foto v příloze - pohlednice z r. 1960


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'51.09'' E15°15'56.14''
Pomník přidal: Petr Novák
Doplnění informací: Stanislav Dulík

Kameny zmizelých – rodina Adlerova a Valerie Abelesová

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 02.10.2020
Umístění: Kutná Hora, Benešova 7/11
Nápis:
ZDE BYDLEL
RICHARD ADLER
NAR. 1887
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
RITA ADLEROVÁ
NAR. 1921
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1943
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLEL
OTTA ADLER
NAR. 1922
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
VALERIE ABELESOVÁ
NAR. 1891
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V TRAWNIKI
Poznámka:

RICHARD ADLER
Narozen 27. 12. 1887
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 158 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport Dl, č. 2463 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

RITA ADLEROVÁ
Narozena 11. 01. 1921
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 159 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport Dl, č. 2461 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

OTA ADLER
Narozen 09. 08. 1922
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 160 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport Dl, č. 2462 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

VALERIE ABELESOVÁ
Narozena 01. 01. 1891
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 177 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport AAk, č. 404 (12. 06. 1942, Terezín -> Trawniki)
Zahynula
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Eduard Rinn

Autor: Ivo Šťastný, 28.07.2006
Umístění: Kutná Hora, Čáslavská, u přejezdu přes trať
Nápis:
ZDE ZAHYNUL V KVĚTNU 1945

EDUARD RINN

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2112-27977
Souřadnice: N49°56'51.56'' E15°16'29.56''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kameny zmizelých – rodina Reinerova a Hedvika Grünhutová

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 02.10.2020
Umístění: Kutná Hora, Čelakovského 412/8
Nápis:
ZDE BYDLELA
IRMA REINEROVÁ
NAR. 1885
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V TRAWNIKI

ZDE BYDLELA
KLÁRA REINEROVÁ
NAR. 1885
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V TRAWNIKI

ZDE BYDLEL
OTTO REINER
NAR. 1913
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V TRAWNIKI

ZDE BYDLELA
HEDVIKA
GRÜNHUTOVÁ
NAR. 1882
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V TRAWNIKI
Poznámka:

IRMA REINEROVÁ
Narozena 01. 03. 1885
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 72 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport AAk, č. 342 (12. 06. 1942, Terezín -> Trawniki)
Zahynula

KLÁRA REINEROVÁ
Narozena 01. 12. 1885
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 70 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport AAk, č. 340 (12. 06. 1942, Terezín -> Trawniki)
Zahynula

OTA REINER
Narozen 07. 03. 1913
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 71 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport AAk, č. 341 (12. 06. 1942, Terezín -> Trawniki)
Zahynul 20. 08. 1942 Majdanek

HEDVIKA GRÜNHUTOVÁ
Narozena 26. 02. 1882
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 123 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport AAk, č. 375 (12. 06. 1942, Terezín -> Trawniki)
Zahynula
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Jiří Vita

Autor: Ivo Šťastný, 21.07.2005
Umístění: Kutná Hora, Česká, hřbitov
Nápis:
JIŘÍ VITA

podpluk. 21. pěš.pl. v.v.
1.10.1871 3.3.1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'17.74'' E15°15'41.01''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Henryk Papirkowski

Autor: Ivo Šťastný, 01.08.2006
Umístění: Kutná Hora, Česká, hřbitov
Nápis:
HENRYK PAPIRKOWSKI

ČSL. ŠT. KAPITÁN
*12./III.1882
+9./V.1923

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'19.71'' E15°15'41.89''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob František Klecker

Autor: Ivo Šťastný, 01.07.2005
Umístění: Kutná Hora, Česká, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK KLECKER

kapitán hosp. služ. čs. p. p. č. 21
*10.7.1882 +25.8.1921

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'21.46'' E15°15'42.35''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Josef Láska

Autor: Ivo Šťastný, 27.07.2006
Umístění: Kutná Hora, Česká, hřbitov
Nápis:
JOSEF LÁSKA

šikovatel p.p.č.86
*7.5.1887 +29.8.1910

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'22.44'' E15°15'42.41''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Josef Kratochvíl

Autor: Ivo Šťastný, 21.07.2005
Umístění: Kutná Hora, Česká, hřbitov
Nápis:
JOSEF KRATOCHVÍL

*5.3.1908 kapitán v.v. +30.9.1965

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'20.96'' E15°15'41.07''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Miloš Vaeter

Autor: Ivo Šťastný, 27.07.2006
Umístění: Kutná Hora, Česká, hřbitov
Nápis:
NÁMOŘNÍ DŮSTOJNÍK
VAETER MILOŠ

*10/5 1884 V KRPECH
+30/8 1909 V ORŠOVĚ

Plul po všech oceánech na RAK.VÁLEČ.LODÍCH „SPALATO" – „RADECKÝ" – „ZRINI"-
„WIEN" – „ALBRECHT" – „ASPERN" – „BABENBERG"-na l. „Levanty, Naxos", na l. spr. l Hamburg - Amerika,
„KC Friedrich AUGUST" – „Sambia" – „Fürst Bismark, po Dunaji „Orsova" - Vindobona".
Poznal břehy, krajiny, ostrovy, národy čtyř dílů země, viděl přečetná města, zejména v ČÍNĚ,
SUEZ, COLOMBO, SINGAPORE, HOMKONG, KANTON, SHANGHAI, NANKING, HANKAU, TSINGVANTAU,
PEKING, ČIFU, JOKOHAMA, HAMBURG, BRÉMY, AMSTERDAM, LISABON, CAČIHRAD, BATON,
BUENOS-AYRES, EDINBURG, REJKJAVÍK, HAMERFEST, BERLÍN, VÍDEŇ, PEŠŤ, TERST, PULJA.
Řízením všemocného Osudu odplul v „NEZNÁMO“, kde „NIC“, kde „VŠE“, kde v kolotavém víru Všehomíra
splynou jednou naše stómy v jedno - ve Věčnosť!

Spi klidně jediný synu náš, dobré milované dítě! - Tys za živa nosil nás v srdci Svém i my Tebe,
pokud živí, zarmouceni ztrátou Tebe, s láskou vzpomínati budeme!
Hroznou ranou stihnuls nás Všemohoucí Bože - leč stala se vůle Tvá – Nalomeni, skláníme šíje své před Tebou!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'22.38'' E15°15'39.09''
Pomník přidal: Ivo Šťastný