Kutná Hora

Kameny zmizelých – rodina Adlerova a Valerie Abelesová

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 02.10.2020
Umístění: Kutná Hora, Benešova 7/11
Nápis:
ZDE BYDLEL
RICHARD ADLER
NAR. 1887
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
RITA ADLEROVÁ
NAR. 1921
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1943
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLEL
OTTA ADLER
NAR. 1922
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
VALERIE ABELESOVÁ
NAR. 1891
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V TRAWNIKI
Poznámka:

RICHARD ADLER
Narozen 27. 12. 1887
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 158 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport Dl, č. 2463 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

RITA ADLEROVÁ
Narozena 11. 01. 1921
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 159 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport Dl, č. 2461 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

OTA ADLER
Narozen 09. 08. 1922
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 160 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport Dl, č. 2462 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynul

VALERIE ABELESOVÁ
Narozena 01. 01. 1891
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 177 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport AAk, č. 404 (12. 06. 1942, Terezín -> Trawniki)
Zahynula
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká