Brno

Kameny zmizelých – rodina Wernerova

Autor: Vladimír Šustáček, 31.10.2021
Umístění: Brno, Joštova 598/3, k.ú. Brno-město, v dlažbě chodníku před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽIL
MUDr. ALBERT WERNER
NAR. 17. 2. 1897
DEPORTOVÁN 4. 4. 1942
ZAVRAŽDĚN 1945
V DACHAU

ZDE ŽILA
EMMY WERNEROVÁ
NAR. 3. 1. 1904
ROZ. BRICK
DEPORTOVÁNA 4. 4. 1942
DO TEREZÍNA
PŘEŽILA
ZEMŘELA V LONDÝNĚ
1972

ZDE ŽILA
HEDA WERNEROVÁ
NAR. 19. 1. 1928
DEPORTOVÁNA 4. 4. 1942
DO TEREZÍNA
PŘEŽILA
ZEMŘELA V LONDÝNĚ
2018
Poznámka:

Tyto Kameny zmizelých na památku obětí holocaustu byly odhaleny 23.9.2018. Manželé Albert a Emmy Werner byli deportováni společně se svou dcerou Hedou Werner. Albert Werner byl zubním lékařem.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1781)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Hrob František Trenck

Autor: Jitka Lenková, 13.09.2010
Umístění: Brno, Kapucínské náměstí 5, Brno, klášter kapucínů, krypta v suterénu, 1. místnost uprostřed
Nápis:
PER PROCELLAS AD FORTUM

(latinský nápis nezřetelný)
Poznámka:

PER PROCELLAS AD FORTUM - překlad: Bouřemi k přístavu
(rodové heslo rodu Trencků)

Nápis 2:
latinský, nezřetelný, dostupný jen v překladu:

FRANTIŠEK, SVOBODNÝ PÁN VON TRENCK, C. K. PLUKOVNÍK A VELITEL PANDURŮ, NARODIL SE V REGIO V KALÁBRII 1. LEDNA 1711, ZEMŘEL V BRNĚ 4. ŘÍJNA 1849. SVÉMU PŘEDKOVI VĚNOVÁNO PRASYNOVCEM A POSLEDNÍM POTOMKEM V RAKOUSKU HEINRICHEM VON TRENCK, C. K. MAJOREM 1872.

Baron Trenck (1711-1849) byl mimořádnou a zároveň rozporuplnou osobností. Nejvíce proslul jako velitel svého vlastního sboru tzv. pandurů o síle až 5000 mužů. Sestavil jej z všemožných vyvrhelů společnosti, vrahů, lupičů a dalších asociálů, kterým vládnul tvrdou rukou a sám za nimi v ničem nezaostával. Panduři pod Trenckovým osobním velením budili v nepříteli děs a hrůzu a vybojovali řadu vítězství, především ve službách císařovny Marie Terezie. Sám Trenck proslul svojí výjimečnou odvahou stejně jako brutalitou a výbušností a neschopností respektovat autority, což mu vyneslo celkem dva, následně zmírněné, tresty smrti. Baron také miloval ženskou společnost, platil za znalce anglické literatury, hovořil sedmi jazyky a hrál na housle. Konec života strávil v brněnském vězení na Špilberku, kam byl odsouzen na doživotí a kde také zemřel, údajně na vodnatelnost. Podle svého přání byl pohřben v kryptě kapucínského kláštera, který obdaroval nemalou částkou. Jeho tělo zde spočívá v prosklené rakvi, jejíž víko s výše uvedenými nápisy a rodovým znakem bylo umístěno na stěně krypty. Po baronově smrti se o něm rozšířila řada legend, především o tom, jak se štěstím, až zázračným, dokázal vyváznout ze smrtelných nebezpečí.
V kryptě platí zákaz fotografování, proto bylo možné vyfotografovat jen vstup do krypty z dvora kláštera.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jitka Lenková

Pamětní deska Josef Kudela

Autor: Vladimír Šustáček, 12.09.2021
Umístění: Brno, Klácelova 145/10, k.ú. Stránice, průčelí domu
Nápis:
PH Dr. JOSEF KUDELA
PEDAGOG A SPISOVATEL
ÚČASTNÍK I. A II. ČESKO-
SLOVENSKÉHO ODBOJE
ZEMŘEL ZA SVOBODU
*1866 +1942 V OSVĚTIMI
Poznámka:

PhDr. Josef Kudela byl učitelem na gymnáziu v Legionářské ulici v Brně, od roku 1937 ředitelem této školy. Byl aktivní také v Sokole a dalších organizacích.
V odboji byl zapojen v Obraně národa. Byl zatčen 30.9.1941, vězněn v Brně a poté odvezen do Osvětimi, kde 23.3.1942 zahynul.
Pamětní deska na jeho rodném domě byla odhalena v roce1960.
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=106)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-32767
Souřadnice: N49°11'59.9'' E16°34'52.3''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – Josef Kudela

Autor: Vladimír Šustáček, 20.10.2021
Umístění: Brno, Klácelova 145/10, k.ú. Stránice, v chodníku vlevo od vstupní branky
Nápis:
ZDE ŽIL
PhDr. JOSEF KUDELA
NAR. 27. 5. 1886
ZATČEN 30. 9. 1941
DEPORTOVÁN
5. 3. 1942
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN 23. 3. 1942
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Tento Kámen zmizelého byl před rodným domem Josefa Kudely odhalen 27.6.2016.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna –
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1675)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°11'59.78'' E16°34'52.75''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pamětní deska Arnošt Steiner

Autor: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 03.03.2011
Umístění: Brno, Kladivova 548/5, Brno, Černá Pole
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
PLUKOVNÍK
ARNOŠT STEINER
12.1.1915-9.10.1982
VÝZNAMNÝ VELITEL
ĆESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY
V DOBĚ II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°12'15.65'' E16°37'10.88''
Pomník přidal: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Petr Válek, 05.08.2006
Umístění: Brno, Klimešova, Brno - Ořešín, u zastávky autobusu
Nápis:
LIDÉ BDĚTE!

VÁM BUDIŽ ZEMĚ LEHKÁ,
NEB JSTE MŘELI PRO NI...

OBĚTI LET
1914 – 1918
NĚMEC FRANT., ŠTĚPÁNEK ANT., VLČEK JOSEF, VLČEK JAN, VESELÝ VÁCLAV, VACEK JOSEF

1938 – 1945
VACEK FRANT., KLIMEŠ VÁCLAV

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-33132
Souřadnice: N49°16'35.53'' E16°36'24.97''
Pomník přidal: Petr Válek

Pomník Josef Macourek

Autor: Josef Šlesinger, 22.09.2013
Umístění: Brno, Kníničská
Nápis:
V těchto místech byl dne 22. září 1918
zavražděn vojenskými zběhy strážmistr
četnictva Josef Macourek ze Žabovřesk
Poznámka:

Další informace na:
http://www.cetnickastanice.estranky.cz/clanky/kriz-strzm.-josefa-macourka.html


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Šlesinger

Kameny zmizelých – Leo Pick

Autor: Vladimír Šustáček, 31.10.2021
Umístění: Brno, Kobližná 28/7, k.ú. Brno-město, v dlažbě chodníku před vchodem do lékárny
Nápis:
ZDE ŽIL
JUDr. LEO PICK
NAR. 30. 5. 1896
DEPORTOVÁN 2. 12. 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI
Poznámka:

JUDr. Leo Pick byl advokátem v Brně. Kámen zmizelého mu byl odhalen v roce 2019.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1861)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, 01.03.2012
Umístění: Brno, Komenského náměstí 220/2, interiér lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Nápis:
V DOBĚ PRO NÁROD NEJTĚŽŠÍ
ZA OKUPACE OD ROKU 1939 DO ROKU 1945
POLOŽILI SVŮJ ŽIVOT V BOJI ZA SVOBODU
NA OLTÁŘ VLASTI TITO PROFESOŘI,
DOCENTI, ASISTENTI, ZAMĚSTNANCI
A STUDENTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY
MASARYKOVY UNIVERSITY V BRNĚ.
PROF. MUDr. J. FLORIAN
PROF. MUDr. K. HORA
PROF. MUDr. J. JEBAVÝ
PROF. MUDr. MIR. KŘIVÝ
PROF. MUDr. J. VIGNATI
DOC. MUDr. G. GELLNER
DOC. MUDr. V. SKALÁK
DOC. MUDr. J. TOMČÍK
ASISTENT MUDr. MIR. SVOZIL
ASISTENT MUDr. FELIX SCHWARTZ
ASISTENT MUDr. V. ŠILHAN
ZŘÍZENEC RUDOLF POSPÍŠIL
BÝVALÍ POSLUCHAČI:
DR. IN. MEM. SVAT. ČECH
DR. IN. MEM. DOBROSLAV FR. KUBÍČEK
DR. IN. MEM. RUPERT KRUPICA
DR. IN. MEM. HELMUT PASKUZS
DR. IN. MEM. MIR. PETŘEK
DR. IN. MEM. JIŘÍ POSPÍŠIL
DR. IN. MEM. JOSEF PROCHÁZKA
DR. IN. MEM. JAROSLAV SVOBODA
DR. IN. MEM. ZDENĚK SVOBODA
DR. IN. MEM. ARNOŠT ŠPIDLA
DR. IN. MEM. LADISLAV VAŠEK
DR. IN. MEM. KURT WOLF
DAVID SCHAP
FELIX SCHAP
KAREL SCHAP
I TI POSLUCHAČI, JICHŽ JMÉNA
SE NEPODAŘILO ZJISTITI.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-37450
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Jaroslav Konečný

Autor: Lenka Šimčíková, 26.04.2013
Umístění: Brno, Konečného 3, Brno - Židenice
Nápis:
JAROSLAV KONEČNÝ
1892 - 1942
POŠTOVNÍ ZAMĚSTNANEC
UMUČEN V OSVĚTIMI
PRO ÚČAST V ODBOJI PROTI FAŠISMU
ČEST JEHO PAMÁTCE!

SVAZ
PROTIFAŠISTICKÝCH
BOJOVNÍKŮ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-32768
Pomník přidal: Lenka Šimčíková