Pamětní desky Obětem vojenských misí

Autor: Jitka Lenková, 04.06.2011
Umístění: Praha 3, U Památníku 1900, Národní památník na Vítkově, kolumbárium, výklenek vpravo od vchodu
Nápis:
ppor. in memoriam
VALEŠ Petr
* 25. 5. 1973
+ 5. 8. 1995
mise UNCRO

ppor. in memoriam
ZEMAN Luděk
* 11. 5. 1958
+ 5. 8. 1995
mise UNCRO

kpt.
PALOV Josef
* 26. 4. 1961
+ 25. 3. 1995
v misi UNPROFOR

čet.
HOS Petr
* 28. 4. 1970
+ 21. 3. 1995
v misi UNPROFOR

ppor.
MARTÍNEK Václav
* 2. 6. 1951
+ 13. 1. 1994
v misi UNPROFOR

rtm.
RIGO Igor
+ 22. 4. 1993
v misi UNPROFOR

ppor. in memoriam
ŠIMONKA Petr
* 12. 3. 1970
+ 19. 2. 1991
Saudská Arábie

ppor. in memoriam
MAUER Pavel
* 15. 4. 1978
+ 22. 5. 2003
v operaci
Enduring Freedom

ppor. in memoriam
HENDRICH Vlastislav
* 25. 12. 1978
+ 14. 9. 2002
v misi KFOR

ppor. in memoriam
SEVERA Luděk
* 11. 4. 1978
+ 14. 9. 2002
v misi KFOR

ppor. in memoriam
ZAPADLO Ivan
* 16. 6. 1978
+ 13. 7. 2001
v misi SFOR

ppor. in memoriam
NASAVRCKÝ Jaromír
* 30. 5. 1960
+ 25. 10. 1998
v misi SFOR

mjr. in memoriam
SAMEC Rostislav
* 28. 3. 1967
+ 25. 10. 1998
v misi SFOR

mjr. in memoriam
VÁVRŮ Bohumil
* 27. 8. 1953
+ 25. 10. 1998
v misi SFOR

por. in memoriam
WERNER Adrian
* 3. 12. 1979
+ 9. 10. 2011
v operaci
ISAF-OMLT Afghánistán

por. in memoriam
VYROUBAL Robert
* 24. 1. 1980
+ 31. 5. 2011
v operaci
ISAF-OMLT Afghánistán


prap. in memoriam
VACULÍK Radim
* 5. 4. 1979
+ 30. 4. 2006
v operaci PRT
Afghánistán

por. in memoriam
ŠTĚRBA Milan
* 25. 8. 1973
+ 17. 3. 2008
v operaci
2 SOG VP Afghanistán

rtn. Nikolaj
MARTYNOV
* 29. 9. 1979
+ 3. 5. 2006
v operaci PRT
Afghánistán

št. prap in memorian
BENEŠ David

št. prap in memorian
KLUSÁK Ivo

št. prap in memorian
LIESKOVAN Jaroslav

št. prap in memorian
LIGAČ Libor

št. prap in memorian
ŠENKÝŘ Jan

št. prap in memorian
ŠTĚPÁNEK Patrik

št. prap in memorian
MARCIN Martin

št. prap in memorian
BENEŠ Kamil

št. prap in memorian
PROCHÁZKA Tomáš

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jitka Lenková
Doplnění informací: Jan Kincl

Národní památník na Vítkově

Autor: Lenka Šimčíková, 19.09.2013
Umístění: Praha 3, U Památníku 1900, Národní památník na Vítkově
Nápis:
SLÁVA HRDINŮM PADLÝM ZA VLAST
Poznámka:

- Památník byl vystavěn v letech 1929-1938 k poctě účastníků boje za vznik Československé republiky (Památník Národního osvobození); za okupace sloužil něm. armádě jako skladiště. Po osvobození v r. 1945 byl upravován a po r. 1948 byl využit k propagaci komunistického režimu. Od r. 1989 se pro něj hledá využití.
- 8. fotografie - sousoší nacházející se v zadním prostoru památníku u fontány, již odtraněno
- 9. a 10. fotografie - reliéfy na velkých bronzových vratech za jezdeckou sochou Jana Žižky
- 11. a 12. fotografie - velký sál památníku


