Praha 1

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 29.05.2005
Umístění: Praha 1, Politických vězňů 931/20
Nápis:
1939 1945
V DOBĚ
NACISTICKÉ OKUPACE
BYLY V TÉTO BUDOVĚ
MUČÍRNY GESTAPA.
ZDE BOJOVALI, TRPĚLI
A UMÍRALI BOJOVNÍCI
ZA SVOBODU NAŠÍ VLASTI.
NIKDY NEZAPOMENEME
JEJICH PAMÁTKY
A ZŮSTANEME VŽDY VĚRNI
JEJICH ODKAZU.
LIDÉ BDĚTE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20525
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 10.06.2011
Umístění: Praha 1, Politických vězňů 7/936, Nové Město, vestibul Schebkova paláce
Nápis:
V ZÁKLADECH SVOBODY LEŽÍ TITO MRTVÍ

JOSEF CIRÝN, 24.12.1894, 3.7.1942
VÁCLAV SADÍLEK, 7.9.1895, 6.6.1940
ANDREJ ČERNÁK, 29.9.1912, 12.12.1944
OLDŘICH STRNAD, 8.8.1910, 15.4.1945
JOSEF GULT, 25.5.1913, 8.5.1945
ANTONÍN SOUCHA, 29.5.1903, 30.6.1942
KAREL HÁJEK, 10.5.1891
JOSEF TUREK, 5.9.1895, 12.8.1942
IVAN HRUŠOVSKÝ, 15.12.1913, 8.11.1944
DR. VÁCLAV VANĚK, 16.12.1888, 3.7.1942
DR. JŮLIUS VAGAČ, 23.3.1909, 1945

ODKAZU VAŠEMU MY VĚRNĚ STÁT BUDEME STRÁŽ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Kameny zmizelých - Josef Waldmann

Autor: J.Kincl, 14.06.2011
Umístění: Praha 1, Politických vězňů 4, na chodníku před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽIL
JOSEF WALDMANN
NAR.1894
DEPORTOVÁNA 1944
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 23.2.1945
V DACHAU
Poznámka:

Josef Waldmann - narozen 21.8.1894
Josef Waldmann byl prvním dítětem Josefa a Marie Waldmanných. Měl tři sourozence Marii, Jana a Stanislava.
Studoval chlapeckou měšťanskou školu v Radnicích. V roce 1909 na Štědrý den mu zemřela matka. Starost o domácnost převzala sestra Marie (dostala úlevu ze školy). Josef musel začít pracovat v továrně v Kamenci jako seřizovač strojů.
V roce 1914 byl povolán na vojnu. Byl považován za mrtvého.
Když se vrátil z války v roce 1919 začal studovat veřejnou obchodní školu v Berouně (1919 – 1921). Poté dostal místo v Družstevní bance v Praze (Bredovská ulice), jelikož uměl mnoho cizích jazyků. Stal se tedy na čas koncipientem a postupem času se vypracoval až na post ředitele banky. Politickým zaměřením by sociální demokrat. Před 2.světovou válkou byl zapojen do mnoha politických aktivit, hodně cestoval a znal se s mnoha vlivnými osobnostmi tehdejší doby. Když začala válka, pomáhal údajně posílat židovské děti do zahraničí. Byl v jakési organizované skupině, ta bylo do roku 1944, kdy je někdo z jeho známých prozradil. Scházeli se v Lucerně, např. i s V. Vančurou.
Byl zatčen ráno dne 28.6.1944 ve svém bytě v Bredovské ulici při snídani. Odvezli jej do Pankrácké věznice, kde byl vyslýchám, poté byl odeslán do Terezína a následně do Dachau. Jeho sestra Marie po něm pátrala, ale by jim poslán dopis o tom, že Josef zemřel 23.2.1945.
Z vyprávění jeho přítele, který se z Dachau vrátil, viděl strýce ještě na začátku dubna 1945 na pokusech živého.
1/ V archivu Památníku Terezín se nachází tzv. Karteikarte, na níž jsou tyto údaje:
Zelle: 24
Lfd.Nr.: 19 460
HaftNr.: 540
Waldmann Josef
Bankdirektor
21. 8. 1894 Radnice
Prot., Prag II, Bredovská 6
ledig
(náboženství) ohne
Předán z pankrácké věznice do policejní věznice v Malé pevnosti: 29.8.1944
Ukončení věznění v Malé pevnosti: 5.9.1944 Transport Pankratz

2/ V Národním archivu v Praze mají tzv. pankrácké vězeňské knihy z let 1944-1945:

Waldmann Josef
Direktor
Prag II
21.8.1894 Radnitz
Důvod zatčení: Aktion Gitter, zatkl referát gestapa IV 1 a 1 Jantur
Předán gestapem do pankrácké věznice: 28. 8. 1944
Předán z Prahy do policejní věznice v Malé pevnosti: 29. 8. 1944
Ukončení věznění v Malé pevnosti: 10. 10. 1944 Transport Dachau

Kámen zmizelého byl slavnostně vložen dne: 14.6.2011 v 14:30 za účasti potomků a autora projektu Kameny zmizelých německý umělec Gunter Demnig, autor myšlenky Stolpersteine.Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'58'' E14°25'44''
Pomník přidal: J.Kincl

Kameny zmizelých - rodina Kopeckých

Autor: Vladimír Štrupl, 20.02.2010
Umístění: Praha 1, Politických vězňů 913/12
Nápis:
ZDE BYDLELA
KITY KOPECKÁ
NAR. 1928
DEPORTOVÁNA 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
ZUZANA KOPECKÁ
NAR. 1922
DEPORTOVÁNA 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLEL
PAVEL A. KOPECKÝ
NAR. 1885
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
MARIANA KOPECKÁ
NAR. 1888
DEPORTOVÁNA 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Jedny z prvních deseti kamenů, odhalených 8.10.2008 v ulicích Prahy 1.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - Oběti holocaustu

Autor: Jiří Suchomel, 16.11.2015
Umístění: Praha 1, Politických vězňů 12/913
Nápis:
ZDE ŽIL
VILÉM STRÁNSKÝ
NAR. 1897
DEPORTOVÁN 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚN 1944
V DACHAU

ZDE ŽILA
FELICIE STRÁNSKÁ
NAR. 1898
DEPORTOVÁNA 1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
FRANTIŠKA
SCHLEISSNEROVÁ
NAR. 1888
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Vilém Stránský, narozen 25. 03. 1897, bydliště před deportací: Praha VIII.
Transport A, č. 918 ( Praha - Łodž )
Zahynul 10. 01. 1945 Łodž.
Na kameni je údaj Dachau, 1944.
( zdroj: holocaust.cz )

Felicie Stránská, narozena 22. 05. 1896, bydliště před deportací: Praha VIII.
Transport A, č. 919 ( Praha - Lodž ) V databázi holocaust.cz je uveden jiný rok narození než na kameni a bez místa úmrtí. Yad Vashem - Gedenkblätter Sammlung uvádí rok narození 1898.

Františka Schleissnerová, narozena 23. 02. 1866. Adresa: Praha X, Královská 15
Transport AAr, č. 669 ( Praha - Terezín ) 16. 7. 1942
Transport Dr, č. 1986 ( Terezín - Osvětim ) 15. 12 1943
( zdroj: holocaust.cz, www.yadvashem.org/yv/de/exhibitions )‎


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník Obětem válek

Autor: Vladimír Štrupl, 02.09.2006
Umístění: Praha 1, Pražský hrad, III. nádvoří, katedrála Sv. Víta
Nápis:
POSTŮJ POUTNÍČE A VZPOMEŇ HROBŮ,
Z NICHŽ VYŠLA TI SVOBODA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír a Diana Štruplovi, 02.09.2006
Umístění: Praha 1, Pražský hrad, III. nádvoří
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Monolit vysoký téměř 16,5 m byl vztyčen jako památník obětí I. sv. války 3.11.1928 i přesto, že se z něj během dopravy odlomila špička. Ta byla nahrazena zlatem v r. 1996. Přivezen z Mrákotína a vztyčen při příležitosti desetiletého trvání republiky v r. 1928. V kruhovém prostoru vylámeném ve skále pod základy monolitu měl být hrob neznámého vojína.
(Prameny: Jarolímková, Stanislava – Co v průvodcích nebývá 2, Motto, 2007. Rybár, Ctibor – Praha, Olympia, 1975)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'24.9'' E14°24'0.3''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Lidickým dětem

Autor: Vladimír Štrupl, 02.09.2006
Umístění: Praha 1, Pražský hrad, III. nádvoří, katedrála Sv. Víta
Nápis:
BDĚTE LIDÉ
V TOMTO VĚKU NÁS 6 Z LIDIC FAŠISTÉ USMRTILI
FANOUŠEK, KARLÍČEK, VĚRUŠKA, MAŘENKA, ANIČKA A HRONÍK
A OD 1 ROKU DO 16 LET JEŠTĚ 88 LIDICKÝCH DĚTÍ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 02.09.2006
Umístění: Praha 1, Pražský hrad, III. nádvoří, katedrála Sv. Víta, před vstupem do věže
Nápis:
MANŽELÉ ARCH. JAR. A LADISLAVA BENEDIKTOVI.,
JUSTINA DOBRÁ A ING. JOSEF DOBRÝ,PRAHA.,
VLADIMÍR ŠVITORKA Z PRAHY PADL 8.V.1945.,
PAMÁTCE + DR. VĚRY LIŠKOVÉ Z BRNA-KRÁL. POLE.,
MANŽELÉ JAROMÍR A MARIE JANDOVI, PRAHA.,
ANNA JANDOVÁ – DVOŘÁKOVÁ, PRAHA.,
ING. JOSEF KOPEČNÝ S CHOTÍ MARIÍ Z PRAHY.,
DR. B. BOBEK ADVOKÁT, PAMÁTCE FRANTIŠKA BLAŽKY.,
TH. DR. OTAKAR ŠVEC, METROP. KANOVNÍK U SV. VÍTA.,
MARIE A JAN KOULA OBCHODNÍK V PRAZE I.
A SYN J.U.DR. IN MEM. BEDŘICH KOULA,
POPRAVENÝ 17. LISTOP. 1939 V RUZYNI.,
AUG. MLYNÁŘ S MANŽ. ALŽBĚTOU A DCEROU VĚRKOU
Z NOVÉHO HROZENKOVA A BRATISLAVI – L.P. 1948.,
MARIE A JOSEF DOBRÝ ROLNÍK LEDCE U PLZNĚ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jaroslav Vágner

Autor: Vladimír Štrupl, 10.10.2004
Umístění: Praha 1, Pražský hrad, II. nádvoří
Nápis:
PAMÁTCE JAROSLAVA VÁGNERA
DĚLNÍKA HRADNÍ SPRÁVY
PRVNÍ OBĚTI BOJŮ NA HRADĚ
MCMXLVI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20548
Pomník přidal: Vladimír Štrupl