Praha 6

Hřbitov pražské vojenské posádky - místo je zrušené

Autor: Ivo Šťastný, 28.11.2010
Umístění: Praha 6, Keplerova, park Maxe von der Stoela
Nápis:
žádný
Poznámka:

Starý vojenský hřbitov je položen do suchého příkopu pražského barokního opevnění mezi bastionem X.–sv. Františka Borgii a bastionem XI.–Kamenným, mezi ulicemi Patočkova, Keplerova a Nad Vojenským hřbitovem.
Již v době vzniku hradeb sloužilo místo jako pohřebiště. V roce 1786 byl hřbitov obnoven nařízením císaře Josefa II., že padlí vojáci se musí pohřbívat za branami města. Vojáci dělostřeleckého pluku padlí 25. srpna 1866 jsou pohřbeni do hrobu označeného velkou kamenou hvězdicí. Dále jsou zde pohřbeni i generálové ze sedmileté války. Je zde pohřben slavný český matematik, jenž se zapletl do válečné vřavy: Josef Jüttorer (v roce 1816 vytvořil přesný plán Prahy v měřítku 1:4320 pomocí trigonometrické sítě se zaměřením na chrám sv. Štěpána ve Vídni).
V roce 1906 hřbitov zrušen a odsvěcen, přesto byl i po roce 1918 dlouhou dobu udržován rodinnými příslušníky padlých vojáků. Ve třicátých letech 20. století byla provedena parková úprava se sportovním využitím (např. střelnice). Po 2. světové válce začal zarůstat a byl devastován. Ve velké části hřbitova vznikla zahrádkářská kolonie, ta však ustoupila postupující stavbě tunelu Blanka. V současné době zde probíhá oprava hradeb a všechny pomníky jsou ukryty pod bedněním. V hradbách jsou patrny vstupy do hradeb, jedná se o zazděné protiletecké kryty z 2. světové války. I dnes hradbami protéká potok Brusnice (pramenící v Břevnovském klášteře), na kterém byly v době aktivního obranného systému Mariánských hradeb stavědla. Ta regulovala vodní příkop u Písecké brány, kdy se v době nebezpečí otevřela a zatopila obranný příkop.
(zdroj kniha Květy Závorkové "Průvodce Hradčanami, Střešovicem a Veleslavínem", vydáno Spolkem břevnovských živnostníků v roce 2009, upravil Jan Kincl)
Svého času byl na podstavci umístěný kamenný kvádr s deskou a kamenným křížem, s obrubníkem ve tvaru osmicípé hvězdy, z nichž čtyři protilehlé cípy byly delší. Z původního pomníku se dochovaly jen ruiny obrubníku a zbytek zmíněné základní desky.
Zbytky hřbitova pražské posádky, založeného roku 1786, se nacházejí pod baštou sv. Františka pražského barokního opevnění ve Střešovicích. Od roku 1906 se zde nepohřbívá. Kromě ruin šachtového hrobu pruských dělostřelců připomíná někdejší existenci hřbitova již jen několik nedávno obnovených desek se jmény zemřelých, zasazených do zdi bastionu.
(zdroj portál CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-22002
Souřadnice: N50°05'26.74'' E14°23'16.42''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Jan Kincl, Ing. František Jedlička

Pamětní deska Vojtěch Hanzlík

Autor: Vladimír Štrupl, 13.11.2005
Umístění: Praha 6, Kladenská 76/23, Vokovice
Nápis:
ZDE PADL ZA VLAST
6.5.1945
VOJTĚCH HANZLÍK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21808
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska František Burda a Vojtěch Vodička

Autor: Vladimír Štrupl, 13.11.2005
Umístění: Praha 6, Kladenská 417/7, Vokovice
Nápis:
ZDE PADLI ZA VLAST
6.5.1945
FRANTIŠEK BURDA
VOJTĚCH VODIČKA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21807
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska František Batelka

Autor: Vladimír Štrupl, 15.10.2005
Umístění: Praha 6, Korunovační, na zábradlí nad viaduktem nad Buštěhradskou dráhou
Nápis:
ZDE PADL V DOBĚ
PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ
FRANTIŠEK BATELKA
ČEST JEHO PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-18957
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Lípa svobody

Autor: Vladimír Štrupl, 22.09.2006
Umístění: Praha 6, Krupkovo náměstí, Bubeneč
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
VŠEM BOJOVNÍKŮM
KTEŘÍ OBĚTOVALI
SVÉ ŽIVOTY
ZA OSVOBOZENÍ
NAŠEHO NÁRODA
V LETECH
1939-1945
VĚNUJE OBEC
BARÁČNÍKŮ
V BUBENČI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-26446
Souřadnice: N50°06'15.31'' E14°24'27.92''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 24.10.2005
Umístění: Praha 6, Kyjevská 509/12, Bubeneč
Nápis:
VĚČNÁ PAMĚŤ
1939 1945

NEHYNOUCÍ PAMÁTCE PŘÍSLUŠNÍKŮ SBORU ČS. ROTMISTRŮ,
KTEŘÍ V NEROVNÉM BOJI S GERMÁNSKÝMI OKUPANTY
SVÉ ŽIVOTY POLOŽILI ZA SVOBODU A LIDSKÁ PRÁVA
SVÉHO NÁRODA NA POPRAVIŠTÍCH, FRONTÁCH,
NEB UMUČENÍM V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH.

ALOIS BÁRTA, JAN BARTOŇ, JAN BENA, BOHUSLAV BENEŠ, ANTONÍN CULEK, ROMAN ČÁREK, JAN ČECH, JAN ČERMÁK, RUDOLF ČERNÍN, VÁCLAV ČERV, JAN DANĚK, FRANTIŠEK DOLÁK, EMIL DOSTÁL, FRANT. GALUZSKA, FERDINAND GROS, HUGO HACKER, JAN HERGER, FRANT. HERMAN, ANTONÍN HORÁK, JAROSLAV HORNÍK, FR. HRACHOVINA, JOSEF HRDINA, KAREL CHYBA, JAN JANOUŠEK, OLDŘICH JELÍNEK, HYNEK JIŘÍČEK, FRANTIŠEK JUPPA, FRANT. KADLEC, FRANT. KASNER, JAN KOLÁŘ, BOHUMIL KONČEL, JAN KOPTÍK, JIŘÍ KORDIÁK

ALOIS KOŘÍNEK, VÁCLAV KOVAŘÍK, JOSEF KRUPAŘ, RUDOLF KŘÍŽEK, JAROSLAV KUČERA, VÁCLAV LÁF, JOS. LAŠŤOVIČKA, FRANTIŠEK LUŇÁK, LAD. MACHÁČEK, FRANTIŠEK MALÍK, VÁCLAV MANDL, JOSEF MAREŠ, ANT. MAZANEC, VOJT. MĚŘIČKA, ANT. MUZIKANT, FRANT. MÜLLER, FRANT. NEMRAVA, FRANT. NEPILÝ, JOSEF NESVADBA, FRANTIŠEK NOVÁK, JAROSLAV NOVÁK, V. NOVOHRADSKÝ, ADOLF NOVOTNÝ, JAN NOVOTNÝ, JOSEF NOVOTNÝ, JAN PACHR, PETR PAVLÍK, KAREL PECKA, FRANT. PETRLA, JOSEF PFEIFER, JAROSLAV PILLER, JAN PISKAČ

VÁCLAV POHAN, LUDVÍK POSPÍŠIL, RUDOLF POSPÍŠIL, JAROSLAV PRIMAS, BED. PŘETRHDÍLO, MATĚJ PUČELÍK, FRANT. RACHAČ, JOSEF ŘÍDKÝ, VILÉM SABELA, ČENĚK SEDLÁČEK, JOSEF SEDLÁČEK, KONST. SELUCKÝ, FR. SLAVÍK S MANŽELKOU, JOSEF SMRČKA, ANT. SOKOLOVSKÝ, JOSEF SRŠEŇ, FRANT. STUCHL, JOSEF STUCHLÝ, BOHUSLAV SUDÍK, EM. SUCHOMEL, KAREL ŠEBESTA, JOSEF ŠILHÁNEK, RUDOLF ŠIROKÝ, JAROSLAV ŠOUREK, JOSEF ŠRÁMEK, JAN ŠTENCL, JOSEF TOBIÁŠ, MATĚJ TŘEŠŇÁK, JOS. VARVAŘOVSKÝ, BOHUMIL VESELÝ, FRANT. VESELÝ, OND. ZAHRADNÍK, V. ZELC S MANŽ. A DĚTMI

PRO BUDOUCÍ VĚKY K UPOMÍNCE,
TĚMTO OBĚTEM Z VDĚČNOSTI,
DAL ZASADIT
SVAZ ČS. ROTMISTRŮ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-18910
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 06.11.2005
Umístění: Praha 6, Libocká, před domem 6/43
Nápis:
MRTVÝCH BOJOVNÍKŮ
SDRUŽENÉ KORPORACE LIBOCKÉ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21732
Souřadnice: N50°5'13.94'' E14°19'43.71''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jan Zelenka-Hajský

Autor: Vladimír Štrupl, 06.11.2005
Umístění: Praha 6, Libocká 6/43, Liboc, budova bývalé školy
Nápis:
Zde
mláděž učil a vychovával
ředitel
JAN ZELENKA-HAJSKÝ.
dne 11.VI.1942
obětoval život pro vlast.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-18902
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Karel Vlášek - místo je zrušené

Autor: Vladimír Štrupl, 06.11.2005
Umístění: Praha 6, Libocká 274/33, Liboc
Nápis:
DOROSTENEC SOKOLA V LIBOCI
KAREL VLÁŠEK
19 16/12 44
POLOŽIL ŽIVOT ZA VLAST
Poznámka:

- v roce 2018 dům shořel a byl zbořen, další osud desky není znám
- Karel Vlášek zahynul v Terezíně


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21735
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pietní místo Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 04.04.2006
Umístění: Praha 6, Libocká, v kapli kostela sv. Fabiána a Šebestiána
Nápis:
(obraz nalevo)
1939-1945
VZPOMÍNEJME V MODLITBĚ UMUČENÝCH A PADLÝCH OBĚ
TÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY A KVĚTNOVÉ REVOLUCE Z R. 1945

MILOSLAV MĚŠŤAN
z Liboce, nar. 14.VII.1926 v Praze II, zemřel 7.VI.1945 v nemocnici mil. sester v Praze III po těžkém zranění 8.V.1945 u kláštera v Břevnově

JIŘÍ JUKL
absolvent obch. akademie z Břevnova-Petřin č. 832, zemřel 9.V.1945, zasažen granátem v Praze IV

JINDŘICH KULÍŠEK
klempíř, z Vokovic č. 4, nar. 26.VI.1916 v Bystrém u Poličky, zemřel 8.V.1945, střelen do prsou u kláštera v Břevnově

KAREL VLÁŠEK
abiturient reál. gymnasia z Liboce č. 274, nar. 1.VII.1924 v Drhovli u Písku, zemřel 16.XII.1944 v Terezíně, obviněn z velezrady

JAN SOMOL
úředník z Břevnova-Petřin č. 1700, nar. 14.V.1915 v Praze III, zemřel 5.V.1945 zasažen střelou při hájení Prahy

LEOPOLD FELIX
truhlář v Liboci č. 9, nar. 19.V.1888 v Telči, zemřel 8.V.1945 u kláštera v Břevnově vykrvácením z rány v prsou

ANNA KABELÁČOVÁ
manželka zřízence E.P. z Vokovic č. 302, narozená 24.VIII.1902 v Habrovčovicích okr. Ledeč n. Sáz., zemřela 5.V.1945 zasažena střelou v Jenečské ulici v Liboci

JIŘÍ STANĚK
absolvent reál. gymnasia z Břevnova-Petřin č. 1304, nar. 11.III.1921, zatčen gestapem pro vydávání illeg. časopisu „Předvoj“ a vedení revol. skupiny, popraven 2.V.1945 V Terezíně

ŠTĚPÁN HOLÝ
z Dolního Liboce č. 46, nar. r. 1900 v Topolčanech, zastřelen 9.V.1945 u Masarykovy koleje v Praze-Dejvicích

VÁCLAV KALKUŠ
elektromontér z Veleslavína č. 194,
nar. 30.IX.1902 v Trhových Svinech, popraven 21.11.1944 v Halle nad Sálou

(kovová deska uprostřed)
VĚRNI PŘÍSAZE VĚRNI VLASTI
AŽ K SMRTI
V DEN SV. VÁCLAVA V RUZYŇSKÝCH KA-
SÁRNÁCH 1941, POČALY POPRAVY PRACOVNÍ-
KŮ ČESKÉHO NÁRODNÍHO ODBOJE.
MEZI PRVNÍMI BYLI TITO VEDOUCÍ VO-
JENSKÉ ODBOJOVÉ SKUPINY A DALŠÍ ILE-
GÁLNÍ ČINITELÉ.

*1872 JOSEF BÍLÝ, arm. gen. +28.9.1941
*1885 HUGO VOJTA, div. gen. +28.9.1941
*1891 F. HORÁČEK, div. gen. +30.9.1941
*1889 M. DOLEŽAL, div. gen. +1.10.1941
*1888 OLEG SVÁTEK, brig. gen. +1.10.1941
*1893 VÁCLAV ŠÁRA, brig. gen. +1.10.1941
*1891 JOSEF DVOŘÁK, plk. gen. št. +1.10.1941
*1893 JOSEF MALÝ, plk. gen. št. +1.10.1941
*1896 F. POHŮNEK, plk. gen. št. +1.10.1941
*1892 F. AMBROŽ, pplk. gen. št. +1.10.1941
*1892 F. COUFAL, pplk.gen.št. +1.10.1941
*1890 F. DĚDIČ, pplk.gen.št. +1.10.1941
*1891 B. KASPER, pplk. pěch. +1.10.1941
*1895 L. PREININGER, pplk.gen.št. +1.10.1941
*1891 JAN PETERA, major pěch. +1.10.1941
*1901 OT. RŮŽEK, št. kap. gen. št. +1.10.1941
*1894 J. BALABÁN, pplk. gen. št. +3.10.1941
*1896 J. MAŠÍN, pplk. gen. št. +30.6.1942
*1874 Dr. AUGUSTIN PECHLÁT +30.9.1941
*1900 Dr. VÁCLAV HOLÝ +30.9.1941
*1890 FRANT. MANDÍK +3.10.1941
*1904 VÁCLAV MORÁVEK, št. kpt. +21.3.1942

(obraz napravo)
1939-1945
VZPOMÍNEJME V MODLITBĚ UMUČENÝCH A PADLÝCH
OBĚTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY A KVĚTNOVÉ REVOLUCE

VÁCLAV AJŠMAN
inspektor policejní stráže z Petřin, narozen 29.8.1896 v Nových Mitrovicích u Plzně, zastřelen v Kobylisích 30.6.1942

JOSEF BALABÁN
podplukovník čsl. armády

JOS. MAŠÍN
podplukovník čsl. armády

FRANTIŠEK AMBROŽ
plukovník čsl. armády, nar. 15.11.1892 v Uhřici u Jevíčka na Moravě, zatčen 21.3.1941, zastřelen v Ruzyni 21.3.1941

JOSEF BÍLÝ, armádní generál, nar. r. 1872, popraven 28. září 1941.
VÁCLAV ŠÁRA, brigádní generál, nar. r. 1893, popraven 1. října 1941
JOSEF DVOŘÁK, plukovník generál. štábu, nar.r. 1891, popraven 1. října 1941
JOSEF BALABÁN, podplukovník generál. štábu, nar. r. 1894, popraven 3. října
1941
JOSEF MAŠÍN, podplukovník generál. štábu, nar. r. 1896, popraven 30. června 1942
ALOIS MACHAČÍK, brigádní generál, popraven v Berlíně-Plötzensee 1. června 1943

VÁCLAV MORÁVEK
štábní kapitán čsl. armády, nar. v Kolíně 8.8.1904, zastřelen 23.3.1942 v Praze u Prašného mostu

FRANT. KOSÍK
inspektor policejní stráže z Vokovic, narozen 31.VII.1911 v Chyňavě u Kladna, zastřelen v Kobylisích 30.VI.1942

FRANTIŠEK KOUCKÝ
zřízenec El. podniků hlav. města Prahy, z Liboce, nar. 30.8.1913 v Praze II., střelen 5.5.1945 v Liboci do páteře, zemřel v nemocnici mil. sester v Praze III 28.6.45

ING. JOSEF KOPEČNÝ
z Břevnova na Petřinách č. 1406, NAR. 18.3.1906 v Ošikově u Jevíčka na Moravě, zemřel jako politický vězeň v koncentračním táboře Mauthausen 14.2.1942

FRANTIŠEK KEJDA
člen sboru stráže bezpečnosti z Vokovic č. 231, nar. 24.10.1912 v Litostrovi, střelen do hlavy v bojích o budovu rozhlasu 5.5.1945

LADISLAV KIRBIS
vrchní respicient fin. stráže, nar. 16. března 1892 v Jetěticích u Milevska, zemřel 12.12.1944 v koncentr. táboře v Norimberce
Poznámka:

Pietní místo obětem druhého odboje se nalézá v kapli kostela sv. Fabiána a Šebestiána, a je tvořeno 1) centrální mosaznou deskou s černým rytým písmem, se znakem kříže a seznamem popravených v ruzyňských kasárnách s odkazem na 28.9.1941 2) pod touto deskou umístěným mosazným štítkem se jménem Františka Andršta 3) dvěma většími zasklenými tably se jmény a fotografiemi umučených a padlých v letech 1939 až 1945 včetně Květnové revoluce vpravo a vlevo od velké mosazné desky 4) zarámovanou fotografií muže ve stejnokroji bez uvedeného jména 5) dvěma zarámovanými podobenkami pod mosaznou deskou, levá pplk.gšt. L.Preiningera, pravá div.gen. Františka Horáčka. Všechny desky a fotografie jsou umístěny pod křížem z umělých květin. (zdroj portál CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21769
Pomník přidal: Vladimír Štrupl