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'18.4'' E14°26'57.56''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Lenka Šimčíková, Jan Kincl

Pomník Jan Žižka

Autor: Jan Kincl, 07.11.2010
Umístění: Praha 3, U Památníku 1900, u západní strany památníku pod jezdeckou sochou J. Žižky
Nápis:
JANU ŽIŽKOVI Z TROCNOVA
SVÉMU ZAKLADATELI MĚSTO TÁBOR
1420 - 1920

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jitka Lenková

Pomník Jan Žižka

Autor: Vladimír Štrupl, 13.06.2007
Umístění: Praha 3, U Památníku 1900, Národní památník na Vítkově
Nápis:
bez nápisu
[Jan Žižka]
Poznámka:

- [] - text uvedený v této závorce se na pomníku nevyskytuje, slouží k přechodu do sekce "Jména z pomníků"
- více informací např na: http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_pam%C3%A1tn%C3%ADk_na_V%C3%ADtkov%C4%9B#.C5.BDi.C5.BEkova_socha


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pamětní deska Obětem komunismu

Autor: Jan Kincl, 21.01.2011
Umístění: Praha 3, U Památníku 1900, Národní památník na Vítkově, kolumbárium, výklenek vlevo od vchodu
Nápis:
ppor. Boháč František 2. 10. 1914-14. 6. 1951
mjr. Černý René 26.7.16914 – 23. 5. 1950
mjr. gšt. Gonic Josef 4. 3. 1902 – 18. 7. 1949
por. Gruber Bohumil 4.12.1900-21.4.1953
voj. Hejna Jiří 27.11.1930- 9.8.1952
por. Chovan Jiří 28.12.1926-8.11.1951
kpt. Jand Vratislav 1.8.1913-5.11.1949
kpt. Kučera Josef 15.1.1916-14.11.1952
čet. Lednický Augustin 1.8.1924-10.10.1950
voj. Linder Ladislav 19.12.1924-19.5.1950
mjr. Morávek Miloš 24.10.1911-1..1950
mjr. Nechanský Jaromír 4.12.1916-15.6.1950
mjr.Novák Ctibor 25.10.1902-2.5.1955
gen. Píka Heliodor 3.7.1897-21.6.1949
mjr. Plešmíd Miroslav 15.3.1912-25.5.1950
mjr. Pohl Josef 15.4.1911-25.5.1950
mjr. Prokeš Květoslav 2.6.1897-5.11.1949
npor. Rešetko Jan 4.8.1917-21.4.1953
pplk. Robotka Josef 25.2.1906-12.11.1952
kpt. Sabela Karel 12.12.1917-18.7.1949
pplk. Skokan František 12.10.1912-7.10.1950
pplk. Sok-Sieger Vilém 31.12.1902-18.7.1949
plk. Svoboda Ladislav 6.1.1893-13.11.1952
mjr. Šatana Claudius 13.9.1916-7.10.1950
star. Spiriak František 24.12.1920-14.10.1952
voj. Volf Karel 13.6.1932-24.3.1955
kpt. Ženíšek Václav 10.9.1917-13.11.1952
mjr. Žingor Viliam 30.7.1912-18.12.1950
št.pl.Vošahlík Miloslav 4.1911-11.6.1951
voj. Vůjta Jan 10.4.1928-20.12.1958

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Kincl

Národní památník na Vítkově - kolumbárium

Autor: Lenka Šimčíková, 19.09.2013
Umístění: Praha 3, U Památníku 1900, Národní památník na Vítkově, kolumbárium
Nápis:
ZBOROV
1917
DUKLA
1944

ING. ALOIS ELIÁŠ
ARMÁDNÍ GENERÁL
*29.9.1890 POPRAVEN 19.6.1942

JAROSLAVA ELIÁŠOVÁ
ROZENA KOSÁKOVÁ
*10.11.1894 †9.8.1981
Poznámka:

Dne 7. 5. 2006 byl po 64 letech pochován armádní generál Ing. Alois Eliáš (1890-1942), předseda protektorátní vlády, který byl jako spolupracovník londýnské exilové vlády v čele s dr. Benešem v roce 1942 popraven. Pietní akt byl proveden s vojenskými poctami v prostoru hrobu neznámého vojína na Vítkově. Spolu s jeho urnou byla uložena i urna jeho manželky Jaroslavy.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-33372
Souřadnice: N50°05'18.4'' E14°26'57.6''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Lenka Šimčíková, Jan Kincl

Kaple padlých

Autor: Lenka Šimčíková, 19.09.2013
Umístění: Praha 3, U Památníku 1900, Národní památník na Vítkově, kaple padlých
Nápis:
VY, KDOŽ JSTE PADLI BEZ SVÉ VINY
NA BOJIŠTÍCH A KDEKOLI,
DALEKO OD SVÉ DOMOVINY,
VY, KTERÉ NIC UŽ NEBOLÍ,
VY VĚČNÝ SPÁNEK SMRTI SPÍCÍ,
VY BEZEJMENNÍ MUČEDNÍCI,
VY OBĚTI, JIMŽ MY, MY ŽIVÍ
JSME DO DNES ZA VŠE POPLATNI,
VY, PRO NĚŽ TRUCHLÍ ČESKÉ NIVY
A VY, VY VŠICHNI OSTATNÍ,
VY, KTERÉ ZAHUBILI KATI,
VY POUTEM TÉŽE SUDBY SPJATI,
VY, JEJICHŽ ROZPLYNULÁ JMÉNA
JSOU JAKO STÍNY JITŘNÍCH HVĚZD,
VY, AŤ JSI MUŽ A NEBO ŽENA
JSTE DOVEDLI SOU OBĚŤ NÉST,
VY PADLÍ ZA SVÁ LIDSKÁ PRÁVA,
VÁM BUDIŽ VĚČNÁ ČEST A SLÁVA!
VÍTĚZSLAV NEZVAL

VY MUČEDNÍCI, KTERÉ POJÍ
TÁŽ SUDBA, TATÁŽ SMRT, TÝŽ HROB,
VY, KDOŽ JSTE ZAHYNULI V BOJI,
VY Z RŮZNÝCH KRAJIN , Z RŮZNÝCH DOB,
VY, KDOŽ JSTE VŠE, I ŽIVOTY DALI
ZA VZNEŠENÉ SVÉ IDEÁLY,
VY OBĚTI DVOU STRAŠNÝCH VÁLEK,
KDOŽ TRPĚLI JSTE BEZ VINY,
VLEČENI NA POPRAVČÍ ŠPALEK
ZA NESPÁCHANÉ ZLOČINY,
VY ZAHYNULÍ VE VĚZENÍ,
VY PADLÍ I VY UMUČENÍ.
VY VŠICHNI SPÍCÍ V TÉTO SÍNI
POD TOUTO DESKOU Z MRAMORU,
JIMŽ PŘINESLA SMRT DOBRODINÍ,
VY Z KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ,
VY PADLÍ ZA SVÁ LIDSKÁ PRÁVA
VÁM BUDIŽ VĚČNÁ ČEST A SLÁVA!
VÍTĚZSLAV NEZVAL
Poznámka:

- 6. fotografie - informační panel v kapli nalevo od vchodu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Kincl
Doplnění informací: Lenka Šimčíková

