á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: archiv vets.cz

JUDr. Přemysl Šámal

* 4.10.1867 (Praha)
† 9.3.1941 (Berlín)

JUDr. Přemysl Šámal absolvent Právnické fakulty UK, advokát
působil v Ústřední matici školské, Muzeu království českého a v Matici české
přední činitel České strany pokrokové (Masarykovi realisté)
1914 – předseda České strany pokrokové
VIII. 1914 - spoluzakladatel a spoluorganizátor odbojové organizace Maffie
1915 - po odchodu E. Beneše do emigrace stál v jejím čele, jeho zásluhou je, že Maffie nebyla nikdy odhalena; zajišťoval přes spolehlivé spojky styk se zahraničním odbojem a dodával mu důležité informace vojenské, politické, ekonomické i o náladě obyvatel
1917 - ovlivňoval významné národní akce a jejich obsah - Manifest českých spisovatelů, Tříkrálová deklarace apod.
X. 1918 - zúčastňuje se porad českých politiků s E. Benešem v Ženevě, a jen proto se nestal "mužem 28. října"
1918 – 20 - člen Revolučního národního shromáždění
1918 – 19 - první poválečný pražský primátor
1919 - přednosta Kanceláře prezidenta republiky a zůstal jím až do prosince 1938
VI. 1919 - zakladatel zednářské lóže Národ
III. 1939 - v čele odbojové organizace Politické ústředí, orientované na E. Beneše a zahrnující široké politické spektrum, navázal spojení s vojenskou odbojovou organizací Obrana národa
X. 1939 - organizoval protifašistické demonstrace k výročí vzniku republiky 28.10.1939
XI. 1939 – pod úderem Gestapa je PÚ rozbito a jeho členové zatčeni
XII. 1939 – zatčen Gestapem (dle jiných zdrojů 26.1.1940)
1940 – vězněn v řadě nacistických věznic
9.3.1941 - zemřel v berlínské věznici Alt-Moabit na zánět ledvin
1992 in memoriam vyznamenán Řádem Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy
Poznámka:
Jeho syn Jaromír Šámal, profesor ČVUT, byl také účastníkem odboje a byl popraven za stanného práva 5.6.1942.
Jak ve svých pamětech píše profesor V. Černý, byl P. Šámal natolik známou osobností, že byl všemi zainteresovanými politiky i odbojáři zrazován, aby se nepouštěl do další odbojové činnosti. Neuposlechl. Byl sledován Gestapem od samého počátku svých odbojových aktivit, což mu usnadňoval tím, že jeho činnost byla až dětsky nezakonspirovaná a otevřeně se o ní hovořilo i v pražských kavárnách … Německé Gestapo nebyla rakouská policie …

Zdroje (mimo informací z desek):
V. Černý - Paměti, Někomu život – někomu smrt, Internet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Přmysl_Šámal
http://m.ceskenoviny.cz/archiv/zpravy/judr-premysl-samal-prvni-primator-hlavniho-mesta-ceskoslovenske-republiky/13152

VPM:
kameny zmizelých - Praha 1, okres Praha 1
kenotaf - Praha 2, okres Praha 2
pamětní deska - Praha 1, okres Praha 1
pamětní deska - Praha 1, okres Praha 1
pamětní deska - Praha 1, okres Praha 1
pomník - Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
pomník - Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.