á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: archiv vets.cz

Divizní generál in memoriam Alois Machačík

* 26.9.1888 (Loukov)
† 1.6.1943 (Berlín - Plötzensee)

Narozen 26. září 1888 v obci Loukov v okr. Kroměříž. V letech 1900 až 1908 vystudoval reálné gymnázium ve Valašském Meziříčí; studium na právnické fakultě české univerzity v Praze nedokončil z důvodu vypuknutí války. Ihned po vyhlášení mobilizace narukoval k c. k. pevnostnímu dělostřeleckému pluku 3 do pevnosti Przemysl, kde sloužil jako poručík, velitel čety nejprve u 120mm kanonů a později u těžkých 240mm moždířů. Po kapitulaci pevnosti v březnu 1915 byl držen v ruském zajetí od 22.3.1915. V 21.7.1916 vstoupil v Oděse do 1. srbské dobrovolnické divize jako poručík. V září byl přeřazen do 2. divize a v rámci jejího 8. pěšího pluku odjel v listopadu 1917 přes Archangelsk, Británii, Francii a Itálii na soluňskou frontu, kde velel rotě. V lednu 1918 byl přeložen k čsl. legiím ve Francii. Od března 1918 byl zařazen u 21. čs. střeleckého pluku, v listopadu 1918 se stal velitelem I. praporu 23. čs. střeleckého pluku, se kterým se v hodnosti majora vrátil v lednu 1919 do vlasti.
V čele I./23. praporu se účastnil bojů proti Maďarům na jižním Slovensku a Podkarpatské Rusi. V říjnu 1919 byl jmenován velitelem 67. pěšího pluku domácího vojska, unifikovaného na pěší pluk 14, a současně byl do května 1920 velitelem bratislavského předmostí Petržalka. Poté přešel do řad ČSA, od září 1921 do srpna 1922 absolvoval ve Francii École militaire de ľArtillerie a nastoupil půlroční stáž u francouzského 61. děl. pluku v Metách. V červenci 1923 byl jmenován zástupcem velitele dělostřeleckého pluku 1 v Praze-Ruzyni, v listopadu 1923 se stal zástupcem velitele Učiliště pro dělostřelectvo v Olomouci. V únoru 1926 byl jmenován zatímním velitelem olomouckého děl. pluku 7. Od října 1926 působil jako profesor Kurzu pro velitele oddílů a vojskových těles, v únoru 1927 se v Praze stal velitelem děl. pluku 1. Od února 1929 převzal funkci velitele olomouckého DU, v srpnu 1931 byl jmenován profesorem Kurzu pro vyšší velitele. V únoru 1933 byl jmenován brigádním generálem, od září 1933 do září 1935 velel 4. polní dělostřelecké brigádě v Hradci Králové. V říjnu 1935 se stal velitelem dělostřelectva pražského I. sboru, od září 1938 byl velitelem 13. divize v Kolíně.
Na jaře 1939 se zapojil do odboje, spolupracoval s plk. gšt. Čeňkem Kudláčkem, náčelníkem štábu Ústředního vedení Obrany národa. Podílel se na ukrývání zbraní a odchodu vojáků do zahraničí. Dne 19. ledna 1942 byl zatčen gestapem a podroben brutálním výslechům. V březnu 1943 byl německým soudem odsouzen za přípravu velezrady k trestu smrti a 1. června 1943 popraven stětím ve věznici Berlín-Plötzensee. V říjnu 1946 byl Alois Machačík povýšen do hodnosti divizního generála in memoriam.
Vyznamenání:
Československý válečný kříž 1914-1918
Československá revoluční medaile
Československá medaile Vítězství
L´Orde National de la Legion d´Honneur-officer
L´Orde National de la Legion d´Honneur-Chevalier
Croix de guerre
Médaille Commemorative francaise de la Grande Guerre
Za vojničke vrljine
Spomenica za rat Oslobodjenja i Ujedinjenja 1914-1918
Československý válečný kříž 1939

Zdroje (mimo informací z desek):
http://forum.valka.cz/topic/view/60749/Machacik-Alois
http://www.codyprint.cz/obrana/gen_k-s.html
Encyklopedie branné moci RČS 1920 – 1938, Vojenské osobnosti československého odboje 1939
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Machačík
http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase

VPM:
památné místo - Praha 6, okres Praha 6
pomník - Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
pomník - Horní Újezd, okres Přerov


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.