Praha 6

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 06.11.2005
Umístění: Praha 6, Libocká, před domem 6/43
Nápis:
MRTVÝCH BOJOVNÍKŮ
SDRUŽENÉ KORPORACE LIBOCKÉ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21732
Souřadnice: N50°5'13.94'' E14°19'43.71''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jan Zelenka-Hajský

Autor: Vladimír Štrupl, 06.11.2005
Umístění: Praha 6, Libocká 6/43, Liboc, budova bývalé školy
Nápis:
Zde
mláděž učil a vychovával
ředitel
JAN ZELENKA-HAJSKÝ.
dne 11.VI.1942
obětoval život pro vlast.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-18902
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Karel Vlášek - místo je zrušené

Autor: Vladimír Štrupl, 06.11.2005
Umístění: Praha 6, Libocká 274/33, Liboc
Nápis:
DOROSTENEC SOKOLA V LIBOCI
KAREL VLÁŠEK
19 16/12 44
POLOŽIL ŽIVOT ZA VLAST
Poznámka:

- v roce 2018 dům shořel a byl zbořen, další osud desky není znám
- Karel Vlášek zahynul v Terezíně


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21735
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pietní místo Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 04.04.2006
Umístění: Praha 6, Libocká, v kapli kostela sv. Fabiána a Šebestiána
Nápis:
(obraz nalevo)
1939-1945
VZPOMÍNEJME V MODLITBĚ UMUČENÝCH A PADLÝCH OBĚ
TÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY A KVĚTNOVÉ REVOLUCE Z R. 1945

MILOSLAV MĚŠŤAN
z Liboce, nar. 14.VII.1926 v Praze II, zemřel 7.VI.1945 v nemocnici mil. sester v Praze III po těžkém zranění 8.V.1945 u kláštera v Břevnově

JIŘÍ JUKL
absolvent obch. akademie z Břevnova-Petřin č. 832, zemřel 9.V.1945, zasažen granátem v Praze IV

JINDŘICH KULÍŠEK
klempíř, z Vokovic č. 4, nar. 26.VI.1916 v Bystrém u Poličky, zemřel 8.V.1945, střelen do prsou u kláštera v Břevnově

KAREL VLÁŠEK
abiturient reál. gymnasia z Liboce č. 274, nar. 1.VII.1924 v Drhovli u Písku, zemřel 16.XII.1944 v Terezíně, obviněn z velezrady

JAN SOMOL
úředník z Břevnova-Petřin č. 1700, nar. 14.V.1915 v Praze III, zemřel 5.V.1945 zasažen střelou při hájení Prahy

LEOPOLD FELIX
truhlář v Liboci č. 9, nar. 19.V.1888 v Telči, zemřel 8.V.1945 u kláštera v Břevnově vykrvácením z rány v prsou

ANNA KABELÁČOVÁ
manželka zřízence E.P. z Vokovic č. 302, narozená 24.VIII.1902 v Habrovčovicích okr. Ledeč n. Sáz., zemřela 5.V.1945 zasažena střelou v Jenečské ulici v Liboci

JIŘÍ STANĚK
absolvent reál. gymnasia z Břevnova-Petřin č. 1304, nar. 11.III.1921, zatčen gestapem pro vydávání illeg. časopisu „Předvoj“ a vedení revol. skupiny, popraven 2.V.1945 V Terezíně

ŠTĚPÁN HOLÝ
z Dolního Liboce č. 46, nar. r. 1900 v Topolčanech, zastřelen 9.V.1945 u Masarykovy koleje v Praze-Dejvicích

VÁCLAV KALKUŠ
elektromontér z Veleslavína č. 194,
nar. 30.IX.1902 v Trhových Svinech, popraven 21.11.1944 v Halle nad Sálou

(kovová deska uprostřed)
VĚRNI PŘÍSAZE VĚRNI VLASTI
AŽ K SMRTI
V DEN SV. VÁCLAVA V RUZYŇSKÝCH KA-
SÁRNÁCH 1941, POČALY POPRAVY PRACOVNÍ-
KŮ ČESKÉHO NÁRODNÍHO ODBOJE.
MEZI PRVNÍMI BYLI TITO VEDOUCÍ VO-
JENSKÉ ODBOJOVÉ SKUPINY A DALŠÍ ILE-
GÁLNÍ ČINITELÉ.

*1872 JOSEF BÍLÝ, arm. gen. +28.9.1941
*1885 HUGO VOJTA, div. gen. +28.9.1941
*1891 F. HORÁČEK, div. gen. +30.9.1941
*1889 M. DOLEŽAL, div. gen. +1.10.1941
*1888 OLEG SVÁTEK, brig. gen. +1.10.1941
*1893 VÁCLAV ŠÁRA, brig. gen. +1.10.1941
*1891 JOSEF DVOŘÁK, plk. gen. št. +1.10.1941
*1893 JOSEF MALÝ, plk. gen. št. +1.10.1941
*1896 F. POHŮNEK, plk. gen. št. +1.10.1941
*1892 F. AMBROŽ, pplk. gen. št. +1.10.1941
*1892 F. COUFAL, pplk.gen.št. +1.10.1941
*1890 F. DĚDIČ, pplk.gen.št. +1.10.1941
*1891 B. KASPER, pplk. pěch. +1.10.1941
*1895 L. PREININGER, pplk.gen.št. +1.10.1941
*1891 JAN PETERA, major pěch. +1.10.1941
*1901 OT. RŮŽEK, št. kap. gen. št. +1.10.1941
*1894 J. BALABÁN, pplk. gen. št. +3.10.1941
*1896 J. MAŠÍN, pplk. gen. št. +30.6.1942
*1874 Dr. AUGUSTIN PECHLÁT +30.9.1941
*1900 Dr. VÁCLAV HOLÝ +30.9.1941
*1890 FRANT. MANDÍK +3.10.1941
*1904 VÁCLAV MORÁVEK, št. kpt. +21.3.1942

(obraz napravo)
1939-1945
VZPOMÍNEJME V MODLITBĚ UMUČENÝCH A PADLÝCH
OBĚTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY A KVĚTNOVÉ REVOLUCE

VÁCLAV AJŠMAN
inspektor policejní stráže z Petřin, narozen 29.8.1896 v Nových Mitrovicích u Plzně, zastřelen v Kobylisích 30.6.1942

JOSEF BALABÁN
podplukovník čsl. armády

JOS. MAŠÍN
podplukovník čsl. armády

FRANTIŠEK AMBROŽ
plukovník čsl. armády, nar. 15.11.1892 v Uhřici u Jevíčka na Moravě, zatčen 21.3.1941, zastřelen v Ruzyni 21.3.1941

JOSEF BÍLÝ, armádní generál, nar. r. 1872, popraven 28. září 1941.
VÁCLAV ŠÁRA, brigádní generál, nar. r. 1893, popraven 1. října 1941
JOSEF DVOŘÁK, plukovník generál. štábu, nar.r. 1891, popraven 1. října 1941
JOSEF BALABÁN, podplukovník generál. štábu, nar. r. 1894, popraven 3. října
1941
JOSEF MAŠÍN, podplukovník generál. štábu, nar. r. 1896, popraven 30. června 1942
ALOIS MACHAČÍK, brigádní generál, popraven v Berlíně-Plötzensee 1. června 1943

VÁCLAV MORÁVEK
štábní kapitán čsl. armády, nar. v Kolíně 8.8.1904, zastřelen 23.3.1942 v Praze u Prašného mostu

FRANT. KOSÍK
inspektor policejní stráže z Vokovic, narozen 31.VII.1911 v Chyňavě u Kladna, zastřelen v Kobylisích 30.VI.1942

FRANTIŠEK KOUCKÝ
zřízenec El. podniků hlav. města Prahy, z Liboce, nar. 30.8.1913 v Praze II., střelen 5.5.1945 v Liboci do páteře, zemřel v nemocnici mil. sester v Praze III 28.6.45

ING. JOSEF KOPEČNÝ
z Břevnova na Petřinách č. 1406, NAR. 18.3.1906 v Ošikově u Jevíčka na Moravě, zemřel jako politický vězeň v koncentračním táboře Mauthausen 14.2.1942

FRANTIŠEK KEJDA
člen sboru stráže bezpečnosti z Vokovic č. 231, nar. 24.10.1912 v Litostrovi, střelen do hlavy v bojích o budovu rozhlasu 5.5.1945

LADISLAV KIRBIS
vrchní respicient fin. stráže, nar. 16. března 1892 v Jetěticích u Milevska, zemřel 12.12.1944 v koncentr. táboře v Norimberce
Poznámka:

Pietní místo obětem druhého odboje se nalézá v kapli kostela sv. Fabiána a Šebestiána, a je tvořeno 1) centrální mosaznou deskou s černým rytým písmem, se znakem kříže a seznamem popravených v ruzyňských kasárnách s odkazem na 28.9.1941 2) pod touto deskou umístěným mosazným štítkem se jménem Františka Andršta 3) dvěma většími zasklenými tably se jmény a fotografiemi umučených a padlých v letech 1939 až 1945 včetně Květnové revoluce vpravo a vlevo od velké mosazné desky 4) zarámovanou fotografií muže ve stejnokroji bez uvedeného jména 5) dvěma zarámovanými podobenkami pod mosaznou deskou, levá pplk.gšt. L.Preiningera, pravá div.gen. Františka Horáčka. Všechny desky a fotografie jsou umístěny pod křížem z umělých květin. (zdroj portál CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21769
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska František Možný

Autor: Vladimír Štrupl, 02.04.2006
Umístění: Praha 6, Lišanská 170/30, Ruzyně
Nápis:
PAMÁTCE
NÁRODNÍHO MUČEDNÍKA
FRANTIŠKA MOŽNÉHO
*16.X.1902 V BAVOROVĚ
POPRAVENÉHO NACISTY
31.VIII.1942 V MNICHOVĚ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21750
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef Vladimír Mašín

Autor: Vladimír Štrupl, 06.11.2005
Umístění: Praha 6, Litovická 357/11, Liboc
Nápis:
ZDE ŽIL
PŘEDSTAVITEL VOJ. PODZEMNÍHO
ODBOJE PROTI NACISTŮM
GENERÁL
JOSEF VLADIMÍR MAŠÍN
NARODIL SE DNE 2.8.1896 V LOŠANECH
A BYL DNE 20.6.1942 NACISTY UMUČEN.
VĚRNI ZŮSTANEME.
16.V.1946 S.N.R.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-18894
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 24.10.2005
Umístění: Praha 6, Lotyšská 646/10, Bubeneč
Nápis:
ZDE PADLI ZA VLAST
5.V.1945
JIŘÍ HAVRÁNEK
A
EMANUEL PTÁČEK
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito údaji:

Jiří Havránek, *?, +5.5.1945, zemřel na zranění v nemocnici na Bulovce

Emanuel Ptáček, *20.11.1900, +6.5.1945, státní úředník, bydliště: Praha XIX Bubeneč, tř. Krále Alexandra 10/676, padl u vchodu do domu, kde bydlel


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20952
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Zdeněk Hlavatý, 03.02.2020
Umístění: Praha 6, Lysolajské údolí, Lysolaje, u autobusové zastávky Lysolaje
Nápis:
PADLÝM HRDINŮM
1914-1918

ČADSKÝ JAROSLAV, FUKS JAROSLAV, JÍŠA EMIL, KUČERA BOHUMIL, KITIR FRANTIŠEK, KAMIL JOSEF, KLEMPÍŘ ANTONÍN, RANDÁČEK FRANTIŠEK, SLÁNSKÝ KAREL, STRUNA JAROSLAV, TŮMA RUDOLF, TŘÍSKA KAREL
ZIKULA JOSEF, ZÁPOTOCKÝ VÁCLAV, ČERNÝ STANISLAV, SRB ALOIS, TICHAVA JOSEF, ERMANTRAUT V., FRK RUDOLF, KREJČÍ JOSEF, KEJMAR ANTONÍN, KRŇANSKÝ ALOIS, ŠAŠEK ANTONÍN, SEDLÁČEK JIŘÍ, SEDLÁČEK BEDŘICH

Pomník byl postaven roku 1921.
Roku 2018 byl zrekonstruován
a uveden do původního stavu.
Desky se jmény jsou vyrobeny
z umělé pryskyřice.
Poznámka:

Další fotky v příloze - stav před rekonstrukcí v roce 2018


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21067
Souřadnice: N50°7'34.8'' E14°22'6.6''
Pomník přidal: Vladimír a Diana Štruplovi
Doplnění informací: Zdeněk Hlavatý
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Macharovo náměstí, Střešovice
Nápis:
STŘEŠOVICE
SVÝM PADLÝM
1914-1918

BENEDIKT VÁC., BEYER ANT., BLAHNÍK JOS., BLAHOUT V., BURIAN ZD., ČAPEK T., ČIHÁK V., DLOUHÝ AL., DVOŘÁK J., EDL J., EICHLER , J., FELTL ST., GRÖSCHL V., HOLLAS J., HRUBEŠ J., HRUBEŠ V., JELÍNEK J., JIROTKA ANT., JÍŠE FR., KADLEC V., KAISERSCHAD JOS., KALOUSEK F., KAŠPAR J., KEFURT K., KERL V., KLEIN V., KLEMENT A., KOLÍČEK F., KOSAN F., KRISMAN J., KŘÍŽ K. ,KUBÁT A., KUZEBAUCH J., KUČERA B., KUZEBAUCH J., KUZEBAUCH L., MAŘÍK T. LINHART F., MÁCHA J., MACHÁČEK V., MEZERA F. , FR. PENK, MIŇOVSKÝ VÁC., MUSÍLEK FR., NOVÁK JAN, NOVÁK RUD., PETERKA AL., PETERKA JAN, PĚNKAVA J., PLASS FR., PLATIL VÁC., POKORA, VÁC., POMEZNÝ ANT., POMEZNÝ JAR., PŘÍHODA FR., RYVOLA VÁC., SLÁDEK BED., SOCHŮREK V., SVOBODA J., ŠEJBL J., ŠIMŮNEK JAN,, ŠKRDLE ANT., ŠLÉGR FR., ŠRANKOTA K., ŠTVERÁK J., ŠŤASTNÝ JAN, TANCL FR., TROJAN V., TŮŠA K., UHLÍŘ BOH., VALENTA V., VANĚČEK, J., VAŠÁK BOH., VESELÝ FR., VIMR MAT., VLASÁK VÁCL., VOLF FR., VOPIČKA FR., VOSÁHLA K., VYSKOČIL VÁC., WEISHAUPT JOS., ZACH, JOS., ZRZAVECKÝ JOS., JAN VÁVRA

POSTAVENO PÉČÍ OBČANŮ STŘEŠOVICKÝCH R. 1929 J. FRANĚK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-18895
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef Mašek

Autor: Vladimír Štrupl, 13.11.2005
Umístění: Praha 6, Mařákova 271/1, Dejvice
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME!
ZDE BYL NĚMCI ZASTŘELEN
DNE 5. KVĚTNA 1945
JOSEF MAŠEK
VRCH. ÚŘEDNÍK ŽIVNOBANKY
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20989
Pomník přidal: Vladimír Štrupl