Praha 2

Pamětní deska Karel Holler

Autor: Vladimír a Diana Štruplovi, 05.04.2008
Umístění: Praha 2, Pod Zvonařkou 2203/10
Nápis:
ZDE ILLEGÁLNĚ PRACOVAL
A BYL 27.1.1945 ZASTŘELEN
KAREL HOLLER
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0002-18119
Souřadnice: N50°4'7.95'' E14°26'6.24''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Joy Kadečková Turner

Autor: Miloš Doležal, 20.01.2017
Umístění: Praha 2, Podskalská 3
Nápis:
V tomto domě žila
PLK. JOY KADEČKOVÁ TURNER
bývalá příslušnice WAAF,
odborná poradkyně filmu Nebeští jezdci
a čestná občanka MČ Praha 2
*6.12.1921, Bury St. Edmunds
+20.4.2006, Praha

K nedožitému 95. výročí narození věnuje

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
Poznámka:

Joy Turner - Kadečková se narodila 6. prosince 1921 v Londýně.
V roce 1941 vstoupila do WAAF. Po šestitýdenním výcviku se stala radarovou operátorkou.
Seznámila se československým pilotem Aloisem Mžourkem ze středočeské obce Hospozín, pilotem 311. bombardovací perutě, následně pilotem dopravní letky.
Vzali se a v květnu 1944 se jim narodil syn, ale o pět měsíců později Alois Mžourek zahynul. Protože Joy svému manželovi slíbila, že se spolu po válce vrátí do Československa, svůj slib splnila i přes jeho smrt.
Po nějaké době se podruhé vdala, ale podobně, jako byly perzekuovány rodiny československých příslušníků RAF, byla komunisty postižena i její rodina. Ona sama byla vyhozena z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde pracovala, její manžel ze studií. Podobně musela opustit i časopis Czechoslovak Life, a to za svůj postoj k okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy.
Byla dobrovolnou cvičitelkou ve Slavoji Vyšehrad a spoluzakladatelkou ženského pozemního hokeje v Československu. Podílela se nejen na filmu Nebeští jezdci a překladu stejnojmenné knihy, přeložila také desítky dalších knih. Pracovala také jako dobrovolnice v Armádě spásy, Nadace Sue Ryder a v dobročinné organizaci Air Bridge Association.
Dne 22. března 2005 jí bylo uděleno čestné občanství městské části Praha 2, kde žila. Zemřela nečekaně 20. dubna 2006.
(zdroj: http://www.armyweb.cz )


Souřadnice: N50°4'6.31'' E14°24'57.13'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Miloš Doležal
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 21.09.2011
Umístění: Praha 2, Polská 2400/1a, v budově Sokola Královské Vinohrady, vstupní hala
Nápis:
ČLENŮM SOKOLA KRÁLOVSKÉ VYNOHRADY,
KTEŘÍ OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY V BOJI
PROTI NACISMU

DIV. GEN. HUGO VOJTA (1885 – 1941),
VEDOUCÍ ČINITEL OBRANY NÁRODA
A VELITEL JEJÍHO ZEMSKÉHO VELITELSTVÍ
V ČECHÁCH

L. BARTL, J. BRABEC, R. CÝREK, J. ČAPEK, F. DUCHÁČEK, J. DUŠKA, J. DVOŘÁK, V. FELBER, S. FRIŠ, K. HELMICH, V. HORA, D. CHARVÁT, V. CHOCHOLÍN, B. JOKL, K. KABELKA, O. KOLBABA, A. LEDERER, K. MANSFELD, A. MATĚJÍČEK, J. MITLÖHNER, J. NEBESKÝ, B. PICK, V. PRAŽÁK, V. ROZMARA, J. SOJKA, A. SOJKA-SOKOLOVIČ, A. SUDÍK, V. ŠESTÁK, J. ŠKALDA, . F. ŠMEJKAL,

8.5.2005

Souřadnice: N50°4'42.38'' E14°26'36.17'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Miroslav Vohrna

Autor: Ing. Mojmír Churavý, 01.10.2019
Umístění: Praha 2, Polská 2400/1a, v budově Sokola Královské Vinohrady, na odpočívadle na hlavním schodišti mezi 1. a 2. patrem
Nápis:
5. 5. 1945 ZDE PADL
V BOJI O SOKOLOVNU
dorostenec
MIROSLAV VOHRNA
Poznámka:

V publikaci: SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY (Památné historické období 1887 - 1948) z dochovaných pramenů zpracoval Luděk Jirsák (Příspěvek k 115. výročí vzniku Sokola Královské Vinohrady), Tělocvičná jednota Sokol Praha - Královské Vinohrady; 2001; PŘÍSPĚVEK K 115. VÝROČÍ VZNIKU SOKOLA KRÁLOVSKÉ VINOHRADY se v této souvislosti v kapitole (strany 229, 230): „Osvobození a vstup do nové sokolovny“ – ZÁCHRANA SOKOLOVNY píše:
"Když vypuklo v Praze 5.května 1945 povstání, bylo prvou starostí odvážných bratří obsadit sokolovnu, zbavit ji od nezvaných hostů a zabránit příp. úmyslným či nahodilým škodám. .... V sokolovně byl tehdy německý vojenský lazaret s ozbrojenou ostrahou, která byla rozhodnuta hájit své dočasné sídlo do posledního dechu a pálit po každém, kdo se odváží k budově jen trochu přiblížit. .... Bratr Jan Komár, cvičitel a pozdější místonáčelník, přispěchal k sokolovně na rozhlasovou výzvu. Stál pod schodištěm na rohu Budečské a tehdejší Nerudovy (dnes Polské) ulice. Jedinou jeho zbraní, kterou narychlo vzal z domova bylo kladivo. Ostřelovač pálil na něj z okna ve 2. patře sokolovny pokaždé, když se snažil postoupit k budově. Když střelba na okamžik utichla, Komár se rozhodl k svrchovaně riskantnímu útoku. Vyběhl po schodišti, kladivem rozbil sklo ve vstupních dveřích, proklestil si cestu ke schodišti, když přemohl v rozhodujícím okamžiku kdo z koho překvapenou stráž ve vestibulu. Jeho jedinou myšlenkou v té chvíli bylo zneškodnit nebezpečného ostřelovače ve 2. patře. Rozběhl se po hlavním schodišti vzhůru a k němu se připojil další bojovník mladičký Miroslav Vohrna, který krátce po Komárovi vnikl do budovy rozbitými dveřmi. Oba se dostali až na podestu bezprostředně pod druhým patrem a před střelbou ostřelovače se snažili krýt zalehnutím na schodišti. Bohužel ani v této poloze nebyli dostatečně před střelbou chráněni a pro Vohrnu se stal tento okamžik posledním v jeho kratičkém životě. Komár stačil ustoupit a rozhodl se zaútočit na ostřelovače z opačné strany. Cestou u stráže vestibulu vzal ruční granát a přes tehdejší šatny a po zadním schodišti se dostal k severovýchodnímu vstupu do velkého sálu. Spolu s ním doběhl ke vstupu další odvážlivec Ivan Podhorský, který se stal svědkem neuvěřitelné události. Ostřelovač postřehl nebezpečí, které mu hrozilo, a střelbou bránil oběma útočníkům vstoupit do sálu. Marně. Jakmile výstřely na okamžik ustaly, Komár neohroženě vběhl do sálu a vrhl granát úhlopříčně přes celý sál na ostřelovače stojícího u vchodu na galerii, zasáhl jej a granát byl neúprosný. (Nutno podotknout, že Komár vyhrál v třicátých letech dvacátého století vojenský divizní závod ve vrhu granátem hodem přes 80 m.)"


Souřadnice: N50°4'42.38'' E14°26'36.17'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ing. Mojmír Churavý

Pamětní deska Alois Eliáš

Autor: Marek Lanzendorf, 18.06.2020
Umístění: Praha 2, Polská 2400/1a, v budově Sokola Královské Vinohrady, vstupní hala
Nápis:
ARM.GEN.I.M.ALOIS ELIÁŠ
(1890 - 1942)
VOJÁK, DIPLOMAT, POLITIK,
ČLEN SOKOLA KRÁLOVSKÉ VINOHRADY
A ŘÁDU SVOBODNÝCH ZEDNÁŘŮ.
V LETECH 1939 - 1941
PŘEDSEDA PROTEKTORÁTNÍ VLÁDY
A PŘEDNÍ PŘEDSTAVITEL DOMÁCÍHO ODBOJE.
UDRŽOVAL SPOJENÍ S ČS. EXILOVOU REPREZENTACÍ
V LONDÝNĚ A KROKY SVÉ VLÁDY KOORDINOVAL
S JEJÍMI POŽADAVKY. ZA VĚRNOST VLASTI
A NÁRODU BYL JAKO JEDINÝ PŘEDSEDA VLÁDY
ZEMÍ OKUPOVANÉ EVROPY POPRAVEN.
20.1.2020

Souřadnice: N50°4'42.38'' E14°26'36.17'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Hynek Mejzlík

Autor: Vladimír Štrupl, 16.05.2005
Umístění: Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42
Nápis:
ZDE PADL DNE
5. KVĚTNA 1945
HYNEK MEJZLÍK
A DVA NEZNÁMÍ BOJOVNÍCI.
ČEST JEJICH PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0002-18128
Souřadnice: N50°4'17.51'' E14°24'50.94'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Karel Bacílek

Autor: Marek Lanzendorf, 13.07.2017
Umístění: Praha 2, Rašínovo nábřeží 387/50, na domě
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL

KAREL BACÍLEK

OBĚŤ KOMUNISTICKÉ TOTALITY
STUDENT PRÁVNICKÉ FAKULTY UK,
KTERÝ BYL KOMUNISTICKÝM REŽIMEM
VĚZNĚN A VĚKU 29 LET POPRAVEN
DNE 24. KVĚTNA 1949 V 5 HODIN 30 MINUT.

MENE TEKEL, MEZINÁRODNÍ PROJEKT PROTI TOTALITĚ
NEZAPOMEŇME!
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
Poznámka:

další info: http://www.pametnimista.usd.cas.cz/praha-2-pametni-deska-karlu-bacilkovi/


Souřadnice: N50°4'17.51'' E14°24'50.94'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Václav Havel

Autor: Jiří Padevět, 01.11.2021
Umístění: Praha 2, Rašínovo nábřeží 2000/78
Nápis:
zde jsem taky žil
Václav Havel
Poznámka:

Dramatik, disident, účastník protikomunistického odboje a později prezident v domě bydlel do roku 1971 a znovu od roku 1986 do roku 1993.
(zdroj: https://encyklopedie.praha2.cz/pametni-deska/1330-vaclav-havel-rasinovo-nabrezi-200078 )


Souřadnice: N50°4'30.64'' E14°24'50.54''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Dům Václava Havla

Autor: Vladimír Štrupl, 09.10.2008
Umístění: Praha 2, Rašínovo nábřeží 2000/78, uvnitř domu
Nápis:
ROKU 1905 VYSTAVĚL
ING. VÁCSLAV HAVEL
DŮM BYL 14.II.1945
PŘI LETECKÉM ÚTOKU POŠKOZEN
A V LETECH 1946-47 OBNOVEN

Souřadnice: N50°4'17.51'' E14°24'50.94'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kameny zmizelých - Gideon a Ilona Kleinovi

Autor: Josef Kareš, 10.11.2011
Umístění: Praha 2, Rašínovo nábřeží 1966/66, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽIL
GIDEON KLEIN
NAR. 1918
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1945
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
ILONA KLEINOVÁ
NAR. 1889
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 14.10.1944
V OSVĚTIMI

Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°4'17.51'' E14°24'50.94'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš