Praha 6

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 24.10.2005
Umístění: Praha 6, Lotyšská 646/10, Bubeneč
Nápis:
ZDE PADLI ZA VLAST
5.V.1945
JIŘÍ HAVRÁNEK
A
EMANUEL PTÁČEK
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito údaji:

Jiří Havránek, *?, +5.5.1945, zemřel na zranění v nemocnici na Bulovce

Emanuel Ptáček, *20.11.1900, +6.5.1945, státní úředník, bydliště: Praha XIX Bubeneč, tř. Krále Alexandra 10/676, padl u vchodu do domu, kde bydlel


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20952
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Zdeněk Hlavatý, 03.02.2020
Umístění: Praha 6, Lysolajské údolí, Lysolaje, u autobusové zastávky Lysolaje
Nápis:
PADLÝM HRDINŮM
1914-1918

ČADSKÝ JAROSLAV, FUKS JAROSLAV, JÍŠA EMIL, KUČERA BOHUMIL, KITIR FRANTIŠEK, KAMIL JOSEF, KLEMPÍŘ ANTONÍN, RANDÁČEK FRANTIŠEK, SLÁNSKÝ KAREL, STRUNA JAROSLAV, TŮMA RUDOLF, TŘÍSKA KAREL
ZIKULA JOSEF, ZÁPOTOCKÝ VÁCLAV, ČERNÝ STANISLAV, SRB ALOIS, TICHAVA JOSEF, ERMANTRAUT V., FRK RUDOLF, KREJČÍ JOSEF, KEJMAR ANTONÍN, KRŇANSKÝ ALOIS, ŠAŠEK ANTONÍN, SEDLÁČEK JIŘÍ, SEDLÁČEK BEDŘICH

Pomník byl postaven roku 1921.
Roku 2018 byl zrekonstruován
a uveden do původního stavu.
Desky se jmény jsou vyrobeny
z umělé pryskyřice.
Poznámka:

Další fotky v příloze - stav před rekonstrukcí v roce 2018


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21067
Souřadnice: N50°7'34.8'' E14°22'6.6''
Pomník přidal: Vladimír a Diana Štruplovi
Doplnění informací: Zdeněk Hlavatý
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Macharovo náměstí, Střešovice
Nápis:
STŘEŠOVICE
SVÝM PADLÝM
1914-1918

BENEDIKT VÁC., BEYER ANT., BLAHNÍK JOS., BLAHOUT V., BURIAN ZD., ČAPEK T., ČIHÁK V., DLOUHÝ AL., DVOŘÁK J., EDL J., EICHLER , J., FELTL ST., GRÖSCHL V., HOLLAS J., HRUBEŠ J., HRUBEŠ V., JELÍNEK J., JIROTKA ANT., JÍŠE FR., KADLEC V., KAISERSCHAD JOS., KALOUSEK F., KAŠPAR J., KEFURT K., KERL V., KLEIN V., KLEMENT A., KOLÍČEK F., KOSAN F., KRISMAN J., KŘÍŽ K. ,KUBÁT A., KUZEBAUCH J., KUČERA B., KUZEBAUCH J., KUZEBAUCH L., MAŘÍK T. LINHART F., MÁCHA J., MACHÁČEK V., MEZERA F. , FR. PENK, MIŇOVSKÝ VÁC., MUSÍLEK FR., NOVÁK JAN, NOVÁK RUD., PETERKA AL., PETERKA JAN, PĚNKAVA J., PLASS FR., PLATIL VÁC., POKORA, VÁC., POMEZNÝ ANT., POMEZNÝ JAR., PŘÍHODA FR., RYVOLA VÁC., SLÁDEK BED., SOCHŮREK V., SVOBODA J., ŠEJBL J., ŠIMŮNEK JAN,, ŠKRDLE ANT., ŠLÉGR FR., ŠRANKOTA K., ŠTVERÁK J., ŠŤASTNÝ JAN, TANCL FR., TROJAN V., TŮŠA K., UHLÍŘ BOH., VALENTA V., VANĚČEK, J., VAŠÁK BOH., VESELÝ FR., VIMR MAT., VLASÁK VÁCL., VOLF FR., VOPIČKA FR., VOSÁHLA K., VYSKOČIL VÁC., WEISHAUPT JOS., ZACH, JOS., ZRZAVECKÝ JOS., JAN VÁVRA

POSTAVENO PÉČÍ OBČANŮ STŘEŠOVICKÝCH R. 1929 J. FRANĚK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-18895
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef Mašek

Autor: Vladimír Štrupl, 13.11.2005
Umístění: Praha 6, Mařákova 271/1, Dejvice
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME!
ZDE BYL NĚMCI ZASTŘELEN
DNE 5. KVĚTNA 1945
JOSEF MAŠEK
VRCH. ÚŘEDNÍK ŽIVNOBANKY
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20989
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vratislav Novák, 12.12.2017
Umístění: Praha 6, Milady Horákové, Hradčany, na křižovatce s ulicí U Prašného mostu
Nápis:
ZDE PADLI ZA VLAST 5.5.1945
OLDŘICH DOŠKÁŘ
VÁCLAV KAHOVEC
RUDOLF KRÁSNÝ
MARTA VICHROVÁ-DAVIDOVÁ
Poznámka:

V souvislosti s výstavbou tunelu Blanka byl pomník odstraněn a na své místo se vrátil po skončení výstavby.
Další foto v příloze - původní vzhled.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21715
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: JUDr. František Matějovič, 24.02.2016
Umístění: Praha 6, Milady Horákové 220/139, v zahradě OS SOO, ZO - Ministerstva kultury ČR
Nápis:
NA BOJIŠTÍCH SVĚTOVÉ VÁLKY MLADÉ ŽIVOTY SVÉ POLOŽILI:
VIKTOR BARBORA
VÁCLAV GEMERLE
LUDVÍK GLAUBAUF
LADISLAV HAVLAS
VOJTĚCH HRABĚ
FERDINAND KARPÍŠEK
KAREL MEISSNER
ANTONÍN MULTR
FERDINAND NEUHOLD
BOHUŠ NOVOTNÝ
FRANTIŠEK ORTMAN
JOSEF PAŘÍZEK
JAROSLAV ŘEPKA
KAREL SCHWARZ
EMIL ŠOUREK
FRANTIŠEK ŠTRUPL
BOHUMIL VALKOUN
BEDŘICH ZÍTKA
JAN ZWIPPL

PRO TRVALOU PAMĚŤ KRVAVÉ OBĚTI
SVÝCH BRATŘÍ
POSTAVILI CHOVANCI MĚSTSKÉHO SIROTČINCE
1925.
Poznámka:

Autorem pomníku by měl být František Bílek - viz http://www.langweil.info/index.php/200711297056/Mestsky-sirotcinec.html


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-41136
Pomník přidal: JUDr. František Matějovič
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vratislav Novák, 08.05.2017
Umístění: Praha 6, Milady Horákové, vedle slepého cípu ulice Na Valech, západně od budovy Národního archivu
Nápis:
ZDE PADLI ZA VLAST
5.5.1945
JAN BÍNA
A TŘI NEZNÁMÍ HRDINOVÉ
Poznámka:

Jan Bína byl 5.5.1945 ubit u budovy Nové techniky, Praha 6
(zdroj: J. Marek, I. Pejčoch,T. Jakl, Padli na barikádách)

Pomník původně stával v parku mezi ulicemi Milady Horákové a Na Valech. V souvislosti s výstavbou tunelu Blanka byl pomník odstraněn a na své místo vrátil po ukončení výstavby.
Foto v příloze - původní stav.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0006-21561
Pomník přidal: Vratislav Novák

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 15.11.2005
Umístění: Praha 6, Milady Horákové 5/133, budova Státního ústředního archivu
Nápis:
1939-1945
Z ARCHIVU ZEMĚ ČESKÉ
ZAPLATILI NĚMECKOU OKUPACI ČSR
SVÝMI ŽIVOTY V OSVĚTIMI, RUZYNI,
KOBYLISÍCH, BERLÍNĚ, LIPSKU
ČEŠTÍ HISTORICI A STATEČNÍ DRUHOVÉ

PHDR BEDŘICH JENŠOVSKÝ, ŘEDITEL ARCHIVU ZEMĚ ČESKÉ
PHDR JOSEF MATOUŠEK, DOCENT KARLOVY UNIVERSITY
TOMÁŠ PLCH, PLUKOVNÍK PĚCHOTY
FRANTIŠEK BENÁK, ŠTÁBNÍ KAPITÁN PĚCHOTY
JOSEF SMAZAL, ŠTÁBNÍ KAPITÁN PĚCHOTY
PHC. JAN FRANZ, LITERÁRNÍ HISTORIK

ZMLKNĚTE POLNICE SLÁVY VZNEŠENÉ NAPADEJ TICHO
V KROČEJE ACHAJCŮ NAŠICH KOLEM NÁS JDOUCÍCH
DO OČÍ ODDANĚ HLEĎME SLIBME JIM SLIBME SI SLAVNĚ
NAD ŽIVOT NAD SMRT NECHŤ JE SVOBODA NA VĚKY NÁM.
F. HALAS

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21522
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska J. Macek

Autor: Vladimír Štrupl, 02.04.2005
Umístění: Praha 6, Mládeže 1375/7, Břevnov
Nápis:
J. MACEK
18.6.1914
PADL PŘI PRAŽSKÉM POVSTÁNÍ
R. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20890
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Alois Starý a Josef Novák

Autor: Vladimír Štrupl, 02.04.2006
Umístění: Praha 6, Moravanů 2360/2a, Břevnov, budova restaurace u fotbalového hřiště
Nápis:
S.K. VIKTORIE
M. BŘEVNOV
PAMÁTCE HRDINŮ
ALOIS STARÝ
JOSEF NOVÁK
PADLI 6.V.1945
V BOJI ZA SVOBODU.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21837
Pomník přidal: Vladimír Štrupl