Síň osvobození

Autor: Lenka Šimčíková, 19.09.2013
Umístění: Praha 3, U Památníku 1900, Národní památník na Vítkově, síň osvobození
Nápis:
(čelní strana)
PŘI OSVOBOZOVÁNÍ ČESKOSLOVENSKÉHO ÚZEMÍ PADLO: 144 000 VOJÁKŮ RUDÉ ARMÁDY, 55 000 RUMUNSKÝCH VOJÁKŮ, 14 000 CIVILISTŮ, POVSTALCŮ A PARTYZÁNŮ, 2 000 ČESKOSLOVENSKÝCH VOJÁKŮ ZAHRANIČNÍ ARMÁDY, 600 PŘÍSLUŠNÍKŮ RUSKÉ OSVOBOZENECKÉ ARMÁDY, 572 AMERICKÝCH VOJÁKŮ, 111 POLSKÝCH VOJÁKŮ, 29 BRITSKCÝH LETCŮ A MNOHO PŘÍSLUŠNÍKŮ DALŠÍCH NÁRODŮ.
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
(zadní strana)
29. SRPNA 1944 VYPUKLO
SLOVENSKÉ NÁRODNÍ POVSTÁNÍ
19. ZÁŘÍ 1944 SOVĚTSKÝ 3. HORSKÝ SBOR 4. UKRAJINSKÉHO
FRONTU ZAHÁJIL OSVOBOZOVÁNÍ ČSR OD VÝCHODU
6. ŘÍJNA 1944 PŘEKROČILA NA DUKLE PRŮZKUMNÁ ČETA
2. PRAPORU 1. ČS. BRIGÁDY ČS. STÁTNÍ HRANICI
27. ŘÍJNA 1944 RUDÁ ARMÁDA
OSVOBODILA UŽHOROD
4. DUBNA 1945 RUDÁ ARMÁDA
OSVOBODILA BRATISLAVU
18. DUBNA 1945 AMERICKÁ ARMÁDA
ZAHÁJILA OSVOBOZOVÁNÍ ČSR OD ZÁPADU
26. DUBNA 1945 SOVĚTSKÝ
2. UKRAJINSKÝ FRONT OSVOBODIL BRNO
30. DUBNA 1945 SOVĚTSKÝ
2. UKRAJINSKÝ FRONT OSVOBODIL OSTRAVU
1. KVĚTNA 1945 VYPUKLO V PŘEROVĚ PRVNÍ
POVSTÁNÍ V ČESKÝCH ZEMÍ PROTI OKUPANTŮM
1. KVĚTNA 1945 U CHEBU VSTOUPIL DO ČSR KOMBINOVANÝ ODDÍL
VYČLENĚNÝ Z ČS. SAMOSTATNÉ OBRNĚNÉ BRIGÁDY OD DUNKERQUE
5. KVĚTNA 1945 VYPUKLO
POVSTÁNÍ V PRAZE
6. KVĚTNA 1945 AMETRICKÁ
ARMÁDA OSVOBODILA PLZEŇ
7.KVĚTNA 1945 VSTOUPILA DO PRAHY 1. DIVIZE
RUSKÉ OSVOBOZENECKÉ ARMÁDY GEN. A. A. VLASOVA
8. KVĚTNA 1945 NĚMECKÁ POSÁDKA PRAHY
KAPITULOVALA PŘED ČESKOU NÁRODNÍ RADOU
9. KVĚTNA 1945 PŘEDSUNUTÉ JEDNOTKY SOVĚTSKÉHO
1. UKRAJINSKÉHO FRONTU PRONIKLY DO PRAHY
12. KVĚTNA 1945 DOŠLO U MILÍNA NA PŘÍBRAMSKU
K POSLEDNÍ ROZSÁHLÉ OZBROJENÉ AKCI NA ČS. ÚZEMÍ
Poznámka:

- 3. fotografie - informační panel u mramorového sarfofágu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Ústřední síň

Autor: Lenka Šimčíková, 19.09.2013
Umístění: Praha 3, U Památníku 1900, Národní památník na Vítkově, ústřední síň
Nápis:
(bez nápisu)
Poznámka:

- 4. fotografie - informační panel u vchodu do ústřední síně
- 5.- 8. fotografie - problikávající okénka v ústředním síni s medailonky slavných osobností: českých (např. Václav Havel, Ladislav Rašín, Pavel Tigrid a mnoho dalších) či německých (např. Wenzel Jaksch)
- 9. - 10.fotografie - reliéfy po stranách síně


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Kincl
Doplnění informací: Lenka Šimčíková

Mauzoleum

Autor: Lenka Šimčíková, 19.09.2013
Umístění: Praha 3, U Památníku 1900, Národní památník na Vítkově, mauzoleum pod síni osvobození
Nápis:
KLEMENT GOTTWALD
23.11.1996 - 14.3.1953
Poznámka:

- tento prostor byl vybudován jako mauzoleum Klementa Gottwalda (1954 - 1962), nyní slouží jako výstavní prostory ,,Laboratoř moci" připomínající zázemí pro mumifikaci těla či komunistickou propagandu 50. let


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Lenka Šimčíková