á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

MUDr. Josef Kalecký

* 8.9.1898 (Mladá Boleslav)
† 3.12.1942 (Osvětim)

Josef Kalecký se narodil v rodině rady zemského soudu Josefa Kaleckého a jeho manželky Anny roz. Jirošové. V toce 1923 absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Poté působil jako praktický lékař – v letech 1923-24 v Praze a Mladé Boleslavi, v letech 1924-29 ve slovenských Michalovcích a od roku 1929 v Brně. Měl praxi v Brně-Židenicích na Karáskově náměstí. Jako lékař byl u spoluobčanů oblíben pro laskavé jednání, mnohdy ošetřoval nemajetné zdarma.
Josef Kalecký za okupace pomáhal pronásledovaným vystavováním falešných lékařských zpráv. Byl zatčen 17.7.1942 a vězněn v Brně ve věznici Pod kaštany a v Kounicových kolejích. Odtud byl 3.10.1942 transportován do Osvětimi, kde o dva měsíce později zemřel.

Vyznamenání:
– Československý válečný kříž 1939 in memoriam
Jiné pocty:
– pojmenovaná ulice: Kaleckého (Brno, k.ú. Židenice, od 25.9.1946)

Zdroje (mimo informací z desek):
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=161
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Kaleck%C3%BD

VPM:
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Brno, okres Brno - město


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.