Praha 6

Hrob Wenzel Schipka z Blumenfeldu

Autor: Ivo Šťastný, 28.11.2010
Umístění: Praha 6, Keplerova, zeď bastionu
Nápis:
žádný
Poznámka:

Jedná se o hrob rytíře Wenzela Schipky z Blumenfeldu, který zahynul 27. února 1832. Do dnešní doby se celý náhrobek nezachoval. Jeho erb byl vytesaný obráceně, protože byl poslední z rodu. Tento hrob je nesmírně cenná lokalita, protože v něm za 2. světové války zřídil škpt. Václav Morávek mrtvou schránku, přes kterou byl ve spojení se svým zpravodajským kontaktem, Paulem Thümmelem, agentem čs. vojenské zpravodajské služby A-54. Ten bydlel nedaleko odtud, v ulici Na třetí baterii, a mohl ji tedy nenápadně navštěvovat.


Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Jan Kincl

Hrob vojáků Pruské armády

Autor: Vratislav Novák, 24.07.2018
Umístění: Praha 6, Keplerova, park Maxe van der Stoela
Nápis:
Hier ruhen in Gott
28
Preußische Soldaten.
Poznámka:

Roku 1866 byl zřízen společný šachtový hrob pruských dělostřelců zemřelých společně dne 25. srpna 1866 při náhodném výbuchu střeliva (v době okupace Prahy po prohrané bitvě u Hradce Králové).
Náhrobek byl obnoven 2018.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0006-22002
Souřadnice: N50°5'26'' E14°23'16.42''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hřbitov pražské vojenské posádky - místo je zrušené

Autor: Ivo Šťastný, 28.11.2010
Umístění: Praha 6, Keplerova, park Maxe von der Stoela
Nápis:
žádný
Poznámka:

Starý vojenský hřbitov je položen do suchého příkopu pražského barokního opevnění mezi bastionem X.–sv. Františka Borgii a bastionem XI.–Kamenným, mezi ulicemi Patočkova, Keplerova a Nad Vojenským hřbitovem.
Již v době vzniku hradeb sloužilo místo jako pohřebiště. V roce 1786 byl hřbitov obnoven nařízením císaře Josefa II., že padlí vojáci se musí pohřbívat za branami města. Vojáci dělostřeleckého pluku padlí 25. srpna 1866 jsou pohřbeni do hrobu označeného velkou kamenou hvězdicí. Dále jsou zde pohřbeni i generálové ze sedmileté války. Je zde pohřben slavný český matematik, jenž se zapletl do válečné vřavy: Josef Jüttorer (v roce 1816 vytvořil přesný plán Prahy v měřítku 1:4320 pomocí trigonometrické sítě se zaměřením na chrám sv. Štěpána ve Vídni).
V roce 1906 hřbitov zrušen a odsvěcen, přesto byl i po roce 1918 dlouhou dobu udržován rodinnými příslušníky padlých vojáků. Ve třicátých letech 20. století byla provedena parková úprava se sportovním využitím (např. střelnice). Po 2. světové válce začal zarůstat a byl devastován. Ve velké části hřbitova vznikla zahrádkářská kolonie, ta však ustoupila postupující stavbě tunelu Blanka. V současné době zde probíhá oprava hradeb a všechny pomníky jsou ukryty pod bedněním. V hradbách jsou patrny vstupy do hradeb, jedná se o zazděné protiletecké kryty z 2. světové války. I dnes hradbami protéká potok Brusnice (pramenící v Břevnovském klášteře), na kterém byly v době aktivního obranného systému Mariánských hradeb stavědla. Ta regulovala vodní příkop u Písecké brány, kdy se v době nebezpečí otevřela a zatopila obranný příkop.
(zdroj kniha Květy Závorkové "Průvodce Hradčanami, Střešovicem a Veleslavínem", vydáno Spolkem břevnovských živnostníků v roce 2009, upravil Jan Kincl)
Svého času byl na podstavci umístěný kamenný kvádr s deskou a kamenným křížem, s obrubníkem ve tvaru osmicípé hvězdy, z nichž čtyři protilehlé cípy byly delší. Z původního pomníku se dochovaly jen ruiny obrubníku a zbytek zmíněné základní desky.
Zbytky hřbitova pražské posádky, založeného roku 1786, se nacházejí pod baštou sv. Františka pražského barokního opevnění ve Střešovicích. Od roku 1906 se zde nepohřbívá. Kromě ruin šachtového hrobu pruských dělostřelců připomíná někdejší existenci hřbitova již jen několik nedávno obnovených desek se jmény zemřelých, zasazených do zdi bastionu.
(zdroj portál CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-22002
Souřadnice: N50°05'26.74'' E14°23'16.42''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Jan Kincl, Ing. František Jedlička

Pamětní deska Vojtěch Hanzlík

Autor: Vladimír Štrupl, 13.11.2005
Umístění: Praha 6, Kladenská 76/23, Vokovice
Nápis:
ZDE PADL ZA VLAST
6.5.1945
VOJTĚCH HANZLÍK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21808
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska František Burda a Vojtěch Vodička

Autor: Vladimír Štrupl, 13.11.2005
Umístění: Praha 6, Kladenská 417/7, Vokovice
Nápis:
ZDE PADLI ZA VLAST
6.5.1945
FRANTIŠEK BURDA
VOJTĚCH VODIČKA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21807
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska František Batelka

Autor: Vladimír Štrupl, 15.10.2005
Umístění: Praha 6, Korunovační, na zábradlí nad viaduktem nad Buštěhradskou dráhou
Nápis:
ZDE PADL V DOBĚ
PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ
FRANTIŠEK BATELKA
ČEST JEHO PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0006-37392
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Mistr Jan Hus

Autor: Marek Lanzendorf, 12.10.2022
Umístění: Praha 6, Kralupská, roh s ulicí Chomutovská
Nápis:
PAMÁTCE
MISTRA JANA HUSA.
1415-1921.

Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Lípa svobody

Autor: Vladimír Štrupl, 22.09.2006
Umístění: Praha 6, Krupkovo náměstí, Bubeneč
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
VŠEM BOJOVNÍKŮM
KTEŘÍ OBĚTOVALI
SVÉ ŽIVOTY
ZA OSVOBOZENÍ
NAŠEHO NÁRODA
V LETECH
1939-1945
VĚNUJE OBEC
BARÁČNÍKŮ
V BUBENČI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-26446
Souřadnice: N50°06'15.31'' E14°24'27.92''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 24.10.2005
Umístění: Praha 6, Kyjevská 509/12, Bubeneč
Nápis:
VĚČNÁ PAMĚŤ
1939 1945

NEHYNOUCÍ PAMÁTCE PŘÍSLUŠNÍKŮ SBORU ČS. ROTMISTRŮ,
KTEŘÍ V NEROVNÉM BOJI S GERMÁNSKÝMI OKUPANTY
SVÉ ŽIVOTY POLOŽILI ZA SVOBODU A LIDSKÁ PRÁVA
SVÉHO NÁRODA NA POPRAVIŠTÍCH, FRONTÁCH,
NEB UMUČENÍM V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH.

ALOIS BÁRTA, JAN BARTOŇ, JAN BENA, BOHUSLAV BENEŠ, ANTONÍN CULEK, ROMAN ČÁREK, JAN ČECH, JAN ČERMÁK, RUDOLF ČERNÍN, VÁCLAV ČERV, JAN DANĚK, FRANTIŠEK DOLÁK, EMIL DOSTÁL, FRANT. GALUZSKA, FERDINAND GROS, HUGO HACKER, JAN HERGER, FRANT. HERMAN, ANTONÍN HORÁK, JAROSLAV HORNÍK, FR. HRACHOVINA, JOSEF HRDINA, KAREL CHYBA, JAN JANOUŠEK, OLDŘICH JELÍNEK, HYNEK JIŘÍČEK, FRANTIŠEK JUPPA, FRANT. KADLEC, FRANT. KASNER, JAN KOLÁŘ, BOHUMIL KONČEL, JAN KOPTÍK, JIŘÍ KORDIÁK

ALOIS KOŘÍNEK, VÁCLAV KOVAŘÍK, JOSEF KRUPAŘ, RUDOLF KŘÍŽEK, JAROSLAV KUČERA, VÁCLAV LÁF, JOS. LAŠŤOVIČKA, FRANTIŠEK LUŇÁK, LAD. MACHÁČEK, FRANTIŠEK MALÍK, VÁCLAV MANDL, JOSEF MAREŠ, ANT. MAZANEC, VOJT. MĚŘIČKA, ANT. MUZIKANT, FRANT. MÜLLER, FRANT. NEMRAVA, FRANT. NEPILÝ, JOSEF NESVADBA, FRANTIŠEK NOVÁK, JAROSLAV NOVÁK, V. NOVOHRADSKÝ, ADOLF NOVOTNÝ, JAN NOVOTNÝ, JOSEF NOVOTNÝ, JAN PACHR, PETR PAVLÍK, KAREL PECKA, FRANT. PETRLA, JOSEF PFEIFER, JAROSLAV PILLER, JAN PISKAČ

VÁCLAV POHAN, LUDVÍK POSPÍŠIL, RUDOLF POSPÍŠIL, JAROSLAV PRIMAS, BED. PŘETRHDÍLO, MATĚJ PUČELÍK, FRANT. RACHAČ, JOSEF ŘÍDKÝ, VILÉM SABELA, ČENĚK SEDLÁČEK, JOSEF SEDLÁČEK, KONST. SELUCKÝ, FR. SLAVÍK S MANŽELKOU, JOSEF SMRČKA, ANT. SOKOLOVSKÝ, JOSEF SRŠEŇ, FRANT. STUCHL, JOSEF STUCHLÝ, BOHUSLAV SUDÍK, EM. SUCHOMEL, KAREL ŠEBESTA, JOSEF ŠILHÁNEK, RUDOLF ŠIROKÝ, JAROSLAV ŠOUREK, JOSEF ŠRÁMEK, JAN ŠTENCL, JOSEF TOBIÁŠ, MATĚJ TŘEŠŇÁK, JOS. VARVAŘOVSKÝ, BOHUMIL VESELÝ, FRANT. VESELÝ, OND. ZAHRADNÍK, V. ZELC S MANŽ. A DĚTMI

PRO BUDOUCÍ VĚKY K UPOMÍNCE,
TĚMTO OBĚTEM Z VDĚČNOSTI,
DAL ZASADIT
SVAZ ČS. ROTMISTRŮ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-18910
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 06.11.2005
Umístění: Praha 6, Libocká, před domem 6/43
Nápis:
MRTVÝCH BOJOVNÍKŮ
SDRUŽENÉ KORPORACE LIBOCKÉ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21732
Souřadnice: N50°5'13.94'' E14°19'43.71''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl