Kutná Hora

Pomník Milada Horáková

Autor: Vladimír Štrupl, 08.03.2014
Umístění: Kutná Hora, Radnická, uprostřed parku za budovou městského úřadu
Nápis:
SAD
JUDr. MILADY
HORÁKOVÉ
Poznámka:

park, ve kterém byl pomník ze žuly z lomu Studená na Vysočině 28. června 2004 odhalen, byl pojmenován jako "Sad JUDr. Milady Horákové". Vznikl z iniciativy Konfederace politických vězňů v Kutné Hoře a umístění pomníku bylo financováno městem Kutná Hora, autorem pomníku je Vladimír Miřijovský.
Milada Horáková (1901–1950) byla česká politička odsouzená v zinscenovaném procesu a popravená 27. června 1950 v Praze na Pankráci.
(Zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz/kutna-hora-pomnik-milade-horakove/)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'59.29'' E15°15'49.3''
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Strom svobody

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 02.10.2020
Umístění: Kutná Hora, Radnická, u domu čp. 291
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

PŘÍBĚH STROMU
Lípa byla zasazena Sokoly údajně na Václavském náměstí. Sokol kutnohorský 10. dubna 1919 ve své kronice má zápis o tom, že: „zasadí lípu svobody. V neděli 13. dubna zve k účasti a žactvo vedené svými učiteli dostavit se má přesně v 8 ½ ráno ke škole Komenského. Doporučuje se seřazení do čtyřstupu. Žactvo navštěvující Sokol jako žákovský dorost má již sraz určený. Každá škola ustaví jednoho žáka/žákyni, kteří půjdou s ozdobenými rýči, jež si opatří a zúčastní se zasazení „lípy svobody“. Podepsáni jednatel Josef Kvíčala a starosta Alois Horáček.“ Sázení lípy, neboli Stromová slavnost, jak ji tenkrát Sokolové nazvali, byla též připomínkou prvního výročí „manifestace československého lidu v Praze (13. dubna 1918) za přítomnosti jihoslovanských zástupců a přísahy, že vytrváme, dokud nezvítězíme“. Událost proběhla za přítomnosti mládeže a studenstva se svým učitelstvem, dorostu, všech vrstev obce a vojsk. Řečníkem, starostou Sokola a odb. učitelem Al. Horáčkem, zdůrazněno, za jakých důležitých okolností slavnost se koná a aby byla věnována náležitá pozornost a láska nejen této lípě svobody i po zasazení, ale ke stromu a přírodě vůbec.“ Tato lípa Národní svobody, jak se v jiné kronice píše, byla „převzata p. starostou města Janem Macháčkem v opatrování všeho občanstva“. Kroniky dále píší, že pozvánka a informace k této události byly zveřejněny v místním tisku, ale bohužel, zrovna tato čísla nejsou ani v jednom z kutnohorských archivů k dispozici. Můžeme se tedy jen domnívat, zda se jedná o lípu na horním, nejzápadnějším konci Václavského náměstí v místě napojení ulice Radnické, tj. naproti dnešnímu městskému úřadu (níže rostoucí dvojice lip z druhé strany parkoviště je vysázena podle dobových materiálů jindy Okrašlovacím spolkem), nebo se nacházela na Václavském náměstí na jiném místě a dnešních časů se nedožila.
(zdroj: https://www.stromysvobody.cz/DetailStromu.aspx?id=1023 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká