Praha 3

Pomník Jan Žižka

Autor: Jan Kincl, 07.11.2010
Umístění: Praha 3, U Památníku 1900, u západní strany památníku pod jezdeckou sochou J. Žižky
Nápis:
JANU ŽIŽKOVI Z TROCNOVA
SVÉMU ZAKLADATELI MĚSTO TÁBOR
1420 - 1920

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jitka Lenková

Pomník Jan Žižka

Autor: Vladimír Štrupl, 13.06.2007
Umístění: Praha 3, U Památníku 1900, Národní památník na Vítkově
Nápis:
bez nápisu
[Jan Žižka]
Poznámka:

- [] - text uvedený v této závorce se na pomníku nevyskytuje, slouží k přechodu do sekce "Jména z pomníků"
- více informací např na: http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_pam%C3%A1tn%C3%ADk_na_V%C3%ADtkov%C4%9B#.C5.BDi.C5.BEkova_socha


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Dominik Náplava

Autor: Milena Kolaříková, 11.11.2014
Umístění: Praha 3, U Památníku 1600/2, Armádní muzeum Žižkov
Nápis:
294914 PIONEER
D. NAPLAVA
CANADIAN PIONEERS
12TH NOVEMBER 1917 AGE 25

LEHKOU TI ZEME BELGIE
CHLOUBO MATKY CECHIE
Poznámka:

Původní náhrobní kámen z britského vojenského hřbitova Tyne Cot Cemetery (Belgie), obnova některých náhrobků byla provedena v roce 2013. Díky Mileně Kolaříkové byl tento kámen převezen do České republiky a uložen ve Vojenském muzeu v Praze. Je to unikátní akce, protože hlavní direktiva CWGC (Komise Britského společenství pro válečné hroby) ukládá rozdrcení starých náhrobních kamenů se jménem, jednak aby je někdo nezneužil, jednak aby dotyčný voják nebyl vzpomínán CWGC dvakrát.
Další foto v příloze - náhrobek na původní místě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milena Kolaříková

Pomník Alois Štorch

Autor: Milena Kolaříková, 11.11.2014
Umístění: Praha 3, U Památníku 1600/2, Armádní muzeum Žižkov
Nápis:
LA MORIBONDA AUSTRIA
QUI GIUSTIZIO UN
GUERRIERO LIBERATORE
STORCH ALOISIO
VOLONTARIO CZECOSLOVACCO
IN ITALIA.
PASSEGGIERO PORGI IL
TUO NOBILE OMAGGIO
ALL EROE CHE GIACE QUI
TRANQUILLO DEL PROPRIO
DOVERE GOMPIUTO. VIGILANDO
SULLA PATRIA LIBERATA.
4. V11. 1918.

UMÍRAJÍCÍ RAKOUSKO
POPRAVILO ZDE
BOJOVNÍKA ZA SVOBODU
BR. ALOISE STORCHA
ČESKO-SLOV. DOBROVOLNÍKA.
POUTNÍČE POKLOŇ SE MU!
ON TRPĚL PRO VLASŤ!
ZDE ODPOČÍVÁ S VĚDOMÍM
VYKONANÉ POVINOSTI!
Poznámka:

Původní pomník z místa popravy Aloise Štorcha v Rivě del Garda, nyní uložen v Armádním muzeu. (VUA Praha uvádí jiné místo popravy).

Alois Štorch, *20.6.1893, Česká Lípa, poslední hodnost v R-U armádě - desátník, 13. děl. pl., hodnost v legiích - vojín, 39.p.pl, zajetí: 26.5.1918, datum přihlášení do legií:17.6.1918, zajat R-U armádou v Rivě a popraven v Arcu. (zdroj: VUA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milena Kolaříková
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 23.10.2005
Umístění: Praha 3, U Památníku 1600/2, v budově VHÚ
Nápis:
1939-1945
LETCI KTEŘÍ DALI VŠE ZA SVOBODU
THOSE WHO CAVE THEIR LIVES FOR FREEDOM
//následuje přes 500 jmen//
ČEST JEJICH PAMÁTCE
Poznámka:

Chybí jména jednotlivých letců.
Jde o originál desky převezený z Velké Británie. Kopie je zde: https://www.vets.cz/vpm/40861-pametni-deska-obetem-2-svetove-valky/#40861-pametni-deska-obetem-2-svetove-valky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska československé pomoci Izraeli

Autor: Josef Kareš, 15.03.2012
Umístění: Praha 3, U Památníku 1600/2, Žižkov, Armádní muzeum, v budově
Nápis:
PODĚKOVÁNÍ
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLICE
ZA POMOC V OSVOBOZENECKÉ VÁLCE
IZRAELE V ROCE 1948, PŘI VÝCVIKU LETCŮ,
VÝSADKÁŘŮ A PŘÍSLUŠNÍKŮ LETECKÝCH
A POZEMNÍCH VOJSK A ZA DODÁVKY
ZBRANÍ A VOJENSKÉ TECHNIKY
SDRUŽENÍ BÝVALÝCH VOJÁKŮ HAGANAH

IN DEFERENCE
TO CZECHOSLOVAK REPUBLIC
FOR HER SUPPORT DURING THE WAR
OF INDEPENDENCE OF ISRAEL IN 1948,
IN TRAINING PILOTS, PARATROOPERS
AND OTHER MEMBERS OF THE AIR
AND LAND FORCES, AND FOR THE DELIVERY
OF ARMS AND MILITARY EQUIPMENT
ASSOCIATION OF THE VETERANS OF THE HAGANAH

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska židovským bojovníkům

Autor: Josef Kareš, 15.03.2012
Umístění: Praha 3, U Památníku 1600/02, Žižkov, Armádní muzeum, v budově
Nápis:
PAMÁTCE
ŽIDOVSKÝCH BOJOVNÍKŮ A DOBROVOLNÍKŮ
VÝSADKÁŘŮ Z EREC IZRAELE, BOJUJÍCÍCH
ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY PROTI NACISMU
V ČESKOSLOVENSKÝCH JEDNOTKÁCH
A PARTYZÁNSKÝCH SKUPINÁCH
SDRUŽENÍ BÝVALÝCH VOJÁKŮ HAGANAH

IN HONOR AND MEMORY
TO THE JEWS WHO FOUGHT WITH
THE CZECHOSLOVAK ARMIES
AND THE PARTISAN GROUPS DURING
THE SECOND WORLD WAR, AND TO THE
PARATROOPERS WHO VOLUNTEERED
FROM ERETZ ISRAEL AND JOINED THEM
IN THE WAR AGAINST THE NAZIS
ASSOCIATION OF THE VETERANS OF THE HAGANAH

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pamětní deska Obětem komunismu

Autor: Jan Kincl, 21.01.2011
Umístění: Praha 3, U Památníku 1900, Národní památník na Vítkově, kolumbárium, výklenek vlevo od vchodu
Nápis:
ppor. Boháč František 2. 10. 1914-14. 6. 1951
mjr. Černý René 26.7.16914 – 23. 5. 1950
mjr. gšt. Gonic Josef 4. 3. 1902 – 18. 7. 1949
por. Gruber Bohumil 4.12.1900-21.4.1953
voj. Hejna Jiří 27.11.1930- 9.8.1952
por. Chovan Jiří 28.12.1926-8.11.1951
kpt. Jand Vratislav 1.8.1913-5.11.1949
kpt. Kučera Josef 15.1.1916-14.11.1952
čet. Lednický Augustin 1.8.1924-10.10.1950
voj. Linder Ladislav 19.12.1924-19.5.1950
mjr. Morávek Miloš 24.10.1911-1..1950
mjr. Nechanský Jaromír 4.12.1916-15.6.1950
mjr.Novák Ctibor 25.10.1902-2.5.1955
gen. Píka Heliodor 3.7.1897-21.6.1949
mjr. Plešmíd Miroslav 15.3.1912-25.5.1950
mjr. Pohl Josef 15.4.1911-25.5.1950
mjr. Prokeš Květoslav 2.6.1897-5.11.1949
npor. Rešetko Jan 4.8.1917-21.4.1953
pplk. Robotka Josef 25.2.1906-12.11.1952
kpt. Sabela Karel 12.12.1917-18.7.1949
pplk. Skokan František 12.10.1912-7.10.1950
pplk. Sok-Sieger Vilém 31.12.1902-18.7.1949
plk. Svoboda Ladislav 6.1.1893-13.11.1952
mjr. Šatana Claudius 13.9.1916-7.10.1950
star. Spiriak František 24.12.1920-14.10.1952
voj. Volf Karel 13.6.1932-24.3.1955
kpt. Ženíšek Václav 10.9.1917-13.11.1952
mjr. Žingor Viliam 30.7.1912-18.12.1950
št.pl.Vošahlík Miloslav 4.1911-11.6.1951
voj. Vůjta Jan 10.4.1928-20.12.1958

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Kincl

Národní památník na Vítkově - kolumbárium

Autor: Lenka Šimčíková, 19.09.2013
Umístění: Praha 3, U Památníku 1900, Národní památník na Vítkově, kolumbárium
Nápis:
ZBOROV
1917
DUKLA
1944

ING. ALOIS ELIÁŠ
ARMÁDNÍ GENERÁL
*29.9.1890 POPRAVEN 19.6.1942

JAROSLAVA ELIÁŠOVÁ
ROZENA KOSÁKOVÁ
*10.11.1894 †9.8.1981
Poznámka:

Dne 7. 5. 2006 byl po 64 letech pochován armádní generál Ing. Alois Eliáš (1890-1942), předseda protektorátní vlády, který byl jako spolupracovník londýnské exilové vlády v čele s dr. Benešem v roce 1942 popraven. Pietní akt byl proveden s vojenskými poctami v prostoru hrobu neznámého vojína na Vítkově. Spolu s jeho urnou byla uložena i urna jeho manželky Jaroslavy.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-33372
Souřadnice: N50°05'18.4'' E14°26'57.6''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Lenka Šimčíková, Jan Kincl

Památné místo Obětem 2. světové války, Rudolf Medek a Památník osvobození

Autor: Vladimír Štrupl, 18.10.2014
Umístění: Praha 3, U Památníku 1600/2, ve vstupní hale Armádního muzea Žižkov
Nápis:
Deska nahoře, nalevo od busty:
V TĚCHTO PROSTORÁCH NĚKDEJŠÍHO
PAMÁTNÍKU OSVOBOZENÍ VZNIKLO
BEZPROSTŘEDNĚ PO 15. BŘEZNU 1939
JEDNO Z PRVNÍCH OHNISEK ODPORU PROTI
NACISTICKÝM OKUPANTŮM, DO DĚJIN
VSTOUPILO TVORBOU VÝZNAMNÉHO
ODBOJOVÉHO ČASOPISU "V BOJ".

Deska uprostřed, nalevo od busty:
(reliéf čs. lva)
VĚRNOST VLASTI OSVĚDČILI
A ODKAZ NÁRODNÍHO ODBOJE Z LET 1914-1918
NAPLNILI NEJVYŠŠÍ OBĚTÍ V LETECH 1939-1945
TITO PRACOVNÍCI PAMÁTNÍKU OSVOBOZENÍ:
brig. gen. in memoriam FRANTIŠEK POHUNEK
17.2.1896 Praha - 1.10.1941 Praha
plk. gšt. in memoriam FRANTIŠEK COUFAL
7.1.1892 Radotice - 1.10.1941 Praha
plk. pěch. in memoriam BOHDAN KASPER
6.7.1891 Staré Sedlo - 1.10.1941 Praha
pplk. konc. in memoriam JAROSLAV BOHÁČ
11.9.1894 Mladá Vožice - 24.4.1944 Brieg
plk. konc. in memoriam JAROSLAV RIEDL
2.1.1893 - 1945 datum a místo skonu neznámé
šprap. kanc. in memoriam FRANTIŠEK MÜLLER
15.5.1897 Jaroměř - 24.6.1944 Praha
FRANTIŠEK MANDÍK
5.5.1890 - 3.10.1941 Praha
VOJTĚCH PREISSIG
31.7.1873 Světec - 11.6.1944 Dachau

Deska dole, nalevo od busty:
ČEST JEJICH PROFESIONALITĚ,
NEOHROŽENOSTI A PAMÁTCE!

Uprostřed desek je umístěna bronz. busta gen. Rudolfa Medka

Deska nahoře, napravo od busty:
GENERÁL RUDOLF MEDEK
8.1.1890 HRADEC KRÁLOVÉ - 22.8.1940 PRAHA
PŘEDNOSTA PAMÁTNÍKU ODBOJE 1920-1929
ŘEDITEL PAMÁTNÍKU OSVOBOZENÍ 1929-1939

Deska uprostřed, napravo od busty:
PAMÁTNÍK OSVOBOZENÍ VZNIKL 28. ŘÍJNA 1929.
USTANOVEN BYL NA ZÁKLADĚ SLOUČENÍ
PAMÁTNÍKU ODBOJE, VOJENSKÉHO ARCHIVU
A VOJENSKÉHO MUZEA REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
A ARCHIVU NÁRODNÍHO OSVBOZENÍ.
GEN. RUDOLF MEDEK
V PLODNÉ SPOLUPRÁCI S JAROSLAVEM WERSTADTEM
UTVOŘILI IDEOVÝ A ORGANIZAČNÍ ZÁKLAD
PRO VŠESTRANNOU PÉČI O UCHOVÁNÍ ODKAZU
BOJE ZA STÁTNÍ SAMOSTATNOST Z LET 1914-1918.

MUZEUM PAMÁTNÍKU OSVOBOZENÍ
SLAVNOSTNĚ OTEVŘEL
PREZIDENT OSVOBODITEL TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK
2. ČERVENCE 1932 V DEN VÝROČÍ VÍTĚZNÉHO BOE
ČS. DOBROVOLNÍKŮ U ZBOROVA Z ROKU 1917.

Deska dole, napravo od busty:
OBNOVA STÁTNÍ SUVERENITY VEDLA V ČERVNU 1945
KE VZNIKU VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU,
JENŽ NAVÁZAL NA NĚKDEJŠÍ PAMÁTNÍK OSVOBOZENÍ.
POSLÁNÍ NOVÉHO ÚSTAVU VŠEOBECNĚ VYTYČIL
PREZIDENT BUDOVATEL EDVARD BENEŠ.
Poznámka:

Jedná se o celkem 6 pamětních bronzových desek a bustu gen. R. Medka


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi