Kutná Hora

Strom svobody

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 02.10.2020
Umístění: Kutná Hora, Radnická, u domu čp. 291
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

PŘÍBĚH STROMU
Lípa byla zasazena Sokoly údajně na Václavském náměstí. Sokol kutnohorský 10. dubna 1919 ve své kronice má zápis o tom, že: „zasadí lípu svobody. V neděli 13. dubna zve k účasti a žactvo vedené svými učiteli dostavit se má přesně v 8 ½ ráno ke škole Komenského. Doporučuje se seřazení do čtyřstupu. Žactvo navštěvující Sokol jako žákovský dorost má již sraz určený. Každá škola ustaví jednoho žáka/žákyni, kteří půjdou s ozdobenými rýči, jež si opatří a zúčastní se zasazení „lípy svobody“. Podepsáni jednatel Josef Kvíčala a starosta Alois Horáček.“ Sázení lípy, neboli Stromová slavnost, jak ji tenkrát Sokolové nazvali, byla též připomínkou prvního výročí „manifestace československého lidu v Praze (13. dubna 1918) za přítomnosti jihoslovanských zástupců a přísahy, že vytrváme, dokud nezvítězíme“. Událost proběhla za přítomnosti mládeže a studenstva se svým učitelstvem, dorostu, všech vrstev obce a vojsk. Řečníkem, starostou Sokola a odb. učitelem Al. Horáčkem, zdůrazněno, za jakých důležitých okolností slavnost se koná a aby byla věnována náležitá pozornost a láska nejen této lípě svobody i po zasazení, ale ke stromu a přírodě vůbec.“ Tato lípa Národní svobody, jak se v jiné kronice píše, byla „převzata p. starostou města Janem Macháčkem v opatrování všeho občanstva“. Kroniky dále píší, že pozvánka a informace k této události byly zveřejněny v místním tisku, ale bohužel, zrovna tato čísla nejsou ani v jednom z kutnohorských archivů k dispozici. Můžeme se tedy jen domnívat, zda se jedná o lípu na horním, nejzápadnějším konci Václavského náměstí v místě napojení ulice Radnické, tj. naproti dnešnímu městskému úřadu (níže rostoucí dvojice lip z druhé strany parkoviště je vysázena podle dobových materiálů jindy Okrašlovacím spolkem), nebo se nacházela na Václavském náměstí na jiném místě a dnešních časů se nedožila.
(zdroj: https://www.stromysvobody.cz/DetailStromu.aspx?id=1023 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kameny zmizelých - rodina Pickova

Autor: Vladimír Štrupl, 23.03.2017
Umístění: Kutná Hora, Sedlecká 652/13, na rohu se Štefánikovou ulicí
Nápis:
ZDE BYDLEL
BEDŘICH PICK
NAR. 1896
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 3.9.1942
V MAJDANKU

ZDE BYDLEL
MARIE PICKOVÁ
NAR. 1894
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 12.6.1942
V TRAWNIKI

ZDE BYDLEL
JUDR. EVŽEN PICK
NAR. 1907
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 11.8.1942
V MAJDANKU

Poznámka:

V Kutné Hoře bylo 2.8.2016 na 6 různých místech umístěno 28 tzv. Stolpersteine k uctění obětí holocaustu z Kutné Hory. Stolpersteine, se nazývají také Kameny zmizelých, nebo pamětní kameny. Přesný překlad je obtížný, stolpern je německy zakopnout. Slovo Stolpersteine tak v němčině znamená kameny, o které se zakopává nebo má zakopnout. Název vyjadřuje sílu příběhu, který se za každým ze Stolpersteinů skrývá, a který nám nedovoluje jej minout a pokračovat v chůzi. Stolpersteine, betonové kostky o rozměrech 10 x 10 x 10 cm s nápisem na horní mosazné desce, tak vybízejí kolemjdoucí, aby se zastavili a sklonili se k jménu oběti vyraženému na kostce.
S myšlenkou uctít oběti holokaustu položením pamětního kamene před dům, v němž nacisty zavražděný člověk naposled bydlel před deportací do koncentračního tábora, přišel v roce 199394 německý umělec Gűnter Demnig. V roce 1995 umístil první kameny v ulicích Kolína nad Rýnem, potom v Berlíně a dalších německých městech. Do roku 2015 bylo položeno přes 55 tisíc kamenů ve stovkách evropských měst.
Od roku 2008 jsou Stolpersteine ukladány také v Česku. První je umístěn na pražském Jozefově, postupně dochází k ukládání na dalších místech – Brně, Kolíně, Lomnici, Neratovicích, Olomouci, Teplicích , Kroměříži a jiných českých a moravských městech.
Všech 28 kamenů bylo pořízeno díky daru paní Darie Sevic-Müller, německé lékařky, jejíž prarodiče Bernard a Jana Votičtí byli jedněmi z kutnohorských obětí holocaustu. Paní Sevic-Müller chtěla nejprve uctít jejich památku. Nicméně pak jí přišlo správné, aby měly svůj Stolpersteine i přátelé jejích prarodičů, které během holocaustu potkal stejně tragický osud.
http://www.kutnohorskelisty.cz/2016/07/28/stolpresteine-kameny-zmizelych-k-ucteni-obeti-holocaustu/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Lípa republiky

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 02.10.2020
Umístění: Kutná Hora, Seifertovy sady
Nápis:
LÍPA REPUBLIKY
Zasazena ke 100. výročí
vzniku republiky.
SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník obětem holocaustu

Autor: Vladimír Štrupl, 23.03.2017
Umístění: Kutná Hora, Smíškova 619/3, před budovou bývalé židovské synagogy, nyní Husův sbor Církve čs. husitské
Nápis:
NA PAMÁTKU OBĚTÍ HOLOCAUSTU Z KUTNÉ HORY

ABELESOVÁ VALERIE – ADLER RICHARD, OTTA, ADLEROVÁ RITA – BECKOVÁ ALŽBĚTA – BLATTNEROVÁ IRENA – BONDY JULIUS JUDR., BONDYOVÁ
ANNA, EDITA, VĚRA, HANA – FANTL JULIUS MUDR., FANTLOVÁ IRENA,
RITA – GEDULINGEROVÁ KLÁRA – GRÜNHUTOVÁ HEDVIKA – HEIM VIKTOR, HEIMOVÁ HELENA, ZDENKA, HANA, OLGA – JANOVSKÁ IRMA, JANOVSKÝ JINDŘICH – KATZOVÁ PAVLÍNA – KRÁSA FRANTIŠEK, KRÁSOVÁ GABRIELA – LUSTIG RUDOLF JUDR. – MARKUSOVÁ AMALIE – MORAVEC KAREL, JOSEF
MUNKOVÁ ANNA – PALOVÁ KAMILA – PICK EVŽEN JUDR., BEDŘICH,
RUDOLF, PICKOVÁ MARIE, ANNA – PLAČEK FRANTIŠEK JUDR. – PLATOVSKÝ
ARNOŠT, PLATOVSKÁ VALERIE, EVA – POLLAK BEDŘICH, RUDOLF, GUSTAV,
FRANTIŠEK, POLLAKOVÁ, BERTA, MARTA, MARIE, LUISA –

REINER OTTO, REINEROVÁ KLÁRA, IRMA – REININGER LEO, ZDENĚK,
JOSEF, JIŘÍ, REININGEROVÁ GRETA, OLGA, HEDVIKA, MARIE – REITER OTTO,
IVO, REITEROVÁ AUGUSTA – REITMANNOVÁ AUGUSTA – ROUBÍČEK
FRANTIŠEK, ROUBÍČKOVÁ MARTA, HERMÍNA, MARIE, HANA – SCHEINOVÁ
HELENA, MARTA – SCHEUER JIŘÍ JIDR., SCHEUROVÁ ADOLFINA –
SCHIDLOF BOHUMIL, SCHIDLOFOVÁ IRENA – SCHÜCKOVÁ EMILIE –
SCHULHOFOVÁ ELLA, VĚRA – SCHWALBOVÁ BERTA – SCHWARZKOPF
JOSEF, SCHWARZKOPFOVÁ HELENA, SOŇA – SINGER ROBERT – SPITZEROVÁ
ZDEŇKA – STEINEROVÁ MARKÉTA – STRAKOSCH ERVÍN ING., BEDŘICH,
HARRY, JIŘÍ, STRAKOSCHOVÁ IRENA – VOTICKÝ BERNARD, VOTICKÁ
JANA – WEINBERGER MOŘIC, WEINBERGEROVÁ PAVLA
Poznámka:

Památník obětem holocaustu v Kutné Hoře byl slavnostně odhalen 5. června 2008 v prostoru před bývalou synagogou, která dnes slouží sboru Církve československé husitské. Tohoto dne v roce 1942 byla totiž většina místních Židů deportována z kolínského shromaždiště do Terezína a pak dále na východ, kde téměř všichni našli smrt v peklech vyhlazovacích táborů.
Podpora Památníku od města byla spíše symbolická, bylo pro něj třeba hledat jiné zdroje financování - u soukromých dárců, ale zejména prostřednictvím grantových a nadačních programů. Myšlenku na vybudování Památníku podpořila Česká rada pro oběti nacismu, Nadační fond obětem holocaustu i Dobročinný fond Philip Morris. Významným dárcem se stal též profesor Ludvík Bass, vnuk dlouholetého předválečného místostarosty Židovské obce v Kutné Hoře Aloise Basse. Je tak trochu paradoxem doby, že výše zmíněný dluh vůči obětem holocaustu, obětem rasového bezpráví, splácejí židovské organizace a potomci obětí.
Pro vytvoření Památníku byl získán světoznámý sochař, profesor Aleš Veselý, rodák z nedaleké Čáslavi. Pojal jej jako jakési memento, připomínku utrpení provázející dějiny Židů. Motiv šesticípé hvězdy se přitom stal symbolem židovské tragédie v období šoa.
(zdroj: https://temata.rozhlas.cz/v-kutne-hore-byl-odhalen-pamatnik-obetem-holocaustu-8008585 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník František Josef I.

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 22.09.2020
Umístění: Kutná Hora, Smíškova, v parčíku u Jezuitské koleje
Nápis:
Založeno
na oslavu čtyřicetiletého panování
Jeho Veličenstva císaře
Františka Josefa I.
kuratoriem rolnické školy
r. 1888.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kameny zmizelých - Otto, Ivo, Augusta Reiterovi

Autor: Marek Lanzendorf, 21.12.2019
Umístění: Kutná Hora, Sokolská 601/2, chodník
Nápis:
ZDE BYDLEL
OTTO REITER
NAR. 1889
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLEL
IVO REITER
NAR. 1928
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
AUGUSTA REITEROVÁ
NAR. 1904
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Otto (Ota) Reiter, narozen 13.10.1889, poslední bydliště před deportací Kutná Hora, adresa/místo registrace v Protektorátu Kutná Hora.
Transport AAb, č. 67 (5.6.1942, Kolín-Terezín). Transport El, č. 1233 (29.9.1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Ivo Reiter, narozen 23.6.1928, poslední bydliště před deportací Kutná Hora, adresa/místo registrace v Protektorátu Kutná Hora.
Transport AAb, č. 69 (5.6.1942, Kolín-Terezín). Transport El, č. 1234 (29.9.1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Augusta Reiterová, narozena 6.3.1904, poslední bydliště před deportací Kutná Hora, adresa/místo registrace v Protektorátu Kutná Hora.
Transport AAb, č. 68 (5.6.1942, Kolín-Terezín). Transport En, č. 1158 (4.10.1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Tyto kameny zmizelých byly položeny dne 15. srpna 2018.
(zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Busty Jan Žižka, Jan Hus, Prokop Holý

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 22.09.2020
Umístění: Kutná Hora, Sokolská 627/10, na domě
Nápis:
J. ŽIŽKA, M. J. HUS, PROKOP

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní nápis Jan Šultys z Felsdorfu

Autor: Vladimír Štrupl, 08.03.2014
Umístění: Kutná Hora, Šultysova 173/3, nápis na domě
Nápis:
ZDE ŽIL
JAN ŠULTYS
Z FELSDORFU.
PRIMAS KUTNOHORSKÝ

SKONAL NA STAROMĚSTSKÉM
NÁMĚSTÍ V PRAZE
L.P. 16 21./6. 21

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - Bernard Votický a Jana Votická

Autor: Vladimír Štrupl, 23.03.2017
Umístění: Kutná Hora, Šultysova 154/2
Nápis:
ZDE BYDLEL
BERNARD VOTICKÝ
NAR. 1861
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 9.8.1942
V TEREZÍNĚ

ZDE BYDLELA
JANA VOTICKÁ
NAR. 1866
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 7.1.1942
V TEREZÍNĚ
Poznámka:

V Kutné Hoře bylo 2.8.2016 na 6 různých místech umístěno 28 tzv. Stolpersteine k uctění obětí holocaustu z Kutné Hory. Stolpersteine, se nazývají také Kameny zmizelých, nebo pamětní kameny. Přesný překlad je obtížný, stolpern je německy zakopnout. Slovo Stolpersteine tak v němčině znamená kameny, o které se zakopává nebo má zakopnout. Název vyjadřuje sílu příběhu, který se za každým ze Stolpersteinů skrývá, a který nám nedovoluje jej minout a pokračovat v chůzi. Stolpersteine, betonové kostky o rozměrech 10 x 10 x 10 cm s nápisem na horní mosazné desce, tak vybízejí kolemjdoucí, aby se zastavili a sklonili se k jménu oběti vyraženému na kostce.
S myšlenkou uctít oběti holokaustu položením pamětního kamene před dům, v němž nacisty zavražděný člověk naposled bydlel před deportací do koncentračního tábora, přišel v roce 199394 německý umělec Gűnter Demnig. V roce 1995 umístil první kameny v ulicích Kolína nad Rýnem, potom v Berlíně a dalších německých městech. Do roku 2015 bylo položeno přes 55 tisíc kamenů ve stovkách evropských měst.
Od roku 2008 jsou Stolpersteine ukladány také v Česku. První je umístěn na pražském Jozefově, postupně dochází k ukládání na dalších místech – Brně, Kolíně, Lomnici, Neratovicích, Olomouci, Teplicích , Kroměříži a jiných českých a moravských městech.
Všech 28 kamenů bylo pořízeno díky daru paní Darie Sevic-Müller, německé lékařky, jejíž prarodiče Bernard a Jana Votičtí byli jedněmi z kutnohorských obětí holocaustu. Paní Sevic-Müller chtěla nejprve uctít jejich památku. Nicméně pak jí přišlo správné, aby měly svůj Stolpersteine i přátelé jejích prarodičů, které během holocaustu potkal stejně tragický osud.
http://www.kutnohorskelisty.cz/2016/07/28/stolpresteine-kameny-zmizelych-k-ucteni-obeti-holocaustu/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých – Robert Singer

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 02.10.2020
Umístění: Kutná Hora, Táborská 148/7
Nápis:
ZDE BYDLEL
ROBERT SINGER
NAR. 1918
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V TRAWNIKI
Poznámka:

ROBERT SINGER
Narozen 22. 10. 1918
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 179 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport AAk, č. 406 (12. 06. 1942, Terezín -> Trawniki)
Zahynul 30. 08. 1942 Majdanek
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká