á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

MUDr. Vojtěch Jílek

* 14.4.1908 (Bystrc – dnes m.č. Brno-Bystrc)
† 30.9.1941 (Brno, Kounicovy koleje)

Vojtěch Jílek vystudoval na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, v červnu 1934 byl prohlášen doktorem veškerého lékařství. V roce 1935 vykonal s vyznamenáním fyzikátní lékařskou zkoušku. Poté byl více než rok sekundárním lékařem v divizní nemocnici 6, působil také jako šéflékař u polní střelnice v Moravských Knínicích. Po skončení vojenské prezenční služby se stal sekundárním lékařem Zemské nemocnice v Brně.
V lednu 1938 přijal místo smluvního zdravotního úředníka u rady města Brna, v březnu 1939 se měl stát definitivním úředníkem. V červenci 1940 byl pro výrazně český postoj vyštván z fyzikátu města Brna a na jeho místo byl dosazen Němec. Po sňatku 26. prosince 1939 si otevřel vlastní ordinaci.

Po Mnichovu v září 1938 se Jílek zapojil do úsilí o obnovení republiky v původních hranicích. Svých mezinárodních kontaktů využíval i pro zpravodajskou činnost v rámci Obrany národa. Do odboje v politické skupině Obrany národa byl zapojen v dubnu 1939 profesorem Vladimírem Helfertem, spojujícím článkem se stal Oldřich Blažek. Ten, ač komunista, si velmi oblíbil katolíka Jílka, který dal odboji k dispozici celou ilegální orelskou organizaci.
Dne 15. května 1941 byl Dr. Jílek zatčen ve své ordinaci. Vězněn v Brně v Kounicových kolejích. Byl popraven v prvním stanném právu 30.9.1941. Zpopelněn byl v Krematoriu města Brna 2.10.1941. Paní Jílkové se s velkým úsilím podařilo získat souhlas s vydáním urny a povolení k pohřbení. Dne 10.10.1941 ji odnesla do Bystrce, kde byla pohřbena se všemi náležitostmi církevního pohřbu. Brzy však gestapo nechalo hrob zlikvidovat a urnu odstranilo, neznámo kam. Po smrti maminky ji syn pohřbil na Ústředním hřbitově v Brně a jméno tatínka symbolicky uvedl také na pomníku (kenotaf).

Zdroje (mimo informací z desek):
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=1407

VPM:
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Brno, okres Brno - město


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.