Praha 3

Kaple padlých

Autor: Lenka Šimčíková, 19.09.2013
Umístění: Praha 3, U Památníku 1900, Národní památník na Vítkově, kaple padlých
Nápis:
VY, KDOŽ JSTE PADLI BEZ SVÉ VINY
NA BOJIŠTÍCH A KDEKOLI,
DALEKO OD SVÉ DOMOVINY,
VY, KTERÉ NIC UŽ NEBOLÍ,
VY VĚČNÝ SPÁNEK SMRTI SPÍCÍ,
VY BEZEJMENNÍ MUČEDNÍCI,
VY OBĚTI, JIMŽ MY, MY ŽIVÍ
JSME DO DNES ZA VŠE POPLATNI,
VY, PRO NĚŽ TRUCHLÍ ČESKÉ NIVY
A VY, VY VŠICHNI OSTATNÍ,
VY, KTERÉ ZAHUBILI KATI,
VY POUTEM TÉŽE SUDBY SPJATI,
VY, JEJICHŽ ROZPLYNULÁ JMÉNA
JSOU JAKO STÍNY JITŘNÍCH HVĚZD,
VY, AŤ JSI MUŽ A NEBO ŽENA
JSTE DOVEDLI SOU OBĚŤ NÉST,
VY PADLÍ ZA SVÁ LIDSKÁ PRÁVA,
VÁM BUDIŽ VĚČNÁ ČEST A SLÁVA!
VÍTĚZSLAV NEZVAL

VY MUČEDNÍCI, KTERÉ POJÍ
TÁŽ SUDBA, TATÁŽ SMRT, TÝŽ HROB,
VY, KDOŽ JSTE ZAHYNULI V BOJI,
VY Z RŮZNÝCH KRAJIN , Z RŮZNÝCH DOB,
VY, KDOŽ JSTE VŠE, I ŽIVOTY DALI
ZA VZNEŠENÉ SVÉ IDEÁLY,
VY OBĚTI DVOU STRAŠNÝCH VÁLEK,
KDOŽ TRPĚLI JSTE BEZ VINY,
VLEČENI NA POPRAVČÍ ŠPALEK
ZA NESPÁCHANÉ ZLOČINY,
VY ZAHYNULÍ VE VĚZENÍ,
VY PADLÍ I VY UMUČENÍ.
VY VŠICHNI SPÍCÍ V TÉTO SÍNI
POD TOUTO DESKOU Z MRAMORU,
JIMŽ PŘINESLA SMRT DOBRODINÍ,
VY Z KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ,
VY PADLÍ ZA SVÁ LIDSKÁ PRÁVA
VÁM BUDIŽ VĚČNÁ ČEST A SLÁVA!
VÍTĚZSLAV NEZVAL
Poznámka:

- 6. fotografie - informační panel v kapli nalevo od vchodu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Kincl
Doplnění informací: Lenka Šimčíková

Síň osvobození

Autor: Lenka Šimčíková, 19.09.2013
Umístění: Praha 3, U Památníku 1900, Národní památník na Vítkově, síň osvobození
Nápis:
(čelní strana)
PŘI OSVOBOZOVÁNÍ ČESKOSLOVENSKÉHO ÚZEMÍ PADLO: 144 000 VOJÁKŮ RUDÉ ARMÁDY, 55 000 RUMUNSKÝCH VOJÁKŮ, 14 000 CIVILISTŮ, POVSTALCŮ A PARTYZÁNŮ, 2 000 ČESKOSLOVENSKÝCH VOJÁKŮ ZAHRANIČNÍ ARMÁDY, 600 PŘÍSLUŠNÍKŮ RUSKÉ OSVOBOZENECKÉ ARMÁDY, 572 AMERICKÝCH VOJÁKŮ, 111 POLSKÝCH VOJÁKŮ, 29 BRITSKCÝH LETCŮ A MNOHO PŘÍSLUŠNÍKŮ DALŠÍCH NÁRODŮ.
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
(zadní strana)
29. SRPNA 1944 VYPUKLO
SLOVENSKÉ NÁRODNÍ POVSTÁNÍ
19. ZÁŘÍ 1944 SOVĚTSKÝ 3. HORSKÝ SBOR 4. UKRAJINSKÉHO
FRONTU ZAHÁJIL OSVOBOZOVÁNÍ ČSR OD VÝCHODU
6. ŘÍJNA 1944 PŘEKROČILA NA DUKLE PRŮZKUMNÁ ČETA
2. PRAPORU 1. ČS. BRIGÁDY ČS. STÁTNÍ HRANICI
27. ŘÍJNA 1944 RUDÁ ARMÁDA
OSVOBODILA UŽHOROD
4. DUBNA 1945 RUDÁ ARMÁDA
OSVOBODILA BRATISLAVU
18. DUBNA 1945 AMERICKÁ ARMÁDA
ZAHÁJILA OSVOBOZOVÁNÍ ČSR OD ZÁPADU
26. DUBNA 1945 SOVĚTSKÝ
2. UKRAJINSKÝ FRONT OSVOBODIL BRNO
30. DUBNA 1945 SOVĚTSKÝ
2. UKRAJINSKÝ FRONT OSVOBODIL OSTRAVU
1. KVĚTNA 1945 VYPUKLO V PŘEROVĚ PRVNÍ
POVSTÁNÍ V ČESKÝCH ZEMÍ PROTI OKUPANTŮM
1. KVĚTNA 1945 U CHEBU VSTOUPIL DO ČSR KOMBINOVANÝ ODDÍL
VYČLENĚNÝ Z ČS. SAMOSTATNÉ OBRNĚNÉ BRIGÁDY OD DUNKERQUE
5. KVĚTNA 1945 VYPUKLO
POVSTÁNÍ V PRAZE
6. KVĚTNA 1945 AMETRICKÁ
ARMÁDA OSVOBODILA PLZEŇ
7.KVĚTNA 1945 VSTOUPILA DO PRAHY 1. DIVIZE
RUSKÉ OSVOBOZENECKÉ ARMÁDY GEN. A. A. VLASOVA
8. KVĚTNA 1945 NĚMECKÁ POSÁDKA PRAHY
KAPITULOVALA PŘED ČESKOU NÁRODNÍ RADOU
9. KVĚTNA 1945 PŘEDSUNUTÉ JEDNOTKY SOVĚTSKÉHO
1. UKRAJINSKÉHO FRONTU PRONIKLY DO PRAHY
12. KVĚTNA 1945 DOŠLO U MILÍNA NA PŘÍBRAMSKU
K POSLEDNÍ ROZSÁHLÉ OZBROJENÉ AKCI NA ČS. ÚZEMÍ
Poznámka:

- 3. fotografie - informační panel u mramorového sarfofágu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Ústřední síň

Autor: Lenka Šimčíková, 19.09.2013
Umístění: Praha 3, U Památníku 1900, Národní památník na Vítkově, ústřední síň
Nápis:
(bez nápisu)
Poznámka:

- 4. fotografie - informační panel u vchodu do ústřední síně
- 5.- 8. fotografie - problikávající okénka v ústředním síni s medailonky slavných osobností: českých (např. Václav Havel, Ladislav Rašín, Pavel Tigrid a mnoho dalších) či německých (např. Wenzel Jaksch)
- 9. - 10.fotografie - reliéfy po stranách síně


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Kincl
Doplnění informací: Lenka Šimčíková

Mauzoleum

Autor: Lenka Šimčíková, 19.09.2013
Umístění: Praha 3, U Památníku 1900, Národní památník na Vítkově, mauzoleum pod síni osvobození
Nápis:
KLEMENT GOTTWALD
23.11.1996 - 14.3.1953
Poznámka:

- tento prostor byl vybudován jako mauzoleum Klementa Gottwalda (1954 - 1962), nyní slouží jako výstavní prostory ,,Laboratoř moci" připomínající zázemí pro mumifikaci těla či komunistickou propagandu 50. let


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Kameny zmizelých - Irena Krejčová

Autor: Vladimír Štrupl, 19.08.2018
Umístění: Praha 3, Velehradská 1/88, nalevo od vchodu, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽILA
IRENA KREJČOVÁ
NAR. 1884
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V MALÉM TROSTINCI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Karel Janoušek

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Viklefova 7/1721, Žižkova
Nápis:
ZA OSVOBOZENÍ DRAHÉ VLASTI
POLOŽIL SVŮJ MLADÝ NADĚJNÝ ŽIVOT
MŮJ JEDINÝ SYN
KAREL JANOUŠEK
+26.VIII.1928 +8.V.1945
NA VĚČNOU PAMĚŤ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0003-38305
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pamětní deska Oběti 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Viklefova 8/1825, Žižkov
Nápis:
ZDE PADL 6. 5. 1945
NEZNÁMÝ HRDINA
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20860
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Josef Skružný

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Viklefova 18/1812, Žižkov
Nápis:
ZDE PADL ZA VLAST
JOSEF SKRUŽNÝ
V STÁŘÍ 18 LET.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20853
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska František Šimek

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Viklefova 22/1814, Žižkov
Nápis:
ZDE PADL 5. 5. 1945
FRANTIŠEK ŠIMEK
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20852
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 14.02.2005
Umístění: Praha 3, Vinohradská 1438/70
Nápis:
Z TOHOTO DOMU ODEŠLI, ABY SE VÍCE NEVRÁTILI
A STALI SE OBĚTÍ NĚMECKÉ ZLOVŮLE:
FRANTIŠEK VLADYKA UZENÁŘSKÝ DĚLNÍK
٭ 30. VIII. 1919, ZATČEN 5. XI. 1941, ZEMŘ. 29. III. 1942
V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE MAUTHAUSENU.
FRANTIŠEK ŠEREDA TOVÁRNÍK
٭ 2. III. 1904 A BYL DNE 23. VI. 1944 ZASTŘELEN
V NETÍNSKÉM LESE U VEL. MEZIŘÍČÍ.
ING. FERD. BLAVIC ŘEDITEL PRŮMYSL. ŠKOLY
٭ 16. VII. 1888, ZATČEN 6. VII. 1944, ZEMŘ. 9. I. 1945
V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE V LITOMĚŘICÍCH.
KVĚT VÍTĚZSTVÍ, JEŽ V RUKOU MÁME,
JE NAŠÍ KRVÍ NAPOJEN.
DNES ŽIVI, MRTVÝM PŘÍSAHÁME,
MŮŽETE KLIDNĚ SPÁT SVŮJ SEN!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°04'39.05'' E14°27'13.02''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl