Kutná Hora

Pomník kutnohorským havířům

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 02.10.2020
Umístění: Kutná Hora, Ke Kalichu, uprostřed travnaté plochy mezi ulicemi Domažlická - Ke Kalichu - Malešovská
Nápis:
PAMÁTCE HAVÍŘŮ
KUTNOHORSKÝCH
UVRŽENÝCH
DO MARTINSKÝCH
ŠACHET 1419 – 1421.

PAMÁTNÍK OBNOVEN
MĚSTSKÝM NÁRODNÍM
VÝBOREM KUTNÁ HORA
V LETECH 1984 – 1988.
Poznámka:

Němečtí Horníci byli nejzuřivějšími protivníky Husitů a kalicha, ani ne tak z horlivosti katolické, jako z holé nenávisti jazyka (národu) Českého (ex nudo linguagii nostri odio).
Smutnou zajisté památkou zůstává v dějinách našich krvavý listopad r. 1419 na Horách Kutnách, kdy Horníkům kati umdlévali stínáním, upalováním a házením Husitů a Čechů vůbec do šachty, jíž úšklebkem přezděno bylo Tábor. Kopu grošů dávali za laika, pět kop za kněze tomu, kdo jim Čecha přivedl (qui eis Boemum afferet), tak že dle Vavřince z Březové ne méně, než 1600, dle sečtení kněze Matouše Hradeckého 5496 osob do šachty vmetáno bylo.
Kapíhorský vypravuje, že Augustin, farář Kutnohorský, příčinou byl, že i poslové, kteří od Pražan stran náboženství do Hory posláni byli, v šachtě bídně zahynuli. Téhož pak měsíce listopadu Horníci přivedli do Hory konšely Kouřimské, faráře M. Jana Chodka a jiné kněze, kteří též po delším vězení za živa do šachty vmetáni byli.
Ale tím ještě šachta nebyla nasycena: v lednu 1421 ještě 125 v Přelouči zajatých od Horníků za živa v šachtě bylo pochováno.
(zdroj: https://www.cms-kh.cz/sites/default/files/books/kutnohorsko-vlastivedny_sbornik_08-04.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká