á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

rotmistr Petr Křivka

* 21.10.1897 (Kobylí)
† 21.7.1951 (Brno - Cejl)

- narodil se 21. října 1897 (některé pamětní desky uvádějí 20.10.1897) v Kobylí v okrese Břeclav
- vyučil zámečníkem a tři roky pracoval ve Vídni

- 1917 narukoval do rakousko-uherské armády, s pěším plukem č. 24 odeslán na italskou frontu
- v dubnu 1918 zběhl během dovolené, následující měsíce se skrýval v lesích a pokoušel se založit odbojovou protirakouskou skupinu
- po vyhlášení republiky se přihlásil u pěšího pluku 8 v Brně

- 1920 demobilizován, pracuje jako zámečník u Českých drah, v roce 1938 přeložen do Kút
- v dubnu 1940 uprchl do ciziny přes Bratislavu, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko, Sýrii a Egypt do Francie, kde se přihlásil do československého zahraničního vojska v Agde, po pádu Francie byl evakuován lodí do Velké Británie
- od roku 1943 do konce druhé světové války člen osobní stráže prezidenta Edvarda Beneše
- vyznamenán Československou vojenskou pamětní medailí se štítkem F–VB, Československou vojenskou medailí Za zásluhy II. stupně, hodnost rotmistra

- v srpnu 1945 demobilizován, nástup k drahám, kde pracoval jako vozový revizor
- 1. ledna 1949 propuštěn do penze
- od roku 1926 člen Strany národně socialistické, po válce - člen předsednictva ústředního výboru

- Petr Křivka se na konci března 1948 seznámil s Josefem Šinkovským, začali se scházet a hovořit o politické situaci, později se k nim přidávali další muži, diskutovali o nutnosti postavit se k společenským změnám a podle tvrzení StB údajně založili ilegální skupinu krycího označení „9909“, její činnost spočívala především v získávání dalších členů a úvahách o způsobu vystoupení proti režimu
- Křivka byl později obviněn, že plánoval získat takové množství příznivců, aby s nimi mohl zahájit ozbrojený převrat, dochované materiály však spíše naznačují, že se stal obětí konstrukce a snad i provokace tajné policie
- 17. srpna 1949 byl s nejbližšími přáteli zatčen na schůzi před hájovnou na okraji Bučovic, setkání ale bylo od počátku monitorováno StB, následně zatčeno 180 lidí, z nichž 128 zůstalo ve vazbě
- dochovaný operativní materiál dokazuje, Křivkovu činnost sledovala Státní bezpečnost a mezi těmi, s nimiž se scházel, bylo několik agentů, státní bezpečnost případ vedla pod krycím názvem Akce Tábor
- 20. až 22. února 1951 jednáním Státního soudu v Brně, Petr Křivka byl prohlášen za velitele skupiny a shledán vinným zločiny velezrady a vyzvědačství, ostatní napomáháním k velezradě a neoznámením trestného činu
- odsouzen k trestu smrti, ostatních dvacet spoluobviněných vyslechlo různě vysoké tresty odnětí svobody.
- 21. června 1951 popraven v Brně, pohřben na Ústředním hřbitově v Brně

– v roce 1996 vyznamenán medailí Za hrdinství in memoriam

Zdroje (mimo informací z desek):
http://www.vhu.cz/rotmistr-petr-krivka-dalsi-z-obeti-komunistickeho-rezimu/
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=3766
Jitka Chorvátová: Rotmistr Petr Křivka, diplomová práce, Brno, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra historie, 2018 (https://is.muni.cz/th/sc4gs/)

VPM:
pohřebiště - Praha 8, okres Praha 8
památné místo - Lešetice, okres Příbram
pamětní deska - Kobylí, okres Břeclav
pomník - Praha 4, okres Praha 4
pomník - Kobylí, okres Břeclav
pomník - Brno, okres Brno - město


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.